Strategier för att förbättra din känslomässiga hälsa

Strategier för att förbättra din känslomässiga hälsa

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Personer med god känslomässig hälsa har kontroll över sina känslor och sitt beteende. De är även kapabla att jonglera många utmaningar i livet, bygga starka relationer och återhämta sig från nederlag. Men precis som att det krävs ansträngning för att vara i god fysisk form, är det även nödvändigt att göra en stor ansträngning när det kommer till vår mentala och känslomässiga hälsa.

Att förbättra vår känslomässiga hälsa kan vara en belönande och extremt fördelaktig upplevelse ur alla aspekter av livet.

Vad är känslomässig hälsa?

Mental eller känslomässig hälsa är definierad som ett generellt, psykologiskt tillstånd av välmående. Det inkluderar hur nöjda vi är med oss själva, kvaliteten hos våra relationer samt förmågan att hantera våra känslor och handskas med svårigheter.

Bra känslomässig hälsa är inte bara frånvaron av mentala hälsoproblem; att vara känslomässigt eller mentalt frisk är alltså mycket mer än att bara vara fri från depression, ångest och andra psykologiska problem.

Mental hälsa

Mental och känslomässig hälsa refererar till närvaron av positiva karaktärsdrag, såsom självsäkerhet, självkänsla och förmågan att hantera stress, återhämta sig från motgångar, ha kärlek för livet, ha förmågan att bygga och bibehålla tillfredsställande relationer samt ha flexibiliteten att lära sig nya saker och anpassa sig till förändringar, bland annat.

Dessa positiva karaktärsdrag tyder på känslomässig hälsa. De är alltså vad som låter oss delta i livet fullt ut genom meningsfulla aktiviteter och starka relationer. Vidare kan dessa positiva karaktärsdrag även hjälpa oss att ta tag i de många utmaningar och stressmoment som livet innefattar.

Vilken roll spelar motståndskraft i din känslomässiga hälsa?

Att vara känslomässigt frisk är inte samma sak som att inte genomgå tuffa perioder eller uppleva känslomässiga svårigheter. Skillnaden är att människor med god känslomässig hälsa har förmågan att återhämta sig från motgångar, trauma och stress.

Denna förmåga kallas för motståndskraft. Personer som är känslomässigt friska har verktygen som de behöver för att konfrontera svåra situationer samtidigt som de upprätthåller en positiv attityd. En av nyckelfaktorerna för motståndskraft är nämligen att ha förmågan att balansera stress och känslor.

Förmågan att känna igen känslor och uttrycka dem tillräckligt hjälper oss att undvika att fastna i en depression, ångest eller andra negativa sinnestillstånd. En annan nyckelfaktor är att ha ett starkt stödnätverk.

Att ha personer vi kan lita på och vända oss till för uppmuntran och stöd kommer också att öka vår motståndskraft i tuffa tider.

Motståndskraft

Vår fysiska hälsa är kopplad till vår mentala känslomässiga hälsa

Att ta hand om våra kroppar är ett väldigt viktigt steg för att få bra känslomässig hälsa. När vår fysiska hälsa blir bättre så upplever vi automatiskt ett högre tillstånd av mentalt och känslomässigt välmående.

Träning stärker inte bara hjärta och lungor, utan får även kroppen att släppa ut endorfiner, som är kraftfulla kemikalier som tillhandahåller oss med energi och höjer vårt humör.

Att vila tillräckligt, äta bra, träna, få solljus och undvika konsumtion av alkohol, tobak och droger är grundpelare när man ska ge sig ut på vägen mot högre fysisk hälsa. Om du vill förbättra din mentala hälsa så måste du nämligen ta hand om dig själv.

För att bibehålla och stärka din mentala och känslomässiga hälsa är det viktigt att du är uppmärksam på dina behov och känslor. Låt därför inte stress och negativa känslor ansamlas.

Försök också att bibehålla en balans mellan dina dagliga ansvar och sakerna du gillar. Om du tar hand om dig själv kommer du vara bättre förberedd på att tackla utmaningarna när de inträffar.

Att ta hand om dig själv innefattar att ägna sig åt aktiviteter som släpper ut endorfiner naturligt och som hjälper dig att må bra. Utöver vid träning släpps endorfiner även ut naturligt när man...

  • Är hjälpsam mot andra
  • Utövar självdisciplin och självkontroll
  • Lär sig något nytt
  • Njuter av naturen, skönhet och konst
  • Hanterar sina stressnivåer tillräckligt
  • Deltar i kreativa aktiviteter
  • Gör plats i schemat för fritidsaktiviteter

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.