Vad är enfaldig kärlek enligt Sternberg?

Enfaldig kärlek bygger enligt Robert Sternberg på passion och fysisk attraktion. Banden saknar känslomässig intimitet.
Vad är enfaldig kärlek enligt Sternberg?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 25 april, 2024

Enfaldig kärlek, definierad av psykologen Robert J. Sternberg, låter oss förstå varför vissa förhållanden misslyckas. I universumet av affektiva band är ingenting lätt och ofta går vi i den spännande fällan av begär, passion och dopamin som ger näring åt varje dynamik. Men band som bara utgår från en plats av fysisk attraktion kommer snart att brista.

Latinets “fatuus” betyder “dum”, “naiv” eller “extravagant”. Denna term är den som definierar par som bygger sin relation baserat på engagemang och passion, men som utelämnar intimitet. De saknar de där solida grundpelarna av delaktighet, öppenhet och tillit som hjälper oss att övervinna hinder och ansluta på ett mer moget och autentiskt sätt.

Vi föreslår att du lär dig mer om detta intressanta koncept som Sternberg integrerade i sin berömda triangulära teori om kärlek.

”Passion är snabbast på att utvecklas och snabbast på att avta. Intimitet utvecklas långsammare, och engagemang mer gradvis.”

~ Robert Sternberg ~

Vem är Robert J. Sternberg och varför var han intresserad av kärlek?

Vi kan inte förstå samtida psykologi utan figuren Robert J. Sternberg. Han har en BA från Yale University och tretton hedersdoktorstitlar från världens ledande centra, utöver en professur vid universitetet i Heidelberg i Tyskland.

Även om han är mest känd för sin triangulära teori om kärlek, täcker hans arbete många fler områden, såsom de triarkistiska teorierna om mänsklig intelligens och investering i kreativitet, såväl som olika teorier relaterade till tankestilar, visdom, kärlek och hat. Dessutom har han skrivit mer än 100 böcker och otaliga artiklar.

Om denna enastående kognitiva psykolog var intresserad av kärlek och affektiva relationer, berodde det på ett obestridligt faktum: de är människans väsen. Att förstå detta kärnelement främjar en djupare förståelse av oss själva. Hans bok Love Is a Story: A New Theory of Relation (1999) är en fantastisk resurs för att upptäcka oss själva genom våra relationer.

Har hans berömda triangulära teori om kärlek varit giltig sedan 1980-talet, när han först etablerade den? Ja. Forskning som den publicerad i The Journal of Sex Research ger empiriskt stöd för denna intressanta modells universalitet.Enfaldig kärlek enligt Sternberg: Vad består den av?

Enfaldig kärlek definierar den omogna kärlek som två människor bygger enbart baserat på engagemang, passion och fysisk attraktion. I viss utsträckning upplever vi det alla någon gång, speciellt när vi är yngre. Dessa är band som saknar intimitet men som domineras av det brusande av begär, sexualitet och blind tillgivenhet som fördunklar omdömet men förför oss med njutning.

Detta koncept är integrerat i Sternbergs triangulära kärleksteori och utgår först och främst från dess tre grundläggande komponenter:

 • Passion: Den där fysiska, sexuella och känslomässiga attraktionen som definierar romantisk kärlek.
 • Intimitet: Den känslomässiga närheten, det affektiva bandet, tilliten och den djupa kopplingen hos paret.
 • Engagemang: Definierar parets beslut att vårda bandet på lång sikt genom lojalitet, ansvar, problemlösning med mera.

I sin tur, från kombinationen av dessa tre dimensioner, uppstår följande typer av kärlek:

 • Förälskelse eller besatthet: Det finns bara passion.
 • Enfaldig kärlek: Engagemang och passion.
 • Romantisk kärlek: Intimitet och passion.
 • Icke-kärlek: Ingen av komponenterna hos kärlek är närvarande.
 • Vänskap eller tycke: Enbart känslomässig intimitet.
 • Tom kärlek: Endast engagemang uppstår.
 • Social kärlek: Engagemang och känslomässig intimitet är närvarande, men den fysiska attraktionen har avtagit.
 • Fulländad kärlek: Det här är den mest önskvärda typen av kärlek som vi alla bör sträva efter eftersom den integrerar passion, intimitet och engagemang.

I förhållanden baserade på enfaldig kärlek verkar tiden alltid som din fiende: de varar vanligtvis inte mer än två år.

Egenskaperna hos enfaldig kärlek

Enfaldig kärlek kombinerar besatthet med tillgivenhet och kärlekssjuka. Det vill säga, det finns en konstant önskan att varje känsla ska valideras och varje behov tillfredsställas. Attraktionen är mycket intensiv, men partnern är paralyserad av rädslan att känslorna inte är besvarade, att bli avvisad och att den andra personen inte älskar denne med samma intensitet.

Sri Ramachandra University betonar att sexuell lust förmedlas av testosteron och östrogen, medan fysisk attraktion förmedlas av dopamin, stresshormoner och belöning. I förhållanden som domineras av förälskelse, är denna frisättning av hormoner och signalsubstanser konstant. Detta till den grad att förhållanden baserade på beroendeframkallande kärlek skapas. Låt oss titta på några fler drag:

 • Frekventa uppbrott och försoningar.
 • Rädsla för att bli förrådd eller övergiven.
 • Dessa relationer definieras av en otrygg anknytning.
 • Upp- och nedgångar på grund av frekventa diskussioner.
 • Dynamik lika skadlig som svartsjuka och behovet av kontroll uppstår.
 • Enfaldig kärlek leder ofta till band baserade på medberoende.
 • Dessa är vanligtvis självisolerande par som lever för varandra, vilket minskar kontakten med familj och vänner.
 • I avsaknad av god intimitet, känslomässig mognad och tillit vet de inte hur de ska hantera problem och diskrepanser.

Du kanske också vill läsa Hur första kärleken påverkar hjärnan


Hur länge håller den här typen av förhållanden?

Enfaldig kärlek är, enligt Sternbergs triangulära kärleksteori, karaktäriserad av sin korta varaktighet: Från 6 månader till 2 år. Anledningen till att den är dömd att misslyckas är bristen på intimitet. Låt oss komma ihåg att det här konceptet är det som fungerar som ett psyko-emotionellt lim i varje band och som närs av tillit, ömsesidighet, anslutning etc.

Arbeten som de publicerade i Frontiers in Psychology belyser att det inte går att fastslå om passion i sig självt banar väg för intimitet eller vice versa. Vad vi dock vet är att tiden alltid är din fiende i fallet med enfaldig kärlek. Medan tidens gång tvärtom tenderar att stärka förhållanden som bygger på engagemang, passion och intimitet.

Vad ska jag göra om jag är i ett förhållande som är baserat på enfaldig kärlek?

Vi kan alla utveckla enfaldig kärlek. Betyder detta att du är dömd till ett förhållande som inte kommer att fungera och som kommer att göra dig olycklig? När det kommer till förhållanden finns det ofta upplevelser som är värda att uppskatta, hur korta de än kan vara. Men det är viktigt att undvika att bli sårad.

Utgångspunkten är att förstå vilken typ av förhållande du har: Ett baserat på fysisk attraktion och bristande känslomässig intimitet. Det gör dig medveten om vad det kan innebära: Att passionen avtar tills det inte finns någon kvar.

Kan du undvika detta? Ja, ditt mål borde verkligen vara att gå från en enfaldig kärlek till en fulländad kärlek. Följaktligen måste ni vidta följande åtgärder:

 • Sätta upp gemensamma kort- och långsiktiga mål.
 • Jobba på att vara det bästa stödet för varandra.
 • Gå från en otrygg anknytning till en trygg anknytning.
 • Lära er att lösa problem och diskrepanser.
 • Uttrycka emotioner och känslor utan rädsla.
 • Odla respekt, förståelse och ömsesidig omsorg.
 • Bygga en bra kommunikation baserad på lyssnande, självsäkerhet och respekt.
 • Främja anslutning och nyfikenhet om varandras intressen för att få kännedom om era drömmar och önskningar.

Sammanfattningsvis är Sternbergs triangulära kärleksteori en utmärkt modell för att förstå hur förhållanden byggs upp. Detta är ett mycket komplext universum där vi ofta misslyckas. Men ge inte upp; det finns människor som alltid kommer att vara värda vår ansträngning. Kom ihåg: Det krävs två för att dansa tango.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.