Lider du av gaslighting från föräldrarna?

Har du föräldrar som fick dig att tvivla på ditt värde? Ogiltigförklarade de dina känslor? Fick de dig att tro att det var något fel på dig? Utövandet av gaslighting förekommer inte bara i parrelationer, det är också extremt vanligt i familjer.
Lider du av gaslighting från föräldrarna?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

“Du har inga problem, det är jag, din pappa, som är den bekymrade.” “Det är ditt fel att mamma är på dåligt humör, du är så stygg.” “Det är inget fel på dig, du är bara en gnällspik.” Det här är bara några få exempel på hur föräldrar kan åsidosätta sina barns vilja, identitet och känslor. Gaslighting från föräldrarna är ett grymt fenomen, men tyvärr ett vanligt.

Vi kopplar ofta gaslighting till kärleksförhållanden. Men det finns en dold och tyst verklighet som inträffar dagligen. Det handlar om föräldrar som använder sofistikerade manipulationstekniker mot sina barn och ingjuter många rädslor och osäkerheter i dem. Det är en form av psykisk misshandel som får allvarliga konsekvenser.

Faktum är att det finns många människor som når vuxen ålder och bär på problem som de inte vet hur de ska identifiera eller hantera. Hur chockerande det än kan tyckas, tar det ofta många år för offren för gaslighting från föräldrarna att bli medvetna om denna typ av övergrepp. De har vanligtvis låg självkänsla och är känslomässigt sårbara. Det beror på att deras dysfunktionella familjer agerar som sekter, lägger in sitt veto och upphäver deras personligheter.

Det finns olika former av gaslighting, men de där en förälder tillämpar det på sina egna barn har en mer bestående effekt. Det påverkar utvecklingen av deras identitet och deras psyko-emotionella välbefinnande.

Far som utsätter sin son för gaslighting
Vissa övergrepp går utöver att slå eller förolämpa. Att visa förakt eller känslomässigt omintetgöra någon är också en form av övergrepp.

Tecken på att du har blivit offer för gaslighting från föräldrarna

Gaslighting från föräldrarna definieras som den praxis där en eller båda vårdnadshavarna till barn utövar en specifik form av känslomässig misshandel. Det är den sorten som får barnen att tvivla på vad de känner, vilka de är och till och med vad de behöver. Faktum är att dessa föräldrar ifrågasätter och manipulerar allt rörande sina barn för att få makt över dem.

Även om gaslighting kan tyckas vara ett nytt tillägg till vårt psykologiska ordförråd, bör det noteras att det har undersökts väl av American Psychological Association. Det finns också en hel del omfattande forskningslitteratur om mekanismerna bakom denna listiga manipulationsteknik.

Till exempel visar arbeten som de som utförts av Dr Domina Petric att personer som gör sig skyldiga till gaslighting tillämpar vad som är känt som knot theory of mind. I dessa fall hindrar förövaren offrens psykologiska och känslomässiga funktion. I själva verket nedvärderar de dem till den grad att de får dem att tvivla på sig själva, vilket suddar ut deras identiteter, värderingar, styrkor och till och med behov.

Så hur kan du veta om du led (eller fortfarande lider) av gaslighting från föräldrarna? Vi ska ge dig några ledtrådar.

Bakom gaslighting finns en dysfunktionell familj som styrs av en eller två narcissistiska föräldrar.

1. De invaliderade dig på alla möjliga sätt

Förövarnas främsta vapen är invalidering i alla dess former. Det är en enkel och effektiv strategi med vilken de kontrollerar sina offer. Förståeligt nog är det särskilt chockerande när det utövas av föräldrar mot deras barn.

Psykologisk invalidering får barnen att tro att vad de känner och tänker är irrelevant. De tror att deras känslor och tankar är fel, saknar logik och är oviktiga. Om du blir eller har blivit utsatt för gaslighting från föräldrarna, har du förmodligen hört följande typer av fraser någon gång:

 • Du överdriver.
 • Du är för känslig.
 • Jag säger det för att du inte har någon som helst aning… du har helt enkelt inte någon kunskap om livet.
 • Du har ingen aning om någonting, du är alldeles för naiv.
 • Det du känner är löjligt.
 • Jag förstår inte vad du pratar om.
 • Du blir upprörd över allt, det är omöjligt att prata med dig.
 • Sluta överreagera.

2. Dina föräldrar definierade hur du var och hur du mådde

Ett effektivt sätt att omintetgöra andra människor är att tala för dem och på så sätt beröva dem deras röst och möjligheten att uttrycka sig. Föräldrar som utövar gaslighting talar för sina barn och förklarar hur de är, hur de mår och vad de behöver. Faktum är att de gör dem till marionetter som de manipulerar efter behag. De gör det både inför andra och i hemmiljön.

Några vanliga exempel på fraser är:

 • Du är ett ansvarsfullt barn. Därför måste du stanna hemma.
 • Du är en bra och lydig tjej.
 • Du gillar naturvetenskap och matematik. Därför ska du sluta läsa serier och teckna.
 • Det är inget fel på dig, fortsätt bara med dina läxor och glöm allt detta nonsens.
 • Du är bara trött. Gå och lägg dig nu.
 • Du är upprörd på grund av det jag sa, du är bara en gnällspik.

3. Instabilitet och motsägelsefulla budskap förekommer konstant

Förvirring, lögner och frustration. I denna typ av dysfunktionella miljöer är instabilitet ett konstant element, tillsammans med motsägelsefullt beteende. En vanlig praxis är att säga en sak idag och bekräfta motsatsen imorgon. Om du till exempel fick gå till parken ena dagen och du sedan bad om att få gå dit nästa dag, blev du utskälld för att du bad om något som du visste var förbjudet.

Denna typ av inkonsekvens skapar följaktligen ett kaotiskt underlag där barnen inte vet vad de ska hålla fast vid. De lever därmed i ständig osäkerhet, utan att veta om de kommer att bli berömda eller bestraffade från en dag till en annan.

Att vara medveten om problemet med våra vårdnadshavare och acceptera att vi aldrig var ansvariga för det är det första steget mot läkning.

Man i psykoterapi
Gaslighting från föräldrarna leder ofta till posttraumatiskt stressyndrom.

Kan du någonsin återhämta dig från gaslighting från föräldrarna?

Som vuxen kommer du förmodligen vara medveten om huruvida du blev utsatt för gaslighting från föräldrarna eller inte. Du kanske fortfarande måste hantera detta problem idag. Så vad kan du göra åt det?

 • Offer för gaslighting lider ofta av psykiska tillstånd som posttraumatiskt stressyndrom. Detta kan undergräva din självkänsla och till och med grunden för din egen identitet.
 • Du måste erkänna skadan som har åsamkats dig. Faktum är att du måste förstå att det är en form av psykisk misshandel.
 • Det enda sättet att läka, återuppbygga och återta kontrollen över ditt liv är att genomgå psykologisk terapi. Dessutom måste du upprätta hälsosam distans till förövaren.
 • Naturligtvis är det ofta inte lätt att ta avstånd från eller klippa banden med föräldrar som har manipulerat dig i decennier. De kommer förmodligen att ta till offermentalitet och hot. Faktum är att du måste vara beredd på att de kommer använda de skickligaste av strategier. Det underlättar att vara tydlig med vilken typ av relation du vill ha med dem. Till exempel om du bara vill behålla kontakten via telefon, träffa dem mer sällan eller ta avstånd permanent.

Slutligen ska du inte tveka att söka stöd från dina vänner, din partner och andra för att hjälpa dig att läka gårdagens sår, de som fortfarande begränsar dig i livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Petric, Domina. (2018). Gaslighting and the knot theory of mind. 10.13140/RG.2.2.30838.86082.
 • Sweet PL. The Sociology of Gaslighting. American Sociological Review. 2019;84(5):851-875. doi:10.1177/0003122419874843
 • Yalom, I. (2012). Love’s Executioner & Other Takes of Psychotherapy. New York, NY: Basic Books

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.