Att bli utsatt för verbala övergrepp när du är sjuk

Har du någonsin fått höra att du alltid är sjuk eller att du hittar på din sjukdom. Att lida av en kronisk sjukdom eller psykiska problem kan leda till att du ibland upplever verbala övergrepp från andra människor.
Att bli utsatt för verbala övergrepp när du är sjuk
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 16 oktober, 2023

Ingen vill någonsin bli sjuk, men när ohälsa dyker upp och försvagar dig behöver du stöd från din omgivning. När allt kommer omkring gynnas ditt tillfrisknande av den förståelse, närhet och omsorg som personerna runt omkring dig erbjuder. Men denna grundläggande regel följs inte alltid. Om du blir utsatt för verbala övergrepp från din partner, din familj eller dina kollegor när du är sjuk, kommer du att vara intresserad av att veta att det inte är ett isolerat fenomen.

Faktum är att många människor måste hantera kroniska sjukdomar eller psykiska tillstånd och får utstå hårda ord varje dag, tillsammans med brist på empati eller till och med våldsam kommunikation.

“Du beklagar dig hela tiden.” “Det är bara en ursäkt för att få uppmärksamhet.” “Du är hopplös.” Det här är några enkla exempel på vad du kan höra dagligen om du upplever verbala övergrepp när du är sjuk. Föga förvånande ökar den här typen av våldsam kommunikation ditt lidande ytterligare.

Verbala övergrepp från partners eller familjemedlemmar när du är sjuk är den mest skadliga typen. Faktum är att det har de allvarligaste effekterna på din mentala hälsa.

Kvinna som skäller ut sin kollega
Det finns många människor som lider av kroniska sjukdomar men ändå upplever verbala trakasserier från chefer eller kollegor.

Verbala övergrepp när du är sjuk

Vissa sjukdomar är osynliga. De är tillstånd som inte orsakar feber eller involverar brutna ben eller bandage. Men vi lever i ett samhälle som bara ger relevans till det som är synligt och inte till tyst sjukdom. Detta förklarar varför tillstånd som fibromyalgi, kronisk smärta, migrän, sällsynta sjukdomar och psykiska tillstånd är så dåligt förstådda.

Om du till exempel har problem med sköldkörteln och har svårt att möta din arbetsdag kan du bli stämplad som svag. Om du lider av ett muskuloskeletalt problem, kan det också påverka och begränsa ditt liv och leda till missförstånd. Du kan till och med bli utsatt för verbala övergrepp om du lider av influensa.

Detta händer ofta, för när du känner dig sjuk och svag ökar risken för att du blir måltavla för manipulation och emotionella övergrepp. Personlighetsfaktorer har också inflytande. Våldsam kommunikation är till exempel typiskt för personer med låg empati, narcissistiska drag och de som är aggressiva och vill utöva makt över andra.

Om du befarar att du kan vara ett offer för våldsam kommunikation, kommer här är några indikationer på att du utsätts för övergrepp av personer i din omgivning.

Vid alla sjukdomar, fysiska och psykiska, förtjänar den drabbade medkänsla, respekt och förståelse.

Egenskaper för denna form av psykisk misshandel

När du är sjuk behöver du empati, medkänsla och stöd från din omgivning. Men du kanske har stött på personer som, istället för att visa förståelse, attackerar dig. Misshandeln i dessa situationer visar sig på flera sätt. Du måste veta hur du identifierar den. Här är tecknen:

 • Personer i din omgivning förminskar din sjukdom. De kanske till och med ifrågasätter den och säger saker som “Det är ingenting. Du försöker bara vara i centrum för uppmärksamheten igen”.
 • Förövarna kan klandra dig för ditt fysiska eller psykiska tillstånd. De kan säga saker som “Det är ditt fel att du har drabbats av influensa” eller “Du är deprimerad för att du är svag och tar allt på fel sätt”.
 • Förövarna ignorerar eller till och med förnekar ditt tillstånd. “Det är inget fel på dig, så kom tillbaka till jobbet” kanske de säger till dig.
 • De kan utsätta dig för gaslighting. De kan försöka få dig att tro att du fått för dig att du är sjuk för att du är obalanserad. De kanske säger “Du har inte fibromyalgi. Du hittar bara på det, precis som din mamma gjorde”.
 • De är föraktfulla och förolämpande. De kanske säger “Titta på dig, du är patetisk”.

Effekterna av övergreppen

Hittills har denna typ av övergrepp inte undersökts särskilt grundligt. Men effekten av socialt stöd på alla typer av sjukdomar är erkänd. En forskningsstudie utförd av University of Utah i USA visar att vi för närvarande inte vet vilka mekanismer som ligger bakom det faktum att vårt välbefinnande främjas av stödet från vår omgivning när vi lider av någon form av sjukdom. Däremot finns det gott om data som indikerar det.

Faktum är att dödligheten minskar när det finns ett nätverk av stödjande personer. Dessutom förbättras den drabbades livskvalitet. Men vad händer om du blir attackerad och kritiserad när du lider av ett fysiskt eller psykiskt hälsoproblem?

 • Psykologisk misshandel under en sjukdom gör att du känner dig mer sårbar.
 • Ditt tillstånd kan förvärras. Du kan tappa intresset för att fortsätta behandlingen eller sluta söka medicinsk hjälp. Din emotionella hälsa undergrävs av psykisk misshandel.
 • Att känna dig kritiserad, avvisad och attackerad när du lider av en sjukdom ökar dina känslor av ensamhet och ditt obehag kopplat till tillståndet.

Att bli emotionellt attackerad och misshandlad när du hanterar en sjukdom undergräver din psykologiska balans och kan påverka ditt medicinska tillstånd.

Förövarna

Att bli misshandlad när man är sjuk är inget ovanligt fenomen. Som regel kan de som underskattar och attackerar dig när du har ett hälsoproblem visa narcissistiska drag. University of Wollongong i Australien genomförde en studie om effekterna av att leva med en patologisk narcissist.

Dessa är människor som underskattar och gör andra till offer, saknar empati och uppvisar hämndlystna drag. När du är sjuk blir de irriterade över din sårbarhet och med tanke på bristen på verktyg för att visa medkänsla, reagerar de aggressivt.

Dessutom kan de uppvisa motsägelsefulla beteenden. Till exempel kan de ta hand om dig ena dagen, för att nästa inte ens bemöda sig med att hämta ut din medicin.

Stöd från partner vid sjukdom
Att ha stöd från nära och kära när vi är sjuka främjar vårt välbefinnande.

Vad kan du göra om du utsätts för verbala övergrepp när du är sjuk?

Oavsett om det är en kronisk sjukdom, depression eller en vanlig förkylning, förtjänar och behöver alla förståelse, empati och stöd när de inte mår bra. Om du utsätts för verbala övergrepp när du är sjuk, är det därför en form av våld. Det ska du inte acceptera. Om du befinner dig i den här typen av situation är det värt att reflektera över följande:

 • Din hälsa kommer först. Prioritera den och gör det du behöver göra hela tiden. Om du behöver en läkare, kontakta en, om du behöver vila, gör det, oavsett vad omgivningen säger åt dig att göra.
 • Skaffa det stöd du förtjänar. Om förövaren är din partner, en släkting eller en vän, kontakta någon som kan hjälpa dig och som förstår och respekterar dig.
 • Ta ett beslut gällande de människor som misshandlar dig. För med största sannolikhet kommer de att göra det i andra situationer också.

Slutligen är det i dessa stunder av bräcklighet som du behöver andra människor som mest. Du förtjänar genuint stöd. Det är en obestridlig grundläggande princip för mänskligheten. Så se till att omge dig med medkännande och empatiska människor, och kom ihåg att erbjuda samma hjälp till andra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Goldsmith, Rachel & Freyd, Jennifer. (2005). Awareness for Emotional Abuse. Journal of Emotional Abuse. 5. 95-123. 10.1300/J135v05n01_04.
 • O’Leary KD, Maiuro RD, editores. El maltrato psicológico en las relaciones domésticas violentas. Nueva York: Springer; 2001.
 • Reblin M, Uchino BN. Social and emotional support and its implication for health. Curr Opin Psychiatry. 2008 Mar;21(2):201-5. doi: 10.1097/YCO.0b013e3282f3ad89. PMID: 18332671; PMCID: PMC2729718.
 • Ronningstam E, Weinberg I. Narcissistic personality disorder: progress in recognition and treatment. Focus. 2013;11(2):167–77

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.