Det finns många olika typer av sexuella läggningar

Det finns många olika typer av sexuella läggningar

Senaste uppdateringen: 06 februari, 2019

Sexuella läggningar och attraktion utvecklas under tonåren, mellan 12 till 16 års ålder. De flesta människor är attraherade av det motsatta könet, men det finns även andra typer av sexuella läggningar där man är attraherad av samma kön eller båda könen.

Oavsett fallet så styrs denna attraktion av biopsykosociala faktorer. Detta visar sig då en känsla är så stark att den får oss att välja en person istället för en annan, även då folk har svårt för att förstå detta val.

Det sexuella beteendet är komplex. Beteendet är inte den enda faktorn som påverkar den sexuella läggningen. Ålder, situationer och fantasier etc. har också en påverkan. APA (American Psychological Association) menar att varje sexuellt beteende som inte skadar individen, hans eller hennes partner, eller tredje part antingen fysiskt eller mentalt bör anses vara en sexuell läggning som måste respekteras.

Regnbågsfärgade händer.

“När det gäller relationer så är det min åsikt att frihet innebär frihet för alla. Folk bör kunna ha den typ av relation som de vill.”
-Dick Cheney-

Typer av sexuella läggningar

Sexuell läggning innebär ett mönster av sexuell, emotionell eller romantisk attraktion av en viss grupp personer baserat på deras kön. Det finns fyra huvudgrupper av sexuella läggning. Folk som attraheras av det motsatta könet är heterosexuella. Homosexuella attraheras av personer av samma kön. Bisexuella är personer som attrahera av båda könen. Asexuella har inte någon sexuell läggning.

Olika vägar i livet.

Sexualitetens främsta dikotomi är fortfarande heterosexualitet/homosexualitet, men det skapas nya termer varje dag. Bland dessa trender hittar vi dem som är baserade på subjektiva fenomen som:

 • Pansexualitet. Även kallat omnisexualitet, polysexualitet, eller trisexualitet. Denna sexuella läggning innebär en sexuell eller romantisk attraktion av andra oavsett deras kön. Pansexuella kan därför attraheras av män, kvinnor och andra som inte identifierar sig med något kön, inkluderat exempelvis intersexuella och transsexuella.
 • Demisexualitet. Demisexualitet innebär att den sexuella attraktionen bara uppstår i vissa fall, och bara då det har upprättats ett stark intimt band.
 • Lithsexualitet. Personer med denna typ av sexuell läggning känner sig attraherade av andra, men känner inte att denna attraktion måste vara ömsesidig
 • Autosexualitet. Attraktion av sig själv. Det är som en viss form av självkärlek.
Sexuell mångsidighet inom samhället.

Många av dessa benämningar har inte kommit från psykologin eller biologin, som termerna heterosexuell och homosexuell gjorde. De uppstod istället som en del av en rörelse som främjar jämlikhet. Målet med denna rörelse var att upplysa om de olika sätt man kan uppleva sexualiteten på.

Vi har inte inkluderat transsexuella personer här eftersom en transsexuell persons läggning skiljer sig från dennes könsidentitet. En man kan exempelvis identifiera sig som kvinna och vara lesbisk eller heterosexuell.

“Var den du är och säg vad du känner, för de som protesterar spelar ingen roll, och de som betyder något kommer inte att protestera.”
-Dr. Seuss-

Olika par med olika sexuella läggningar.

Historiska stadier av sexuell mångsidighet

Sexualiteten är en social konstruktion, och sexualitetens tolkningar har därför varierat beroende på sammanhang och den historiska eran. De religiösa och moraliska värderingarna har exempelvis haft en stor påverkan på den allmänna uppfattningen rörande olika typer av sexuella läggningar under historiens gång. Detta har i många fall lett till en stigmatisering och ett förnekande av existensen av olika sexuella läggningar.

Det bedrivs än idag en kamp för den sexuella mångfalden, och den varierar från kultur till kultur. Det förekommer en intensiv debatt rörande etablerade identiteter och kategorier.

De som förnekar homosexualiteten baseras sina argument på att homosexualitet är något onaturligt. På senare år har allt fler biologer kunnat se hur homosexualitet förekommer hos djur. Man har upptäckt olika sexuella läggningar hos över 450 arter, men homofobi finns bara i en. Så vad är mer onaturligt?

“Jag är homosexuell. Hur och varför är inte några nödvändiga frågor. Det är som att vilja veta varför mina ögon är gröna.”
Jean Genet

Detta kanske intresserar dig
Hur dina personliga karaktärsdrag påverkar ditt liv
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Hur dina personliga karaktärsdrag påverkar ditt liv

Det är sant att det finns en viktig genetisk börda i vår personlighet men det betyder inte att vi kan forma våra personliga karaktärsdrag på många ... • APA, A. A. D. P. (1983). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales ([DSM-IV]).
 • Ardila, R., & Ardila, R. (1998). Homosexualidad y psicología.
 • Castañeda, M., & Castañeda, M. (1999). La experiencia homosexual: Para comprender la homosexualidad desde dentro y desde fuera.
 • Cortés Alfaro, A., Pérez Sosa, D., Aguilar Valdés, J., Valdés Hernández, M. M., & Taboada Fernández, B. (1998). Orientación sexual en estudiantes adolescentes. Revista Cubana de Medicina General Integral, 14(5), 450-454.
 • Jávega, C. C. (2001). Discriminación y orientación sexual del trabajador. Editorial Lex Nova.
 • Nouselles, A. M. (2004). De Sodoma a Chueca: Una historia cultural de la homosexualidad en España en el siglo XX. Egales.
 • Ortiz-Hernández, L. (2005). Influencia de la opresión internalizada sobre la salud mental de bisexuales, lesbianas y homosexuales. Salud mental, 28(4), 49.