Intressanta fakta om syskonrelationer

Intressanta fakta om syskonrelationer
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Våra syskon finns alltid där för oss när vi behöver dem. I den här artikeln går vi igenom några fakta om syskonrelationer.

Utan tvekan spelar syskon en betydande roll i våra liv och vår utveckling. Under historiens gång har det funnits många historier, legender och sägner om syskonrelationer. Som ett exempel har vi Isis och Osiris kärlekshistoria och syskonrelationen i Mozarts Trollflöjten. 

Vare sig det är från förstahandsupplevelser eller observation av andra familjer, har vi alla sett hur viktiga syskonrelationer verkligen är. De kan till och med påverka individens kognitiva utveckling.

Föräldrar lägger ned en hel del ansträngning på att uppfostra och utbilda sina barn. Även om det är bra tror många föräldrar felaktigt att dessa är de enda sätten man kan lära sig på. De underskattar ofta hur mycket syskon kan lära och influera varandra, vare sig det är positivt eller negativt.

I den här artikeln kommer vi att tala om två specifika hypoteser: (a) syskonkompensation och (b) fientlighet på grund av favorisering. Båda hypoteserna är relaterade till hur föräldrar behandlar sina barn.

“Syskon är de människor vi övar på, människorna som lär oss om rättvisa och samarbete och vänlighet och omtanke, väldigt ofta på det hårda sättet.”

-Pamela Dugdale-

Bror och syster

Hypotesen om syskonkompensation

Först och främst är det viktigt att tydliggöra att syskonrelationer inte kan studeras eller undersökas isolerade. Vad vi menar är att det är viktigt att ha andra variabler i åtanke, såsom hur föräldrar behandlar sina barn. Vad händer om föräldrar inte behandlar sina barn som de ska. Kan syskon kompensera för den här bristen genom deras förhållande?

Hypotesen om syskonkompensation etablerar att syskon kan utveckla nära, varma relationer. Som ett resultat kan de hjälpa varandra i situationer där den föräldramässiga omvårdnaden brister. Med andra ord kan syskonen kompensera för bristen på föräldramässig affektion genom att ta hand om varandra. På så sätt är vi förmögna att utvecklas normalt trots den föräldramässiga bristen.

Studier av den här hypotesen visar positiva resultat. Det verkar som om det finns ett omvänt samband mellan kvaliteten hos interaktioner mellan förälder och barn, och kvaliteten på syskonförhållandet. Bryant och Crockenberg utförde en studie där de fann att moderns likgiltighet mot sina barn stod i direkt relation till en stor mängd pro-sociala beteenden från det äldsta syskonet mot det minsta.

Dessa resultat får oss att tänka att där föräldramässigt stöd saknas, kommer syskonen försöka stödja och lära av varandra. Det är dock viktigt att vara försiktig när vi tolkar denna information eftersom andra studier har visat på andra resultat. Som vi sade tidigare är det inte lätt att studera syskonrelationer eftersom det inte finns två fall som är lika. Många olika faktorer utöver föräldraaspekten spelar en roll.

Barn och paket

Syskonrelationer och fientlighet på grund av favorisering

Föräldrabeteende kan också leda till fientlighet mellan syskon. Det är där den här hypotesen kommer in i bilden. Den hänvisar till barns uppfattning om sättet deras föräldrar behandlar dem.

Fientlighet på grund av favorisering innebär att syskonrelationer kan bli fientliga om en av dem uppfattar att deras föräldrar behandlar dem annorlunda. Med andra ord, om ett barn uppfattar att dennes föräldrar favoriserar ett annat syskon (eller andra syskon för den delen), kommer det automatiskt att känna avund och svartsjuka. Som en följd kommer barnet visa fientligt beteende mot sitt/sina syskon.

Hetherington utförde ett experiment som slog fast att när föräldrarna är mindre affektiva mot barnen, ökar sannolikheten att syskonrelationerna blir aggressiva. Barnet gör uppror mot sina föräldrar genom att söka hämnd på sina syskon. Det finns dock många fler faktorer som kan influera syskonrelationer.

Alla undersökningar av det här ämnet visar på hur viktiga syskonrelationer är för den personliga utvecklingen. I slutändan är syskonen de vi alltid kan vända oss till och lära oss av i livet.

“De säger att det inte spelar någon roll hur gammal du blir, när du är med dina syskon, återvänder du till barndomen.”

-Karen White-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.