Psykisk misshandel i en parrelation: Lär dig att identifiera det

Psykisk misshandel hos ett par yttrar sig genom asymmetriska band där förakt och invalidering framträder. Läs mer.
Psykisk misshandel i en parrelation: Lär dig att identifiera det
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 01 juni, 2024

Psykisk misshandel i en parrelation är vanligtvis lättare att upptäcka utifrån än från insidan. Dina vänner och din familj kan ha påpekat att det råder en osund dynamik i ditt förhållande. Det kan dock vara svårare för dig att bli medveten om det. Att detta händer är normalt. Ibland gör effekterna av själva övergreppet det svårt att identifiera denna typ av skadliga handlingar.

Ständig undervärdering, förlöjligande eller till och med ekonomisk kontroll är exempel på manipulativa beteenden. Ett annat är känslan av att inte få fatta egna beslut och att känna sig alltmer isolerad från sina närstående. I följande artikel kommer vi att förse dig med fler nycklar så att du kan bli medveten om denna situation och fatta ett beslut.

Sätt på vilka psykisk misshandel uppträder i en parrelation

Psykisk misshandel lämnar inga märken på huden, men det undergräver den mentala integriteten. Vi kan alla bli offer för dessa aggressiva beteenden. Kön, ålder, status och en persons sexuella läggning spelar ingen roll när det kommer till psykisk misshandel i en parrelation. Faktum är att det på klinisk nivå har skett en ökning av denna typ av våld bland yngre par.

Det är inte alltid lätt för offren att upptäcka vardagliga psykiska övergrepp mot dem. Många gånger förändrar förövaren offrets psykologiska verklighet på ett sådant sätt att det blir svårt att förstå vad som händer. Därför vill vi ge dig en rad ledtrådar så att du kan reflektera över dem.Asymmetriska relationer

Detta är en av de första indikatorerna som vanligtvis utvärderas för att upptäcka psykisk misshandel i en parrelation. Vi förstår relationsasymmetri som skillnaden i makt som råder i ett känslomässigt band. Vad som händer i dessa fall är att det finns en person som dominerar. Vi ger dig några exempel:

 • Beslutsmakten ligger alltid hos din partner.
 • Om du bestämmer något själv blir din partner arg.
 • Du känner dig begränsad när du gör något.
 • Den andra personen brukar övervaka eller kritisera allt du gör.
 • Ekonomiska frågor och till och med vad du ser på TV bestäms av din partner.

Förakt och förnedring

Som en artikel publicerad i Population Health konstaterar, fokuserar befintlig forskning nästan alltid på förekomsten och konsekvenserna av fysiskt och sexuellt våld i nära relationer. Psykisk misshandel å sin sida har inte fått lika mycket uppmärksamhet, trots att dess påverkan, som du redan kan föreställa dig, är lika skadlig som den är invalidiserande.

Förnedring är ett av de sätt som denna dynamik oftast visar sig på. Genom att förakta och nedvärdera offret får förövaren makt och förstärker sin identitet. Notera de vanligaste sätten som det kan visa sig på i ditt förhållande:

 • Användning av sarkasm.
 • Nedvärdering dina prestationer.
 • Användning av öknamn.
 • Skadliga jämförelser.
 • Din partner ignorerar eller förminskar dina behov.
 • Din partner kritiserar hela tiden det du gör.
 • Användning av aggressiv och nedsättande kommunikation.
 • Partnern förlöjligar dig privat och till och med offentligt.
 • Personen tilltalar dig med utlåtanden som “Du är värdelös. Du gör ingenting rätt.”

Överdriven kontroll är en vanlig form av psykisk misshandel i en parrelation

Vi pratade i början om ökningen av manipulation bland yngre par. Ett exempel på hur detta beteende utövas finns beskrivet i tidskriften Intervención Psicosocial. Mobiltelefoner är nu det viktigaste instrumentet för kontroll av sexuellt-affektiva band mellan ungdomar. Och detta är också en form av övergrepp.

Från det ögonblick som din partner försöker ha kontroll över alla områden av ditt liv, oavsett vad det kan vara, tillämpar personen redan denna skadliga och dysfunktionella dynamik på dig. Denna önskan om kontroll återspeglas i bland annat följande situationer:

 • Din partner bestämmer vilka du får prata med.
 • Vill veta vilka vänner du har.
 • Läser dina meddelanden på din mobiltelefon.
 • Sätter restriktioner på dina klädval.
 • Insisterar på att alltid veta vem du är med.
 • Har kontroll över din ekonomi och ditt kreditkort.
 • Sätter regler kring vad du får och inte får göra.
 • Anser att du är skyldig att ha sex även när du inte vill.

Känslomässig manipulation

Psykologisk manipulation hos ett par får näring av raffinerade tekniker för känslomässig dominans. Den vanligaste och mest destruktiva tekniken är gaslighting, en form av övergrepp där offret börjar tvivla på sin egen verklighet och sina tankar till följd av förövarens påverkan. Såhär går det till:

 • Förminskning: Din partner förringar dina känslor eller bekymmer. Personen kommer att säga saker som “Du är för känslig” eller “Vad som än stör dig är det ingen stor sak”.
 • Invalidering: Din partner kommer att invalidera dina åsikter, tankar och känslor med skadliga uttalanden som “Du vet inte vad du pratar om” eller “Du är bara paranoid”.
 • Byte av samtalsämne: Varje gång du försöker kommunicera med personen om ett problem som oroar dig, kommer denne att undvika det, byta ämne eller hävda att du är besatt av nonsens som inte är värt att prata om.
 • Förnekelse av verkligheten: Din partner kommer att berätta att ni aldrig haft vissa konversationer. När du försöker prata med personen om något som hänt, svarar denne med något i stil med: “Du är galen. Jag har aldrig sagt det.”
 • Skapandet av tvivel: En återkommande form av känslomässig manipulation får dig att tvivla på ditt eget minne och din egen uppfattning. Din partner säger ofta till dig: “Du minns alltid saker fel. Du håller på att tappa förståndet.”
 • Skuldbeläggande: Detta är en klassisk form av manipulation. Nästan utan att du inser det är allt negativt som händer hemma ditt ansvar. Om du dessutom konfronterar förövaren kommer denne att skylla på dig för att såra dig, invalidera dig och få dig att se dålig ut.
 • Känslomässig överbelastning: Kom alltid ihåg att varje gång din partner gaslightar dig, gör personen det med ett mycket tydligt mål, vilket är att orsaka dig förvirring, ångest och känslomässig utmattning. För att uppnå detta kommer personen dessutom att varva tillgivenhet med aggressivitet för att skapa kaos inom dig.

Din partner isolerar dig från din omgivning

Psykisk misshandel i en parrelation visar sig också genom din partners önskan att skilja dig från dina nära och kära. Förövaren kommer till varje pris att försöka få dig att tro att dina vänner och din familj inte uppskattar dig. Personen kommer att insistera på att de är dåliga människor, att de inte förtjänar dig och att de inte förstår dig lika mycket som din partner gör. Faktum är att personen blir upprörd och till och med kan sluta prata med dig som straff varje gång du försöker träffa dem.

Kom ihåg att varje förövare vill att dennes offer är isolerat, ensamt och sårbart. Genom att skilja dig från din familj har personen större kontroll, och i sin tur säkerställer denne att du är helt beroende av denne gällande allt. Det är ett farligt beteende som du måste upptäcka så snart som möjligt för att undvika att hamna i fällan.

Du känner att du inte längre är samma person

När man upptäcker dynamiken i psykisk misshandel är det vanligt att titta på hur den andra personen beter sig. Men det är också viktigt att du gör en introspektion för att bedöma hur du ser dig själv i förhållandet. En del information som ges i tidskriften Health Psychology Research hänvisar till vikten av det sociala stigmat av övergrepp hos en partner.

Det är mycket möjligt att du genomgår denna verklighet i det fördolda. Då du inte vill erkänna vad som händer dig, kan du ibland försöka förminska all aggressiv dynamik. Men att förneka bevisen kommer alltid ha en oundviklig mental kostnad för dig, och du kan bedöma det med följande indikatorer:

 • Du känner att du har förändrats.
 • Din självkänsla är ömtåligare.
 • Du känner dig alltmer orolig.
 • Ibland längtar du efter den du var innan.
 • Du säger till dig själv att din partner kommer att förändras.
 • Du märker av en kombination av skam och sorg.
 • Du lider av humörsvängningar och känslomässiga upp- och nedgångar.
 • Du vågar inte prata med någon om hur du mår.
 • Du har knappt några förhoppningar, och du sätter inte upp några mål för framtiden.
 • Du uppfattar att din psykiska hälsa påverkas alltmer.
Även om det är vanligt att psykisk misshandel uppträder utan att det passerar gränsen för fysisk aggression, minskar inte detta allvaret. I många fall går dock din partner över gränsen genom att knuffa eller kasta föremål på dig.

Vad ska jag göra om jag upplever psykisk misshandel i en parrelation?

Det är inte lätt att ta sig ur en situation med psykisk misshandel i en parrelation. Om du inte är redo eller om du inte känner att du har styrkan som krävs än, ska du inte skuldbelägga dig själv. Det kommer en tid när du känner dig redo att ta detta steg. Vi rekommenderar dock att du beaktar följande riktlinjer för ditt välbefinnande och din säkerhet:

 • Sök professionell hjälp: Överväg att konsultera en psykolog. Att få terapi hjälper dig att förstå och hantera din situation.
 • Väg dina alternativ: Utvärdera om det är nödvändigt att distansera dig från förhållandet tillfälligt eller permanent. Analysera dina alternativ och fatta beslut baserat på din säkerhet och ditt välbefinnande.
 • Förbered ett stödnätverk: Sök stöd från vänner och familj som är villiga att hjälpa dig när du bestämmer dig för att lämna förhållandet. Att ha personer som älskar dig omkring dig är viktigt.
 • Ring en hjälplinje: I många länder finns det hjälplinjer och stödorganisationer för våldsoffer. Ring dessa nummer om du vid något tillfälle känner att gränsen är nådd eller om du vill ha råd.
 • Kom ihåg att du inte är ensam: Din verklighet är hård, men du är inte ensam. Faktum är att det finns miljontals människor som har gått igenom kränkande situationer och fått stöd för att ta sig ur dem. Det finns resurser tillgängliga för att hjälpa dig.
 • Dokumentera misshandeln: Du vet aldrig vad som kan hända. Det ideala i situationer av övergrepp är att föra ett register över incidenterna när det är möjligt. Att spara röstmeddelanden och textmeddelanden där din partner till exempel hotar eller invaliderar dig är en bra idé.
 • Prata med någon du litar på: Det viktigaste är att du berättar om din situation med psykisk misshandel för någon du litar på, oavsett om det är en nära vän, en familjemedlem eller en socialarbetare. Att prata om vad du upplever varje dag kommer att ge dig känslomässig lättnad och gynna dig.


Misshandel är inte kärlek

Om din partner får dig att må dåligt, invaliderar dig, föraktar dig eller kontrollerar dig, älskar denne inte dig på ett sunt sätt. Det är inte den sortens kärlek du förtjänar. Om du är i den här situationen just nu, ska du komma ihåg att du inte är skyldig till någonting. Må inte dåligt över dig själv eftersom allt ansvar för vad som händer dig ligger på din förövare.

Det viktigaste är att inte isolera sig samt att ha stödjande personer omkring sig. I samma ögonblick som du känner dig redo att lämna förhållandet kommer dina vänner, din familj och specialiserade proffs att finnas där. Att göra det är en övning i mod, och även om en sådan handling alltid är skrämmande, försäkrar vi dig att allt kommer att ordna sig till slut, och du kommer att bli lycklig igen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.