Är kärlek och förälskelse två sidor av samma mynt?

Är kärlek och förälskelse två sidor av samma mynt?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

“Det är en sak att bli förälskad. Det är en annan sak att någon annan blir förälskad i dig, och du känner ett ansvar för denna kärlek.” David Levithan skrev detta i sin bok. Menade han kanske att det finns en skillnad mellan kärlek och förälskelse? Kanske.

Och saken är den att många personer tror att kärlek och förälskelse är samma sak, men faktum är att många experter anser detta vara fel. Det finns viktiga skillnader som vi kommer titta på nu.

“Kärleken är ett spel som båda kan spela och som båda kan vinna.”

-Eva Gabor-

Skillnader mellan kärlek och förälskelse

En av de klassiska skillnaderna mellan kärlek och förälskelse uppstår när du tänker på det “romantiska”. Här är en fråga som kan förklara det bättre. Älskar du dina syskon, föräldrar, vänner, husdjur…? Du vet att du inte är förälskad i dem eller hur?

Besatthet och lust

Förälskelse skapar i neurokemiska termer en stor lust. Vi kan även kalla det besatthet och all vår uppmärksamhet centreras kring den person som vi älskar.

De aktiviteter som vi brukade utföra för oss själva verkar nu små i jämförelse med allt som man kan uppleva med sin partner.

Kemin har också mycket att säga om förälskelse. När vi är under dess “förtrollning” kommer kraftfulla signalsubstanser som serotonin och dopamin att gå in i vår hjärna. Den neurokemiska effekten på vår hjärna av förälskelsen skiljer sig inte så mycket från vissa typer av droger.

Det kanske känns som att den mystiska, magiska förälskelsebubblan spricker med detta vetenskapliga resonemang, men det är faktiskt sant. Dessa signalsubstanser är de som får oss att uppleva känslorna så intensivt.

Vi idealiserar vår partner. Denne fyller oss med energi och får oss att leva i en typ av bubbla. Det hade varit fantastiskt om du kunde få den att vara för evigt, eller hur?

Par som sitter ner

Kärleken är väldigt mångsidig

Som vi tog upp i början kan vi älska många personer, men förälskelsen tenderar att vara centrerad runt en enda person. Det är som att allt handlar om just denna person.

Vår partner behöver bara ge en hint om att denne vill ha något och vi försöker direkt uppfylla denna önskan. Om vi hittar ett sätt kommer vi vanligtvis underskatta kostnaderna, oavsett om det handlar om tid, pengar, andra relationer etc.

Förälskelse är många gånger startpunkten för kärlek. Genom den kommer folk till den punkt där de börjar knyta band med varandra. Detta är band som kommer vara en del av det som håller samman paret i en kris.

Har du å andra sidan självkärlek? Älskar du din partner? Känner du att du älskar dina föräldrar? Älskar du dina närmsta vänner?

Såklart du gör detta, men du älskar inte dem lika mycket eller under samma omständigheter. Som du kan se har vi redan sett några skillnader mellan kärlek och förälskelse.

Kärleken är mer rationell

Denna punkt är direkt relaterad till dem ovan. Med andra ord är kärleken rationell eller i alla fall mindre irrationell än förälskelse. Vi känner inte samma emotionella intensitet mot en vän eller ett syskon som vi gör för den person vi är förälskade i.

För förälskelse innebär en stor ökning av de kemiska signalsubstanserna som ger känslorna deras ökade intensitet. Men den kommer försvinna lite i taget och ge upphov till en lugnare, mer rationell kärlek. I alla fall i de flesta fall (det finns alltid undantag).

“Kärleken är något evigt; den aspekten kan förändras, men inte essensen.”

Vincent Van Gogh

Förälskat par

Tiden rör sig för alla

Det är svårt att få förälskelsefasen att vara längre eftersom den gör slut på de förälskade personernas resurser. De kanske dock inte känner på detta sätt under förälskelsefasen, det stämmer. Så i slutändan kommer förälskelsens flamma bli mer underkastad.

I början av relationen är förväntningarna höga. Det finns en intensiv attraktion och en stor spänning rörande vad som kan hända. Men när tiden går kommer säkerheten, stabiliteten, omtanken, delade sätt att kommunicera…

Vi kommer ner från molnet och går från förälskelse till kärlek

När vi befinner oss i förälskelsefasen så lever vi i ett moln. Det är som att det lyfter upp oss mot skyn för att den person som vi älskar finns där. Vi går även miste om sömn på grund av denna perception.

Men det spelar ingen roll hur högt molnet tar oss mot denna persons piedestal. Det kommer alltid en tid när vi måste komma ner, röra marken och sluta flyga blint.

Det är då kärleken visar sig (för vissa personer omvandlas den också). Och det är då som personen visar sina defekter, och även sin intimitet, sin förståelse och sin omtanke.

Kärleken är ömsesidig

Personer som just har lärt känna varandra tenderar att ha avundsvärd harmoni. Empati är enkelt då de är väldigt uppmärksamma gällande varandra.

Men kunskap och ömsesidig förståelse är en sjudande gryta, precis som tilliten. Faktum är att vi aldrig kommer sluta upptäcka mer om den andra personen. Det beror delvis på att vi är dynamiska och kan förändras. Det kan handla om våra vanor, vår sociala cirkel eller vår personlighet.

Men vi skönjer en fast kärna inom personen. Vi ser en typ av stabilitet rörande hur denne är som får oss att känna som att vi känner denne.

Vi känner till dennes uttryck, det ansiktsuttryck som personen gör när denne gillar eller inte gillar något. Andra personer kommer inte märka eller uppmärksamma detta, men vi ser det direkt.

Kvinna som pratar

När förälskelsen slutar kommer lusten ibland att minska och svagheten visa sig. Men när vi går igenom denna omställning kommer vi stärka andra delar.

Vi har redan pratat om tillit, ömsesidig förståelse och intimitet. Men om det finns ett bra tecken på en kontinuerlig kärlek så är det att den ömsesidiga beundran som finns mellan dessa två personer håller sig stadig.

Dessa skillnader mellan kärlek och förälskelse ger oss en allmän uppfattning

De skillnader som vi förklarat mellan kärlek och förälskelse är bara en generell bild. Det verkliga livet är såklart mycket mer intressant.

Det finns personer som säger att de är förälskade i en vän. Det finns andra som börjar älska sin partner och de blir förälskade senare eller aldrig. Och det finns par som hävdar att de spenderar hela sina liv förälskade.

Trots skillnaderna mellan kärlek och förälskelse så är det viktigast att varje relation är ett positivt äventyr.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.