6 tecken på att du är demiromantisk

Tar det tid för dig att bli kär? Föredrar du att inleda relationer som vänner? Då kanske du är demiromantisk. Vi ska berätta vad det innebär.
6 tecken på att du är demiromantisk
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 17 maj, 2024

Är du förvånad över hur vissa människor runt omkring dig blir kära så lätt och snabbt? Några dagar eller veckor räcker för att de ska utveckla känslor som i ditt fall kan ta månader att odla. För dig föregås romantisk attraktion av ett känslomässigt band; du skulle aldrig kunna känna kärlek till någon du knappt känner. Om det här låter som du kanske du är demiromantisk.

Även om det i din närmaste krets kan verka som om ingen tänker och känner på samma sätt som du, är sanningen att du inte är ensam. Även om det inte finns mycket data på området, fann den nationella undersökningen om sexuell och könsrelaterad diversitet som genomfördes i Mexiko 2021 att mer än 11 % av HBTQI+-befolkningen självidentifierar sig med en annan läggning än homosexualitet eller bisexualitet. Det kan till exempel vara pansexualitet, asexualitet eller demisexualitet.

Hur kan du veta om du är demiromantisk? Vad exakt betyder denna etikett? Lär dig mer i artikeln nedan.

Vad innebär det att vara demiromantisk?

För att förstå denna term väl är det viktigt att diskutera split attraction model (SAM). Denna modell bekräftar att attraktionen som en person upplever inte är enhetlig utan är indelad i kategorier. Med andra ord behöver inte sexuell läggning och romantisk läggning vara samma sak, så det är nödvändigt att definiera båda.

Demiromantik refererar till de individer som bara utvecklar kärleksattraktion efter att ha etablerat en känslomässig koppling eller ett band med den andra personen. Till exempel genom vänskap. Med andra ord behöver de tid, delade erfarenheter och möjlighet lära känna personen väl innan de kan känna ett romantiskt intresse.

I någon mening hamnar en demiromantisk person någonstans i mitten av spektrumet. I ena änden skulle man kunna placera alloromantiska personer. Dessa kan uppleva romantisk attraktion för personer av det motsatta könet, samma kön som de själva eller något annat kön. I den andra änden har vi de som är aromantiska, som uppvisar svagt eller inget romantiskt intresse för andra.Hur är demiromantik relaterat till demisexualitet?

I enlighet med den tidigare nämnda SAM-modellen, är det inte samma sak att vara demiromantisk som att vara demisexuell. Den första termen hänvisar till läggning i termer av kärleksintresse, medan den andra hänvisar till sexuell attraktion. Det är möjligt för båda tillstånden att konvergera hos samma person, men detta är inte alltid fallet. Därför är kombinationer som följande sannolika:

  • Demiromantisk och allosexuell (personen behöver ett band för att bli kär, men inte för att uppleva sexuell lust).
  • Demiromantisk och demisexuell (personen behöver känslomässig anknytning både för att känna kärlek och för att uppleva sexuell attraktion).
  • Demiromantisk och asexuell (personen känner kärleksattraktion under vissa omständigheter men känner inte sexuell attraktion).

Och samma sak händer omvänt. En demisexuell person (som behöver ett band för att uppleva fysisk lust) kan alltså känna romantisk attraktion under alla omständigheter (alloromantisk) eller under inga alls (aromantisk).

Ett par som håller handen medan de tittar på solnedgången över ett fält.
Demiromantik kallas läggningen hos dem som utvecklar ett romantiskt intresse först efter att ha upplevt en känslomässig anknytning.

Tecknen som tyder på att du är demiromantisk

Ovanstående termer kan verka förvirrande. Därför är det relevant att se över dragen som hjälper dig att identifiera om du är demiromantisk. Anteckna!

1. Du blir sällan kär

Du upplever inte romantisk attraktion till andra människor i första taget. Det är svårt för dig att bli kär.

2. Du odlar intresse

Du behöver mer tid än vanligt (jämfört med din omgivning) för att utveckla ett kärleksintresse för någon.

3. Du behöver ett känslomässigt band

Det måste finnas ett betydande känslomässigt band först. Du måste lära känna personen, förstå denne och skapa ett band innan det romantiska intresset kan blomma ut.

4. Du tror inte på kärlek vid första ögonkastet

För dig är kärlek vid första ögonkastet en sann myt. Inget så primärt eller synligt (som fysiskt utseende eller attityd) kan få dig att känna en romantisk attraktion till någon – inte ens de första dejterna räcker för att detta ska hända.

5. I början föredrar du vänskap

Kärleksintresset en person kan väcka är baserat på informationen du får från denne när du lär känna och umgås med denne. På grund av detta föredrar du att odla en vänskap först.

6. Ett seriöst förhållande tar tid att utveckla

Alla dessa krav gäller inte nödvändigtvis när det kommer till sexuell lust. Du kan känna dig attraherad av en annan person och ha en sexuell relation med honom eller henne utan att ha haft någon längre kontakt. Men att etablera ett seriöst kärleksförhållande kommer att ta dig lång tid.Hur ska du förhålla dig till någon som är demiromantisk?

Om det finns en demiromantisk person i din omgivning eller om du är intresserad av en, kanske du undrar vad du kan förvänta dig av den här personen eller hur du ska förhålla dig till honom eller henne. Så här är några rekommendationer att beakta:

  • Börja med att bli vän och förtrogen med personen.
  • Förvänta dig inte uppvisande av några känslor eller några kärleksförklaringar den första tiden. Kom ihåg att sådana känslor kommer att ta tid att utveckla.
  • Undvik att döma personen eller att ta saker för givna; anta inte att personen är en ensamvarg, spelar svårfångad, är rädd för engagemang eller avskyr sex. Ställ istället frågor och visa intresse för att förstå personens sanna verklighet.
  • Försök att förstå personens perspektiv. Information om den andra personen och förekomsten av ett band är avgörande i detta fall. I deras frånvaro kommer ett kärleksintresse inte att väckas. Och detta beror inte på den demiromantiska personens brist på lust.
  • Öppna upp dig känslomässigt om du vill fånga en demiromantisk person. Självutlämnande (att öppna upp sig om sig själv) är en bra utgångspunkt för att skapa känslomässig intimitet. Dessa ögonblick kommer att vara nyckeln till att skapa större harmoni.
  • Tvinga inte personen att ändra på sig eller anpassa sig till vad samhället anser vara “normalt”. Demiromantiska människor förtjänar samma respekt som alla andra. Det kan vara besvärande och pinsamt för dem att bli ifrågasatta om varför det tar så lång tid för dem att utveckla ett kärleksintresse samt pressade till att försöka förändra detta karaktärsdrag.
Par som sitter på en bänk med utsikt över staden vid solnedgången.
Demiromantiska personer odlar intresse och tror inte på kärlek vid första ögonkastet.

Det är inget fel på dig om du är demiromantisk

Att vara demiromantisk innebär inte att man har en sjukdom eller ett problem utan snarare en läggning inom det breda intervall som finns på detta område. Av samma anledning finns det inget behov av att prata om orsaker eller behandlingar. Om svårigheterna med att bli kär beror på trauman, dåliga tidigare erfarenheter eller dåliga sociala färdigheter, till exempel, är demiromantik dock inte fallet, och då är professionellt stöd att rekommendera.

Demiromantik är en preferens; det är ett sätt att känna och möta relationer, och det är lika legitimt som alla andra. Även demiromantiska människor tycker om långa och tillfredsställande relationer när de lägger tid och engagemang på att lära känna sin partner.

Med en solid vänskap eller anknytning som grund och en djup förståelse för varandra är det lättare för relationen att blomstra. Faktum är att en forskningsstudie publicerad i Journal of Happiness Studies fann att de individer vars partner också var deras bästa vän upplevde välbefinnande och lycka i dubbelt så hög grad.

Om du är demiromantisk och du har känt dig ensam, konstig eller avvisad av din omgivning, ska du därför försöka förstå och acceptera dig själv. Försök inte tvinga dig själv att ändra på dig för att passa normen. Kom ihåg att förmågan att vara autentisk och äkta är vad som skapar sann lycka.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.