En positiv förändring är inte alltid smärtfri

Rädsla och motstånd mot förändring kommer alltid att finnas. Kom ihåg att det inte är lätt att lämna din komfortzon.
En positiv förändring är inte alltid smärtfri
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 20 februari, 2024

En positiv förändring kan också vara en utmaning. Det innebär oftast även ett äventyr som vi påbörjar utan att veta var vi kommer hamna. Oavsett om en förändring är bra eller dålig så tvingar den oss till att bemöta den osäkerhet som framtiden för med sig. Den tvingar oss samtidigt att överge de säkerhetsmekanismer som vi har vant oss vid och den är inte alltid smärtfri.

Det är modigt att färdas på stigar där ingen har gått tidigare. Många gånger innebär det dessutom att man utvecklar sin intelligens. Det är en stor utmaning att gå igenom den där ogästvänliga terrängen även om det handlar om en positiv förändring. Det kan röra sig om en förändring där man får mer ansvar på jobbet, börjar med en ny träningsplan eller påbörjar en ny relation.

Även en positiv förändring tar tid och är inte alltid smärtfri

En positiv förändring gör livet bättre, men det är ändå en process vi måste ta oss igenom. Vi kommer därför få gå igenom olika stadier, och varje stadium har sina egna emotionella tillstånd och konsekvenser. Vi måste dessutom komma ihåg att våra hjärnor föredrar stabilitet och säkerhet.

Det finns förändringar som ger upphov till smärta även när de för oss närmare det som vi önskar. Förändring innebär att vi säger adjö till saker som fram tills nu har varit en del av våra liv. Det kan röra sig om vanor, personer eller situationer. Så vad kan vi göra för att hantera dessa känslor?

“När förändringens vindar blåser kommer vissa att bygga väggar och andra väderkvarnar.”

-Kinesiskt ordspråk-

Ledsen kvinna som tittar ned.

Att säga adjö, ett av de svåraste stegen

Att påbörja en ny fas innebär att man lämnar en annan. Det är viktigt att man ser till att det första steget har slutförts för att allt ska gå bra. Med andra ord bör man inte lämna olösta problem bakom sig. Det är därför viktigt att man lär sig att säga adjö, men detta är inte alltid så enkelt. Det krävs att man verkligen förstår vad man vill. Även om man förstår detta så kan det dock bli komplicerat ändå.

För att kunna säga adjö till det man har gjort eller känt fram tills nu krävs det att man hanterar sina känslor på rätt sätt. Om man exempelvis har bestämt sig för skilsmässa så måste man lära sig att hantera den ledsamhet som uppstår när man separerar från sin partner. Denna process är inte alltid smärtfri. Det kommer resultera i en positiv förändring i slutändan, men själva uppbrottet kommer göra ont.

Ta kontroll över dina känslor

Om vi inte lyckas hantera våra känslor på rätt sätt så kommer de förhindra att vi utvecklas. Känslorna kan komma att förhindra att du går vidare till nästa stadium genom att förlänga det nuvarande. Det kan bero på generell rädsla, obeslutsamhet eller kanske specifikt rädsla för vad andra tycker. Om vi inte hanterar våra känslor på rätt sätt kommer de stänga in oss så att vi blir låsta. Det är viktigt att man förstår den ledsamhet, smärta och även irritation som uppstår när man genomgår en förändring som i slutändan kommer resultera i något bra.

För att kunna gå vidare till nästa stadium är det viktigt att vi frågar oss själva varför vi är så förankrade i nuet. Vi bör även tänka igenom vad vi vinner genom att ta nästa steg och vad vi inte vill förlora. Genom att svara på dessa frågor kommer vi undanröja vårt emotionella tvivel. Vi kommer förstå varför det är viktigt att förändras.

Det som sedan återstår är att acceptera själva smärtan. Man måste komma förbi obehaget för att kunna lämna puppan och bli en fjäril. Låt oss heller inte glömma att förändringar alltid innebär både vinster och förluster, och det är viktigt att man förstår varför man lämnar det nuvarande stadiet. Man bör dessutom vara medveten om vilka möjligheter som man har framför sig.

“Livet är inte ett problem som måste lösas, utan en verklighet som måste upplevas.”

-Søren Kierkegaard-

Fjäril i skymningen.

Att bemöta en positiv förändring ansvarsfullt

Att säga adjö till det som utgjorde en del av vårt liv är inte den sista delen av förändringsprocessen. Det är inte ens det sista stycket i kapitlet. När det föregående stadiet har slutförts måste vi öppna upp oss för en ny verklighet, och denna verklighet är baserad på vår nya attityd och hur vi beter oss. Det är en verklighet där vi kommer känna oss osäkra och där vi kommer behöva anpassa oss.

Den goda förändringen kommer öppna upp en värld av möjligheter. I detta universum fungerar vår attityd som en kompass. Den attityd som vi använder för att bemöta denna värld kommer bero helt på oss själva. Det är också viktigt att vi lyckas hantera våra känslor under detta nya stadium. Det är väldigt viktigt att man håller sig lugn och att man kommer ihåg de tillfällen när man låg på marken men till slut lyckades resa sig upp.

Vissa aspekter av den nya situationen kommer kännas bra. Andra aspekter kommer kännas nya, och en del kommer man inte tycka om alls. I slutändan kommer det vara vårt eget ansvar att stanna kvar i denna nya verklighet och att inte tappa bort oss själva under färden.

Som vi kan se är en positiv förändring inte alltid smärtfri eftersom den innebär att man säger adjö till en del av sig själv.

“Jag lärde mig att vi inte kan gå bakåt, att livets essens är att gå framåt. Faktum är att livet är en enkelriktad gata.”

-Agatha Christie-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.