7 tips för att uppfostra självständiga barn

7 tips för att uppfostra självständiga barn

Senaste uppdateringen: 13 augusti, 2023

Den berömde kubanske poeten, tänkaren och filosofen José Martí sade att “barn är världens hopp”. Detta kanske inte är det ursprungliga citatet, men det är definitivt sant. Ett litet barn representerar en droppe av det förflutna och ett hav av framtiden. Det är dock viktigt att man lägger energi på att uppfostra självständiga barn.

Kan du föreställa dig en framtid full med personer som är helt beroende av varandra? Då vi lever i ett samhälle är interaktion och solidaritet viktigt, men autonomi och självständighet är också viktiga aspekter.

Självständiga personer har förmågan att utröna när de kan konfrontera ett problem själva och när de behöver hjälp från andra. De är ansvariga för sina handlingar och utvecklar visare och bättre bedömningar. Det är dock bäst att börja arbeta med detta redan när vi är barn.

“Uppfostra barnen och det kommer inte att bli nödvändigt att straffa männen.”

-Pythagoras-

Fördelarna med självständiga barn

Att uppfostra självständiga barn för med sig en rad olika fördelar för de små som alltid kommer att vara med dem. Tack vare den uppfostran de får under barndomen kommer de inte bara att bli gladare och mer fulländade, utan de kommer även att utveckla en serie användbara värderingar.

  • Självständiga barn är mycket mer autonoma, och de kommer därför att ha en bättre självuppfattning.
  • De visar ett bättre och mer hälsosamt självförtroende än barn som är osäkra, tyranniska, beroende etc.
  • Självförtroende är inte bara användbart när vi är små; det gynnar oss under hela livet.
  • Att mogna med rätt takt är viktigt för utvecklingen. Detta uppnås genom att uppfostra barn till att bli självständiga.
  • Rädslan för att misslyckas har två aspekter. Vi måste vara vaksamma, men också modiga när det kommer till att ta beslut. Självständiga personer känner till detta koncept och tenderar att få det rätt då de väljer väg för sin utveckling.
barn

Hur man uppfostrar självständiga barn

Vi kommer nu att presentera en lista på tips som kommer att fungera som en grund för att uppfostra självständiga barn. Du kommer att se att de är väldigt enkla aktiviteter som bara kräver lite tålamod och ihärdighet. Detta kommer att föra med sig stora fördelar för barnens hälsa och lycka.

  • Små ansvar utvecklar barnens förmåga att vara självständiga, så länge de passar för deras ålder. Få dem att klä sig själva, hjälpa till i hushållet och hålla ordning på sina rum. Svårigheten bör ökas gradvis då de blir äldre.
  • Det är även viktigt att barnen tar ansvar. Skapa enkla guider för att förklara hur man gör detta. På detta sätt kommer de att bli medvetna om sin omgivning, och deras värde som personer.
  • Varje gång vi ber barn att utföra en aktivitet, måste vi agera som guider och lärare. Barnen kommer dock förbättra sina färdigheter lite i taget. Då bör man lämna dem i fred så att deras självförtroende främjas.
Barn
  • Barn behöver utan tvekan skyddas, men inte överbeskyddas. Som föräldrar måste vi ge dem de nödvändiga redskapen för att klara sig i samhället. Men vi måste låta dem experimentera och möta de utmaningar som de kan klara av. Om vi gör allt detta åt dem gör vi dem en björntjänst.
  • Vi gör alla misstag ibland och detta kommer speciellt barn att göra. De undersöker och upptäcker. Så detta är den perfekta tiden för dem att lära sig från sina egna misstag utan att tappa tålamodet.

Barn uppfostras av vad den vuxne gör och inte vad denne säger.

Carl Jung

Vikten av etik

Som ett samhälle styrs vi av vissa grundläggande etiska regler. Detta är regler som vi måste följa så att samhället ska fungera ordentligt, och vars överträdelser bestraffas enligt lag. Det bästa sättet att anamma dessa normer för dem som precis har kommit in i samhället är att delta i den sociala dynamiken.

Nyckeln till att uppfostra självständiga barn är inte alls komplex. Du måste ha tålamod och vara konsekvent eftersom barn kan ha en tendens att vara disträ. Men med omtanke och ihärdighet kommer du att kunna uppfostra självständiga barn.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.