Kärlekens triangel, enligt Sternberg

Kärlekens triangel, enligt Sternberg
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 24 april, 2024

Robert Sternberg är en amerikansk psykolog som skapade sin egen teori om kärleken och parrelationer som han kom att kalla “Kärlekens triangel”.

Denna teori säger att en riktig kärlek består av tre komponenter: passion, intimitet och beslut eller kompromiss. Vart och ett dessa koncept kan definieras på följande sätt:

  • Passion: sexuell eller romantisk lust, tillsammans med en tendens att söka en fysisk/emotionell union med den andre personen.
  • Intimitet: kunskap om den andre samt tillit, tillit till vad personen gör och säger. Att man bryr sig om hur den andre personen känner sig. Ömsesidighet.
  • Beslut eller kompromiss: en vilja att ta ansvar och överkomma motgångar inom relationen.

Med denna treenighet anser Sternberg att det finns sju olika former av kärlek. Dessa är följande:

 

Kärlekens triangel

Relation med omtanke

Denna uppstår då det finns intimitet mellan två personer, men utan passion eller kompromiss. Detta är en typ av kärlek som är karakteristisk för vänskapsrelationer. Detta är oftast väldigt varaktiga relationer.

Förälskelse enligt kärlekens triangel

Detta uppstår då det finns passion men inte intimitet eller kompromiss. Detta kan exempelvis vara “kärlek vid första ögonkastet” och dessa relationer är oftast korta och triviala. Som namnet indikerar kan det vara en stark känsla av intensitet, men inte av djup.

Tom kärlek

Detta är vanligt inom relationer där det inte finns passion eller intimitet, men där det finns kompromiss. Detta är en etapp eller tid som uppstår när man bor tillsammans under en lång tid.

Romantisk kärlek

När det kommer till romantisk kärlek finns det passion eller intimitet men inte kompromiss. Man “går bland molnen” och är tillsammans men utan att verkligen vilja mötas på djupet. Detta är en typ av kärlek som försvinner vid första tecken på trubbel.

Hjärtan

Social kärlek

I denna typ av kärlek finns det intimitet och kompromiss men inte passion. Båda personerna tycker om att vara tillsammans, men det finns ingen sexuell eller romantisk lust. Det är en kärlek mellan gamla vänner samt vanligt förekommande i mogna relationer.

Meningslös kärlek

Inom dessa relationer finns det en passionskomponent och en stark kompromiss, men ingen intimitet. Beslutet att vara tillsammans kommer från den sexuella eller romantiska lusten, men det finns ingen tillit eller kompatibilitet. Detta är en relation som många osäkra och beroende personer går in i.

Fulländad kärlek enligt kärlekens triangel

Detta är den idealiska formen av kärlek där alla komponenterna finns närvarande: passion, intimitet och kompromiss.

Sternberg sade att denna typ av kärlek inte är så värst vanlig, men det svåraste är inte att hitta den utan att bibehålla den. För att uppnå detta måste man komma ihåg att alltid nära kärleken.

Komponenter och preferenser i kärlekens triangel

I en empirisk studie som gjordes vid Santiago de Compostelas universitet visade det sig att både män och kvinnor värderar komponenten intimitet, oavsett vilken relation det rör sig om.

När det kommer till passion uppgav många par att det är svårt att finna fullständig harmoni med endast passionerade känslor. Det behövs mer än så. Nästan alla intervjuade ansåg också att passionen går förlorad över tid.

Vad gäller komponenten kompromiss var det svårt att finna symmetri mellan två partners på denna punkt. Förväntningarna på ökad kompromissvilja ökar över tid, men förmågan att kompromissa behöver inte nödvändigtvis komma i samma takt.

“Det mänskliga hjärtat är ett instrument med många strängar; den perfekta människokännaren kan spela på dem alla, som en skicklig musiker.”

-Charles Dickens-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Lemieux, R., & Hale, J. L. (2002). Cross-sectional analysis of intimacy, passion, and commitment: Testing the assumptions of the triangular theory of love. Psychological Reports90(3), 1009-1014.
  • Myers, E (2022, Jan 31). Sternberg’s Triangular Theory and the 8 Types of Love. Simply Psychology. www.simplypsychology.org/types-of-love-we-experience.html
  • Serrano Martínez, G., & Carreño Fernández, M. (1993). La teoria de Sternberg sobre el amor. Analisis empirico. https://www.psicothema.com/pdf/1135.pdf
  • Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological review, 93(2), 119.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.