Skillnaden mellan gilla och älska enligt vetenskapen

Skillnaden mellan gilla och älska enligt vetenskapen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Vad är skillnaden mellan “gilla” och “älska”? För de allra flesta är denna fråga enkel att besvara medan den för andra inte är lika enkel. Det beror på att det ibland inte är lätt att klargöra om det du känner bara är attraktion och begär eller om det finns djupare känslor närvarande.

För vissa människor finns det många gråzoner när det gäller att försöka reda ut deras egna emotionella känslor. Det är faktiskt inte alltid lätt att avgöra om det du känner för en annan person är tillräckligt betydelsefullt för att starta ett seriöst förhållande. Kommer det att vara värt det? Ska du ta första steget? Eller kommer känslan att försvinna om några veckor?

Av denna anledning är det lättare att säga “jag gillar dig” när du först träffar någon som attraherar dig. Det är säkrare, inte så allvarligt, och det brukar gå ihop med processen med enkelt flirtande. Å andra sidan mobiliserar ett “jag älskar dig” mycket djupare känslor såväl som transcendenta.

Men vad händer när saker och ting inte är helt klara? Hur kan du då klargöra dem?

Kärlek är en djupare, permanent och villkorslös känsla. Å andra sidan, när man helt enkelt gillar någon är det en mer ytlig känsla och framför allt flyktig.

Par som fikar

Skillnaden mellan gilla och älska

“Sanningen är att jag fortfarande inte är säker på vad jag känner för dig. Jag vet bara att jag gillar dig.” Kanske har någon sagt detta till dig någon gång i ditt liv. Du kanske till och med har sagt det själv. Det antyder den typ av tvivel som du kan känna när du är ung och kärleken fortfarande består av flera osäkerheter och till och med kan vara något kaotisk.

Gilla, attraheras av, vill ha… Betyder inte dessa termer samma sak? Är inte förälskelse en blandning av alla dessa dimensioner? Sanningen är ja. Kärlek består av många processer: lust, sexuell attraktion, delaktighet och vilja att dela sin tid, livet och åtaganden tillsammans. Men du kan också känna sexuell lust men inte kärlek.

Förr eller senare lär du dig att förstå skillnaden mellan gilla och älska. Men ändå, för att göra det tydligt och enklare att förstå, låt oss lyssna på vad vetenskapen har att säga om ämnet.

Blicken av kärlek

För att skilja uppriktig tillgivenhet från sexuell lust rekommenderar forskare att du uppmärksammar hur du ser på en annan person eller hur denne ser på dig. Vi säger ofta att blicken är själens spegel. Men i verkligheten är den snarare en reflektion av dina avsikter, behov och känslomässiga universum. Faktum är att den här typen av icke-verbalt språk inte ljuger, utan är extremt avslöjande.

Universitetet i Genève i Schweiz genomförde forskning som hävdade att en persons blick skiljer sig beroende på om denne känner kärlek eller bara sexuell lust. I det senare fallet åtföljs känslan av lust av sexuella fantasier. Det är en mer kognitiv och instinktiv process eftersom lust åtföljs av erotiska idéer och tankar.

Men ögonen som tittar på en annan person genom ett filter av förälskelse gör det på ett mer ömt sätt och en tilltagande känslomässig komponent är också närvarande. Detta betyder inte nödvändigtvis att det inte finns sexuell lust också, men det finns en varmare och djupare känsla som är orienterad mot bindning och inte lika mycket mot sex.

Studien avslöjade också att när vi känner ett behov av att titta på den andres ansikte, att söka dennes ögonkontakt och inte fokusera så mycket på dennes kropp, är både den romantiska komponenten och förälskelsen närvarande.

Behovet av att vara med varandra visar skillnaden mellan “gilla” och “älska”

Voltaire sa att kärlek är den starkaste av passioner och att denna känsla attackerar sinnet, kroppen och hjärtat. På något sätt är det här nyckeln. Förvisso är kärlek ett känslomässigt djup som åtföljs av det ständiga behovet av närhet. Du känner att du inte kan leva utan den andra personen, även om du i verkligheten kan det.

Det är omöjligt för dig att spendera en dag utan att prata med personen. Denne upptar varje plats i ditt sinne. Denne är föremål för dina tankar, dina önskningar och din besatthet. Ja, kärlek har en tvångsmässig komponent. Dopamin, oxytocin och adrenalin är neurokemikalierna som injicerar dig med en känsla av eufori och behovet av närhet som orkestrerar förälskelsen.

Men kärlek transcenderar lust när det kommer till att knyta en djupare och mer engagerad knut. Därför ligger skillnaden mellan gilla och älska i det autentiska och ovillkorliga behovet av engagemang och bindning. Det finns dock andra dimensioner:

  • När du gillar någon har du det trevligt tillsammans med personen, men det finns inget konstant “behov” av att vara med denne.
  • Kärlek innebär daglig omtanke om den andra personen, ett behov av att ta hand om denne, att känna till dennes tankar, drömmar och sätt att vara.
  • Någon du gillar kan skapa lust och fjärilar i magen, men där finns inte alltid den där djupa känslan som i slutändan förvandlar personen till någon som är viktig i ditt liv.
Par som ligger på en bänk

Kärlekens prismor

Älska, bli kär, åtrå, tycka om, vilja ha, attraheras av, behöva. Tillgivenhet har många prismor, många ansikten som ofta kan blandas ihop. Vad som är värre är att du i din förvirring ibland kan såra andra. Det är faktiskt inte alltid lätt att förstå skillnaden mellan gilla och älska, och ibland gör man misstag och inleder relationer som mycket snabbt slutar i misslyckande.

Kärlek kräver också noggrant lärande. Ingen kommer till världen och vet allt om vad som kanske är den mest komplexa processen med att vara människa. Men låt oss inse det, äventyret brukar vara värt det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bolmont M, Cacioppo JT, Cacioppo S. Love is in the gaze: an eye-tracking study of love and sexual desire. Psychol Sci. 2014 Sep;25(9):1748-56. doi: 10.1177/0956797614539706. Epub 2014 Jul 16. PMID: 25031302; PMCID: PMC4273641.
  • Langeslag, S. J., & van Strien, J. W. (2016). Regulation of Romantic Love Feelings: Preconceptions, Strategies, and Feasibility. PloS one11(8), e0161087. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161087
  • Sonne, J., Goyal, A., & Lopez-Ojeda, W. (2021). Dopamine. StatPearls. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535451/
  • Lu H, Yuan G, Zhang J, Liu G. Recognition of Impulse of Love at First Sight Based On Photoplethysmography Signal. Sensors (Basel). 2020 Nov 17;20(22):6572. doi: 10.3390/s20226572. PMID: 33213065; PMCID: PMC7698503.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.