Vilka är de olika stadierna av smärta efter ett uppbrott?

Uppbrott innebär sorg som måste gå igenom stadier som acceptans, skuld och chock.
Vilka är de olika stadierna av smärta efter ett uppbrott?
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 06 maj, 2024

När kommer jag må bra? Hur kan jag gå från ledsamhet till ilska så snabbt? Detta är frågor som människor ställer sig när de går igenom de olika stadierna av smärta efter ett uppbrott. Ett uppbrott och den smärta som det medför är en av de vanligaste orsakerna till att människor söker psykologisk hjälp.

I denna artikel kommer vi ta upp de olika stadierna av smärta efter ett uppbrott och hur de kan te sig.

Chocken är det första stadiet av smärta efter ett uppbrott

Detta är början på smärtan. Under detta stadium kan personen fortfarande inte förstå vad som har hänt. Det är svårt för honom eller henne att bli medveten om uppbrottet och se den nya situationen för vad den är. Under chocken förekommer det inte någon stark reaktion. Den drabbade beter sig som om inget har hänt och att allt är som vanligt.

Förnekelsestadiet syns främst hos personer som har blivit dumpade, och inte lika mycket hos personerna som dumpade. Den som har valt att avsluta relationen har redan gått igenom chocken, så den som tar detta steg har redan arbetat sig igenom situationen och befinner sig inte i ett skede av förnekelse.

När personen har öppnat sina ögon för uppbrottet och kan visualisera det som kommer härnäst så kommer förnekelsestadiet.

“Förnekelsestadiet syns mer hos personer som har blivit dumpade. Det syns mindre hos personer som har dumpat.”

Man vid fönster

Att förneka uppbrottet

När man är medveten om vad man har förlorat men inte accepterar det så befinner man sig i detta stadium. Personen vägrar acceptera att relationen är över och fantiserar istället om att återgå till den. Ett typiskt exempel på detta stadium är tanken att uppbrottet kan ha varit ett misstag eller ett förhastat beslut.

Ett sinne som befinner sig i detta stadium fokuserar på sätt att lösa problemen och återupprätta förhållandet. Detta stadium har en anpassningsfunktion. Det ger dig tid att “smälta” förlusten så att du kan fortsätta med ditt arbete och det du har att göra. Lite i taget blir du medveten om de förändringar som har uppstått och som kommer fortsätta komma.

Djup ledsamhet

Under detta stadium börjar personen acceptera och uppleva vad uppbrottet innebär. Personen börjar bli medveten om hur livet har förändrats och kommer fortsätta förändras. Och det är vad som skapar en sådan djup ledsamhet. Med detta följer ett negativt sätt att se på världen, framtiden och sig själv.

Det som utmärker detta stadium är en psykologisk funktion som går i linje med Becks kognitiva triad. Så det är där den djupa ledsamheten och depressionssymptomen kommer från. Ledsamheten är nödvändig för att du verkligen ska kunna acceptera förlusten. Och den kommer hjälpa dig att förstå vad som har hänt och komma över smärtan lite i taget.

Kvinna i säng

Skuldkänslor

Ett av stadierna efter ett uppbrott är det där man börjar få skuldkänslor. Efter uppbrottet blir detta till ett av de svåraste stadierna som vi måste gå igenom.

Skuldkänslorna gör nämligen att du grubblar över vad du kunde ha gjort eller sagt för att rädda förhållandet, vilket kan göra dig psykologiskt utmattad och ge upphov till allvarlig ångest.

Att ta på sig 100% av skulden för ett uppbrott är kontraproduktivt och framförallt väldigt orättvist. Ett par är ett lag som utgörs av två personer, och det föreligger alltid ett delat ansvar. Försök därför att fördela de skuldkänslor du känner. Se det som ett delat ansvar och rikta ditt sinne mot framtiden.

Ilska

När du slutar känna att allt var ditt fel och kan dela skulden för vad som har hänt börjar du känna dig arg. Stadiet av ilska är egentligen det mest fördelaktiga och positiva. Anledningen till detta är att när något gör oss arga så försöker vi få bort detta från vårt liv. Och allt detta efter ett uppbrott… Det är perfekt!

Varför är ilska det bästa som kan drabba dig när du lider efter ett uppbrott? Eftersom välriktad ilska är väldigt kraftfullt. Det gör att du håller dig långt borta från personen du har förlorat, och detta är viktigt för att du ska kunna må bättre.

Att hålla kontakt med ett ex under de olika stadierna av smärta gör att människor stannar kvar i ledsamheten, vilket gör det svårt för dem att gå framåt.

I framtiden kommer ni kanske kunna vara vänner, men inte medan du fortfarande lider. Så ilskan hjälper en person att hålla sig långt borta från den person som har sårat honom eller henne. Använd din ilska till att förbättra ditt personliga tillstånd, för att tänka mer på dig själv och ta hand om dig. Men var försiktig! Stanna inte kvar i detta stadium. Om du gör det kommer den ilska som en gång skyddade dig att vändas mot dig.

Kvinna med krossat foto och smärta efter ett uppbrott

Acceptans – det sista av stadierna av smärta efter ett uppbrott

Om du har upplevt och använt din ilska på ett lämpligt sätt så kan du gå vidare till acceptansstadiet. Känslorna i detta stadium är inte helt och hållet positiva. Det är känslor som hjälper dig att se vad som har hänt som en historia i ditt liv. Det kommer med alla dess upp- och nedgångar.

“Skuldkänslorna får dig att bli besatt över vad du kunde ha gjort eller sagt för att rädda förhållandet.”

Människor i detta stadium har följaktligen börjat acceptera vad som har hänt. De börjar därmed tänka på sig själva och fokusera sina sinnen på framtiden, inte på det som har hänt eller det som de har förlorat. Acceptans är en definitiv väg mot att må bättre efter ett uppbrott. Det hjälper oss att skapa en framtid för oss själva.

Det är även viktigt att komma ihåg att stadierna efter smärtan inte är linjära eller korrelerade. Detta är något som vi noterar speciellt under de inledande stadierna av smärta. Med andra ord, ju närmare i tid uppbrottet har skett, desto mer kommer stadierna att förändras. Du kan gå från stadium 1 till 3 och sedan från 2 till 4.

Så länge som du bearbetar förlusten och genomlever smärtan, kommer du se hur du kan ta några steg bakåt och några steg framåt. Du kommer inte känna dig osäker längre och du kommer börja se på framtiden med nya ögon.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • García, F. & Ilabaca, D. (2013). Puptura de pareja, afrontamiento y bienestar psicológico en adultos jóvenes. Ajayu Órgano de Difusión Científica del Departamento de Psicología UCBSP, 11(2), 42-60. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-21612013000200003&lng=es&tlng=es

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.