Vilka är de olika stadierna av smärta efter ett uppbrott?

Vilka är de olika stadierna av smärta efter ett uppbrott?
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När kommer jag må bra? Hur kan jag gå från ledsamhet till ilska så snabbt? Detta är frågor som folk ställer sig när de går igenom de olika stadierna av smärta efter att de har gjort slut. Ett uppbrott och den smärta som den medför är en av de vanligaste orsakerna till att folk söker psykologisk hjälp.

Efter ett uppbrott går folk igenom olika skeden och olika stadier av smärta. I denna artikel kommer vi ta upp de olika stadierna av smärta efter ett uppbrott och hur de kan te sig.

Stadie 1: chocken

Detta är början på smärtan. Under detta stadie kan personerna fortfarande inte förstå vad som har hänt. Det är svårt för dem att vara medvetna om uppbrottet och se den nya situationen för vad den är. Under chocken förekommer det inte någon stark reaktion. Personen beter sig som att inget har hänt och att allt är som vanligt.

Förnekelsestadiet syns främst hos personer som har blivit dumpade, och inte lika mycket hos personerna som dumpade. Den som har valt att avsluta relationen har redan gått igenom chocken, så den som tar detta steg har redan arbetat sig igenom situationen och befinner sig inte i ett skede av förnekelse.

När personen har öppnat sina ögon för uppbrottet och kan visualisera det som kommer härnäst så kommer förnekelsestadiet.

“Förnekelsestadiet syns mer hos personer som har blivit dumpade. Det syns mindre hos personer som har dumpat.”

Man vid fönster

Stadie 2: att förneka uppbrottet

När man är medveten om vad man har förlorat men inte accepterar det så befinner man sig i detta stadie. Personen vägrar acceptera att relationen är över och fantiserar istället om att återgå till den. Ett typiskt exempel på detta stadie är att uppbrottet kan ha varit ett misstag eller ett förhastat beslut.

Ett sinne som befinner sig i detta stadie fokuserar sig på sätt att lösa problemen och fortsätta med relationen. Detta stadie har en anpassningsfunktion. Den ger dig tid till att “smälta” förlusten så att du kan fortsätta med ditt arbete och det du har att göra. Lite i taget blir du medveten om de förändringar som har hänt och som kommer fortsätta hända.

Stadie 3: Djup ledsamhet

Under detta stadie börjar personen att acceptera och uppleva vad uppbrottet betyder. Personen börjar bli medveten om hur livet har förändrats och kommer fortsätta förändras. Och det är vad som skapar en sådan djup ledsamhet. Med detta följer ett negativt sätt att se på världen, framtiden och sig själv.

Det som utmärker detta stadie är en psykologisk funktion som går i linje med Becks kognitiva triad. Så det är där den djupa ledsamheten och depressionssymptomen kommer från. Ledsamheten är nödvändig för att du verkligen ska kunna acceptera förlusten. Och den kommer hjälpa dig att förstå vad som har hänt och komma över smärtan lite i taget.

Kvinna i säng

Stadie 4: Skuldkänslor

Ett av stadierna efter ett uppbrott är när man börjar få skuldkänslor. Efter uppbrottet så blir detta till ett av de svåraste stadierna som vi måste gå igenom.

Skuldkänslorna gör att du grubblar över vad du kunde ha gjort eller sagt för att rädda relationen, vilket kan göra personen psykologiskt utmattad och ge upphov till allvarlig ångest.

Att ta på sig 100% av skulden för ett uppbrott är kontraproduktivt och framförallt väldigt orättvist. Ett par är ett lag som utgörs av två personer, och det förekommer alltid ett delat ansvar. Försök att sprida ut de skuldkänslor du känner. Se det som ett delat ansvar och rikta ditt sinne mot framtiden.

Stadie 5: Ilska

Då du slutar känna att allt var ditt fel och kan dela skulden för vad som har hänt börjar du känna dig arg. Stadiet med ilskan är egentligen det mest fördelaktiga eller positiva. Anledningen till detta är att när något gör oss arga så försöker vi få bort detta från vårt liv. Och allt detta efter ett uppbrott…det är perfekt!

Varför är ilska det bästa som kan hända när du lider efter ett uppbrott? Eftersom välriktad ilska är väldigt kraftig. Den gör så att du håller dig långt bort från personen du har förlorat, och detta är viktigt för att du ska kunna må bättre.

Att hålla kontakt med ett ex under de olika stadierna av smärta gör att folk stannar kvar i ledsamheten, vilket gör det svårt för dem att gå framåt.

I framtiden kommer ni kanske kunna vara vänner, men inte då du fortfarande lider. Så ilskan hjälper en person att hålla sig långt borta från den person som har sårat dem. Använd din ilska till att förbättra ditt personliga tillstånd, för att tänka mer på dig själv och ta hand om dig. Men var försiktig! Stanna inte kvar i detta stadie. Ifall du gör detta så kommer den ilska som en gång skyddade dig att vändas mot dig.

Kvinna med krossat foto

Stadie 6: Acceptans – det sista av stadierna av smärta

Om du har upplevt och använt din ilska på ett lämpligt sätt så kan du gå vidare till acceptansstadiet. Känslorna i detta stadie är inte helt och hållet positiva. Det är känslor som hjälper dig att se vad som har hänt som en historia i ditt liv. Det kommer med alla dess upp och nedgångar.

“Skuldkänslorna får dig att bli besatt över vad du kunde ha gjort eller sagt för att rädda relationen.”

Folk i detta stadie har börjat acceptera vad som har hänt. De börjar tänka på sig själva och fokusera sina sinnen på framtiden, inte på det som har hänt eller det som de har förlorat. Acceptans är en definitiv väg mot att må bättre efter ett uppbrott. Det hjälper oss att tänka på att skapa en framtid för oss själva.

Det är även viktigt att komma ihåg att stadierna efter smärtan inte är linjära eller korrelerade. Detta är något som vi noterar speciellt under de inledande stadierna av smärta. Med andra ord, ju senare uppbrottet har skett, ju mer kommer stadierna att förändras. Du kan gå från stadie 1 till 3 och sedan från 2 till 4.

Så länge som du arbeta genom förlusten och genomlever smärta kommer du se hur du kan ta några steg bakåt och några steg framåt. Du kommer inte känna dig osäker längre och du kommer börja se på framtiden med nya ögon.

Detta kanske intresserar dig
5 råd för att komma över ett uppbrott
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
5 råd för att komma över ett uppbrott

Sorgens funktion är att hjälpa dig hantera det som hänt, förstå innebörden och hjälpa dig att komma över ett uppbrott. Dessa råd underlättar.  • García, F. & Ilabaca, D. (2013). Puptura de pareja, afrontamiento y bienestar psicológico en adultos jóvenes. Ajayu Órgano de Difusión Científica del Departamento de Psicología UCBSP, 11(2), 42-60. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-21612013000200003&lng=es&tlng=es

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.