Det finns många olika typer av sexuella läggningar

Det finns många olika typer av sexuella läggningar
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Sexuella läggningar och attraktion utvecklas under tonåren, mellan 12 till 16 års ålder. De flesta människor är attraherade av det motsatta könet, men det finns även andra typer av sexuella läggningar där man är attraherad av samma kön eller båda könen.

Oavsett fallet så styrs denna attraktion av biopsykosociala faktorer. Detta visar sig när en känsla är så stark att den får oss att välja en person istället för en annan, även när andra människor har svårt att förstå detta val.

Det sexuella beteendet är komplext. Men beteendet är inte den enda faktorn som påverkar den sexuella läggningen. Ålder, situationer och fantasier etc. har också en påverkan. APA (American Psychological Association) menar att varje sexuellt beteende som inte skadar individen, hans eller hennes partner, eller tredje part antingen fysiskt eller mentalt, bör anses vara en sexuell läggning som måste respekteras.

Regnbågsfärgade händer.

“När det gäller relationer så är det min åsikt att frihet innebär frihet för alla. Människor bör kunna ha den typ av relation som de vill.”

-Dick Cheney-

Typer av sexuella läggningar

Sexuell läggning innebär ett mönster av sexuell, emotionell eller romantisk attraktion av en viss grupp personer baserat på deras kön. Det finns fyra huvudgrupper av sexuella läggningar. Människor som är attraherade av det motsatta könet är heterosexuella. Homosexuella är attraherade av personer av samma kön. Bisexuella personer attraheras av båda könen. Asexuella har inte någon sexuell läggning.

Olika vägar i livet.

Sexualitetens främsta dikotomi är fortfarande heterosexualitet/homosexualitet, men nya termer uppkommer varje dag. Bland dessa trender hittar vi dem som är baserade på subjektiva fenomen som:

  • Pansexualitet. Även kallat omnisexualitet, polysexualitet, eller trisexualitet. Denna sexuella läggning innebär en sexuell eller romantisk attraktion av andra oavsett deras kön. Pansexuella kan därför vara attraherade av män, kvinnor och andra som inte identifierar sig med något kön, inkluderat exempelvis intersexuella och transsexuella.
  • Demisexualitet. Demisexualitet innebär att den sexuella attraktionen bara uppstår i vissa fall, och bara då det har upprättats ett stark intimt band.
  • Lithsexualitet. Personer med denna typ av sexuell läggning känner sig attraherade av andra, men känner inte att denna attraktion behöver vara ömsesidig.
  • Autosexualitet. Attraktion av sig själv. Det är som en viss form av självkärlek.
Sexuell mångsidighet inom samhället.

Många av dessa benämningar har inte kommit från psykologin eller biologin, som termerna heterosexuell och homosexuell gjorde. De uppstod istället som en del av en rörelse som främjar jämlikhet. Målet med denna rörelse var att upplysa om de olika sätt man kan uppleva sexualiteten på.

Vi har inte inkluderat transsexuella personer här eftersom en transsexuell persons läggning skiljer sig från dennes könsidentitet. En man kan exempelvis identifiera sig som kvinna och vara lesbisk eller heterosexuell.

“Var den du är och säg vad du känner, för de som protesterar spelar ingen roll, och de som betyder något kommer inte att protestera.”

-Dr. Seuss-

Olika par med olika sexuella läggningar.

Historiska stadier av sexuell mångsidighet

Sexualiteten är en social konstruktion, och sexualitetens tolkningar har därför varierat beroende på sammanhang och den historiska eran. De religiösa och moraliska värderingarna har exempelvis haft en stor påverkan på den allmänna uppfattningen rörande olika typer av sexuella läggningar under historiens gång. Detta har i många fall lett till en stigmatisering och ett förnekande av existensen av olika sexuella läggningar.

Det bedrivs än idag en kamp för den sexuella mångfalden, och den varierar från kultur till kultur. Det förekommer en intensiv debatt rörande etablerade identiteter och kategorier.

De som förnekar homosexualiteten baserar sina argument på att homosexualitet är något onaturligt. På senare år har alltfler biologer kunnat se hur homosexualitet förekommer hos djur. Man har upptäckt olika sexuella läggningar hos över 450 arter, men homofobi finns bara i en. Så vad är mer onaturligt?

“Jag är homosexuell. Hur och varför är inte några nödvändiga frågor. Det är som att vilja veta varför mina ögon är gröna.”

Jean Genet


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.