Stämmer det att man inte kan känna någon helt?

Folk sviker dig ibland. De personer som står dig närmast är inte alltid som du tror.
Stämmer det att man inte kan känna någon helt?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I vissa situationer så kanske du måste bestämma dig för att det helt enkelt inte är möjligt att verkligen känna någon.

Detta händer antingen för att personen beter sig på ett oväntat sätt (oavsett om detta är bra eller dåligt) eller för att personen gjorde dig besviken.

Detta kanske får dig att tänka att du inte bör anta något när det gäller andra personer. Men stämmer detta?

Den engelske poeten John Donne sade en gång att “Ingen man är en ö i sig själv”. Med detta menade han att vi alla är en del av en planet.

Vi skulle gärna vilja att det var så, men de personer som står dig närmast beter sig inte alltid som förväntat eller så som du vill att de ska bete sig.

Det känns bra att man vet vad som ska hända. Om man förväntar sig något från någon så hoppas man att personen kommer göra det.

Man vill kunna anta att ens partner, familj eller vänner kommer svara på specifika omständigheter på specifika sätt och att man alltid ska kunna lita på dem.

“Människor föds inte på en gång den dag då deras mödrar föder dem, utan livet tvingar dem till att om och om igen föda sig själva.”
-Gabriel García Márquez-

Par som sitter i sanden.

Stämmer det att man aldrig kan känna någon på riktigt?

Den enkla sanningen är att man aldrig kan känna någon på riktigt.

Iallafall inte på djupet och inte med tillräcklig säkerhet så att man ska kunna förstå deras mentala universum och till 100% förutse vad personen kommer och inte kommer göra.

Men att acceptera det där faktumet måste inte ge upphov till ett problem. Ingen har total kontroll över sin värld. Detta gäller för både saker och personer.

Folk kan förändras (och ibland behöver de göra det)

En av anledningarna till varför man aldrig kan känna någon på djupet är att vi alla kan förändras. Vi kan alla välja nya mål i livet, gå framåt, mogna och även förändra vissa av våra personlighetsdrag.

Men detta är en kontroversiell idé för många tror att ens personlighet har blivit statisk då man nått vuxen ålder.

  • Men om du accepterar denna idé så kan detta hjälpa dig att undvika gå från en besvikelse till en annan. Folk förändras eftersom ens livserfarenheter kan förändra en och eftersom livet sätter en i situationer där man måste tänka om saker och kanske bygga om sig själv.
  • Studier som den som utfördes av Dr. Nathan W. Hudson vid Michigans Universitet har gett några intressanta resultat. Det är inte alltid man känner sig nöjd med sin personlighet. Det är därför många som vill polera sina riktiga jag, vilket innebär att man arbeta med sina svagheter, stärker sin identitet och förändrar vissa personlighetsdrag för att man ska kunna känna sig mer fulländad.

Denna förändringsprocess innebär ofta att man lämnar bakom sig vissa personer eller besvikelser. Då man håller på att förbättra sig själv som person så kommer man att överraska andra personer med sina beslut.

Det kan även vara så att man överraskar sig själv!

Träd med två ansikten.

Du kan aldrig känna någon på djupet för du ser bara personen på det sätt som du vill

Det är vanligt att man hör att folk klagar över faktumet att man aldrig kan känna någon på djupet. Detta händer oftast under perioder av bitterhet och frustration då ens förväntningar inte har blivit uppfyllda.

Men faktum är att vi alla gör misstag och det finns inget man kan göra för att stoppa detta. Förr eller senare så sviker vi även de personer som älskar oss på ett sätt som de inte hade förväntat sig.

Men det är inte det enda som du behöver tänka på här. I vissa fall kan du aldrig känna någon p.g.a. faktumet att du inte tillåter någon annan bild av personen än den som du redan har i ditt sinne.

Du trycker helt enkelt bort allt som du inte vill se.

Vissa personer bygger upp en helt orealistisk bild av perfektion. De antar alltför många saker, vilket leder till att de idealiserar den andra personen och utsätter dem för en överdriven bild av hur de vill se denna person.

Slutsatser

Lewis R. Goldberg är en erfaren expert inom mänskligt beteende och han menar att personligheten inte alltid är en pålitligt, stel plats att titta på om man vill förutse hur en person kommer bete sig i livet.

Det finns andra små aspekter som man inte märker; osedda variabler som ligger utanför din kontroll.

Så det stämmer: du kan aldrig känna någon på djupet, oavsett hur nära ni står varandra. Det bästa alternativet är att lita på personen. Du måste helt enkelt acceptera osäkerheten.

Som vi alla vet så är inget säkert i den här världen. Det bästa man kan göra är att njuta av nuet och acceptera att livet innebär att saker förändras, med osäkerhet och överraskningar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.