Klivet mellan att ha rätt och att vara lycklig

Klivet mellan att ha rätt och att vara lycklig

Senaste uppdateringen: 10 september, 2022

“Två nära vänner påbörjade en resa. När natten föll somnade de under ett träd bredvid varandra. En av dem drömde att de hade tagit en båt och led skeppsbrott på en ö. När han vaknade frågade han sin vän om han kom ihåg resan, skeppet och ön. Han kunde inte tro det när vännen sade att han inte hade haft drömmen ifråga. Omöjligt, han kunde inte tro det! Han var arg på sin vän och vägrade acceptera att han inte haft samma dröm som honom…” Behovet av att ha rätt kan verkligen bli en besatthet.

Intolerans, ego, stolthet, missförstånd och brist på empati är naturliga barriärer som hindrar oss från att uppleva stunder av lycka eller tillstånd av fridfullhet och inre frid.

“Om det finns en seger i att besegra fienden så är den ännu större när människan erövrar sig själv.”

-Jose de San Martin-

Hur mycket är du villig att stå ut med en obekväm situation du upplever? Vet vi hur man samexisterar när vi konfronterar andra, och framförallt oss själva? Kontrollerar vi verkligen hur vi vill balansera för- och nackdelarna?

Felhanteringen av de spända situationer vi är involverade i berövar oss på timmar, veckor och till och med år av att njuta av vänner, familj eller partner, i syfte att “ha rätt”.

Ledsen kvinna på gunga som har ett överdrivet behov av att ha rätt

Är det så kraftfullt att ha rätt?

Känslan av seger och att ha rätt är en kraftfull drog som kan göra oss beroende när den får näring av vår stolthet och vårt ego. Men vad är priset för att hålla oss själva kvar i denna position?

Är värdet hos det vi får högre än vad vi förlorar? Tillfredsställelsen vi får genom att alltid insistera att vi har “rätt” hindrar oss från att uppnå fridfullhet och berövar oss på brödraskap, sammankoppling, affektion, vänskap och stöd.

Filmer och litteratur är fulla av berättelser där bestämdhet och envishet leder till nederlag och olycka. Men väldigt få av oss lär oss av detta.

“Det finns en rad känslomässiga kompetenser – förmågan att lugna ned sig själv (och lugna sin partner), empati och att lyssna – som möjliggör för paret att lösa meningsskiljaktigheter mer effektivt. Utvecklingen av dessa färdigheter gör den hälsosamma diskussionens existens möjlig; “goda strider” som bidrar till mognaden av äktenskapet och skär bort negativa former av förhållandet som ofta leder till uppbrott vid roten.”

-Daniel Goleman-

Bortom motiven till att vilja ha rätt

Det finns tre huvudsakliga anledningar till att någon blir fäst vid att ha rätt:

  • Behovet att stärka sitt ego
  • Behovet att bekräfta sin självkänsla
  • Rädsla för andra personer eller att “förlora” makt och kontroll

Ingen är den absoluta sanningens mästare. Denna idé verkar mogna inom oss och är närvarande i nyktra stunder, men flackar när vi konfronteras av andra…

Vad driver envishet?

Vrede, rädsla, frustration och ilska. När vi ser att något inte blir löst eller uppfyllt till vår standard så finns det ett flertal mekanismer som släpper lös negativa känslor som hindrar vår resonlighet och konsumerar energin inom oss.

När vi fastnar i en position förlorar vi all energi och, framförallt, tid.

“Verkligt starka och lyckliga personer grälar nästan aldrig. De förlorar inte sin dyrbara tid eller fantastiska energi på detta. De är fokuserade på sina projekt och att njuta av sina liv. Och det bästa är att svordomar och utbrott knappt irriterar dem!”

-Rafael Santandreu-

Utskällning, försök till manipulation, krav, känslomässiga beroenden etc. är samtliga beteenden hos en person som sitter fast i envishet. Och vi är vanligtvis inte stolta över dessa beteenden och skulle föredra fridfullhet och flexibilitet.

Hur kommer vi ut ur knipan?

Vi kan ställa några frågor som kommer hjälpa oss att finna ett flexibelt sätt att göra det:

  • Hur känner jag över situationen? Att finna rätt ord att beskriva hur vi känner främjar spatialt tänkande och hjälper till att eliminera “oljud” som kan störa de mest resonabla aspekterna i situationen.
  • Vet den andra personen hur jag känner? Detta går bortom diskussioner ledda av känslor och bortom “eftersom du är…” och “jag är…”
  • Vet jag hur den andra personen känner? Ibland vänder vi oss till tolkningen av tanken. Detta är inget mer än att bekräfta påståenden som: “han tänker verkligen att…”
  • Hur började konflikten? Vad ville jag uppnå och vad vill den andra personen uppnå?
Kvinna kramar spegelbild

Nästa steg är att överväga alternativ inom konflikten och slå fast i vilken utsträckning du är villig att vara flexibel och ge med dig.

Självklart är det viktigt att konfrontera allt detta med yttersta uppriktighet. Det finns ingen poäng med flackande flexibilitet. Förr eller senare kommer sömmarna brista och vi kommer påbörja en ny konflikt som får näring av den tidigare. Den kommer ha annorlunda form och ett annat språk, men fortfarande ha samma skinn.

Låt oss alltså tänka på tiden vi spenderar med andra och ge den det värde den förtjänar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.