Kärlek handlar om handling, inte poesi

Hur många gånger har du försökt definiera kärleken? Marcelo Ceberio gör ett försök.
Kärlek handlar om handling, inte poesi

Senaste uppdateringen: 24 januari, 2020

Kärlek handlar om handling. Det är också ett abstrakt koncept som är svårt att definiera.

Faktum är att personer i olika skeden av livet, inklusive poeter, psykologer och även neuroforskare, har försökt att kategorisera den, men det slutar med att många känner att ingen har kommit på en bra definition.

Faktum är att man bara kan definiera kärleken genom handling, och detta visar att kärleken har en subjektiv definition. Låt oss dyka djupare ned i detta.

Kärleken handlar om handling – familjer och personer som står en nära

Löv i solskenet.

Familjen är civilisationens kärna och en utbytesmatris där centrala uppfattningar, meningarna struktur, funktioner och identitet sammanflätas. Den utgör därför den främsta grundstenen i folks mentala liv.

I individualiseringsprocessen från “vi är” till “jag är” exemplifierar varje medlem dessa koncept. Vissa av dem blir till ursprungsmandat som kommer reproducera sig inom andra grupper, par eller familjer.

Familjen kommer även alltid att vara matrisen, grunden och referensen när det kommer till varje medlem i en relation. Den kommer kunna erbjuda en oberoende känsla av identitet som ger en känsla av tillhörighet.

Ur detta perspektiv kan man definiera “par” som ett system av två personer som är företrädare för de två system som i sin tur utgörs av fyra system som i sin tur är resultatet av åtta system, och så vidare i en geometrisk relation utan slut.

Man kan därför definiera “par” som två personer av samma eller olika kön från två separata familjer som etablerar en relation.

Ett projekt med ett gemensamt mål av att utveckla ett lag genom att bidra med stöd och motivation inom ett eget utrymme som exkluderar andra. Dess medlemmar relaterar till miljön som en två kant.

De bevarar i sin tur sina egna individuella relationer med sig själva och resten av sina sociala nätverk.

Gränser

Denna beskrivning sätter tydliga gränser inom paret.

Vi bör även tillägga att båda parter har riktlinjer, normer, kulturer, funktioner, koder, mandat, värderingar, uppfattningar, meningar, riter, rörelsestilar och sätt att hantera information.

Det här är vad varje medlem tar med sig i sin “resväska”, och det är vad han eller hon är villig att dela med sig av.

Synergin hos alla dessa komponenter skapar en relation – ett par bildas.

Precis som att man går från “vi är ” till “jag är” inom familjeindividualisering så kommer man inom konstruktionen av ett par att gå från “jag är” till “vi är”.

Det som varje person för med sig till relationen (egenskaper och attribut) utgör ett par med sin egen identitet.

Det stämmer att båda partner har något gemensamt med sin andra hälft, men oftast kompletterar de båda varandra.

Med andra ord har du något som jag saknar och jag har något som du saknar. Och det är i denna relationsmatris som får relationen till att leva

De skillnader som har spelat en viktig roll när det kommer till att välja partner kan också arbeta mot en relation och utgöra en grund för besvikelse och frustration över tid.

En av personerna kan exempelvis kräva saker som den andra personen inte haft. Detta är ett fenomen som kommer från att man växer som individ och som par.

Ett negativt slag som leder till gräl och sedan aggression och många typer av försvarsmekanismer där man trycker ner den andra personen. Så var har kärleken med det att göra?

Kärleken handlar om handling – att bli förälskad

kärlek handlar om handling så att saker och ting inte stagnerar

Kärleken är den främsta egenskapen som skiljer en mänsklig relation från resten av djurriket. Många författare har försökt, och fortsätter försöker, definiera kärleken.

Folk från olika stadier av livet som exempelvis romantiker, poeter, forskare, artister och terapeuter har tagit sig an denna uppgift för att kunna beskriva att kärlek handlar om handling.

Det stämmer att kärleken är extremt svår att förklara eftersom den är ett abstrakt koncept. Att försöka översätta kärleken till att få en rationell mening och en typ av logik kan göra att vi försvårar för oss själva.

Äkta kärlek

Kärleken är en känsla som uppstår från käkarna i det limbiska systemet. Den går inte igenom den vänstra hemisfärens som är rationell och logisk.

Det förekommer ibland försöka att utvärdera de egenskaper och attityder som gjorde att en person föll för en annan.

Det är då man tänker på kärleken. Men denna tanke kommer bara fram då kärleken redan är etablerad.

Antingen det eller då det förekommer tvivel. Då man inte är övertygad om att de känslor man har för en annan person verkligen är kärlek.

En person som är kär och omsätter den känslan i handling och försöker vara konsekvent och älska är en känsla. Kärlek handlar om handling.

Till skillnad från plötsliga känslor så involverar känslan emotionella, kognitiva och pragmatiska variabler. Och en annan fundamental faktor: tiden. Det är för att den är ansvarig för att utöva de tre tidigare variablerna.

I vilket fall som helst så finns det gånger då du kanske förväxlar kärleken med andra känslor. Att vara kär innebär inte att man blir ett byte eller att man är fångad, jagad eller inspärrad.

Detta är falska uppfattningar om kärleken. Det är känslor som förvirrar och som grundar sig i psykopatologiska relationer och kommunikationssvårigheter.

Passion och besatthet

Då det finns kärlek så finns det alltid passion, men passion är inte samma sak som besatthet:

  • Passion motiverar och besattheten gör en utmattad
  • Passion leder också till passion medan besattheten gör att man kvävs
  • Passion gör en upphetsad och besattheten gör en vild
  • Passion attraherar medan besattheten tenderar att ha motsatt effekt

Kärleken handlar därför om handling och inte poesi. Med andra ord så har kärleken inte en definition men du kan definiera den med ord genom handlingar som involverar interaktioner.

Människor omvandlar sin djupa omtanke i gester, handlingar, ord och fraser. De måste kommunicera, föra fram vad de känner. Detta budskap innehar förväntningen om att kärleken är ömsesidig.

Den producerar också kunskapen att man inte är ensam tillsammans med den andra personen. Om det inte handlar om en ömsesidig kärlek så tenderar det att skapa ångest.

Detta budskap söker även säkerhet. Utopisk säkerhet för sökandet efter kärlekens försäkran får dem att neka kärlekens gåva och de sätter den senare i pant för att säkra framtiden.

Detta har negativa konsekvenser då man tänker på framtiden och inte på nuet.

Vem älskar vem?

Par som ler.

Då två personer möts och de tror att de är förälskade så kommer deras verbala kommunikation att aktiveras. Orden flödar i harmoni – även om det finns en rädsla för att bli bortstött som blockerar detta flöde.

Fraserna blir poetiska. En viss rytm uppstår i diskursen och en viss nyans när det kommer till hur det komponerar fraserna. De modifierar sina gester.

Deras imitationer är mer subtila och deras rörelser saktas ner och blir avsiktliga. Deras ögon blir mindre och deras munnar rör sig provokativt medan deras ögon ger dig ömsesidig feedback.

Detta är en hel värld av kommunikation som försöker fängsla och förföra en annan för att skapa en älskande union.

En bra relation innebär bl.a. att man känner likadant och att man har samma frihet med den andra personen som man har själv.

Neurobiologiska symptom

Neurobiologiskt sätt så finns det endokrinologiska och biokemiska vätskor som utsöndras då två personer träffas.

  • Magen hårdnar och skapar ångest vilket producerar en större aptit. Även då det motsatta fenomenet uppstår vid andra tillfällen. Magen stängs och låter inte matintaget passera fritt.
  • Din utsöndring av adrenalin ökar, vilket gör att du blir på alerten.
  • Musklerna blir mer spända och medvetna om den andra personens attityder.

Det här är alarm som kommer tillsammans med det som du önskar dig. Alarm som kan göra relationen harmonisk om de är ömsesidiga.

Relationens växt (refererar till kunskapen rörande varandra när det gäller värderingar, smaker, dygder, defekter etc) genererar en komplementaritet som gör att den familj som man önskar sakta formas.

Kärleken handlar om handling, inte poesi

Etableringen av en relation gör det möjligt att sänka de romantiska nivåerna (både verbala och kroppsliga). Inte för att du är mindre kär utan för att det varierar i kvalitet.

Detta är för att de som är kära oroa sig för att kärleken ska vara ömsesidig under denna romantiska period.

De gör därför saker sång fängslar den andra och upptäcker detaljer som förför dem och de sätter sedan dessa saker i verket.

Detta stadie säkerställer relationen, utöver de kemiska och instinktiva delarna av processen.

Etableringen av en relation innebär dock inte att förförelsen är över, raka motsatsen. Kärlek handlar om handling och en relation är en kärleksuppgift som måste fortsätta under hela livet.

Vardagslivet, rutin, arbete, föräldraskap etc. är attacker mot stabiliteten i varje relation. Kärleken måste därför vara en handling som fortsätter att skapa nya definitioner av kärleken.

Detta kommer i sin tur att resultera i nya handlingar som gör att relationen växer. Inte bara för relationen utan för själva kärleken. Glöm aldrig att kärlek handlar om handling.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.