Hur du hanterar en partner som ger dig tyst behandling

Många använder tyst behandling som ett sätt att reagera på konflikter. Vi pratar om dess katastrofala konsekvenser för ett par och vilka åtgärder som kan vidtas för att eliminera det.
Hur du hanterar en partner som ger dig tyst behandling
Andres Camilo Espinosa Poveda

Skriven och verifierad av psykologen Andres Camilo Espinosa Poveda.

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Vi har alla upplevt det någon gång. Efter ett gräl slutar din partner att prata med dig, svarar inte på dina försök att interagera och ignorerar dig helt. Denna typ av tyst behandling kan vara frustrerande, utmattande och demotiverande. Det kan också orsaka irreparabel skada på ditt förhållande.

Det kan hända i alla relationer: familj, vänner, kollegor eller skolkamrater. Men i kärleksförhållanden är det ofta ännu mer skadligt, med tanke på den speciella plats som våra partners har i våra liv. Dessa situationer är aldrig lätta att hantera, men vi kommer att ge dig några riktlinjer för att hjälpa dig.

Identifiera din partners beteendemönster

Kännetecknet för detta beteende (och vad som gör det så farligt) är att det blockerar kommunikation och alla försök att återställa den. Nästan alla av oss har varit offer (eller kanske till och med varit förövare) för denna typ av beteende någon gång. Det kan dock fungera på olika sätt.

1. Ett anekdotiskt ramverk

I det här fallet är det inte ett mönster av relationen som sådan, utan ett anekdotiskt ramverk. I alla relationer förekommer meningsskiljaktigheter och missförstånd. Det kan vara så att en intensiv diskussion har fått din partner att dra sig undan, att återhämta sig eller skydda sig. I dessa fall finns det ett extra element av överraskning eftersom det inte är ett vanligt beteende hos personen.

Den här typen av beteende är ett svar på den känslomässiga intensiteten i ögonblicket, så det är inte nödvändigtvis en larmsignal. Det beror vanligtvis på en diskussion som helt enkelt har löpt utom kontroll. Faktum är att det i det långa loppet till och med kan vara positivt. När lugnet har kommit tillbaka måste ni dock prata med varandra om vad som hände.

Då den svåra stunden har passerat, kan det vara frestande att lämna saker som de är och gå vidare, men det kan slå tillbaka på er. Det är bäst att ta sig tid att lugnt prata om vad som hände. Så istället för att din partner ger dig tyst behandling som ett sätt att fly nästa gång en diskussion blir för intensiv, kommer ni båda att förstå att ingen av er verkligen vill straffa den andra.

2. När alla diskussioner slutar i tystnad

Situationen blir till ett problem när din partner ignorerar dig för att fly från konflikten. Under varje diskussion eller oenighet, blockerar således personen helt enkelt all kommunikation med dig och slutar svara dig. Kanske har det tidigare inneburit ett slut på era diskussioner, så din partner använder det nu med ökande frekvens.

För att undvika att komma till denna punkt är det viktigt att inte lämna några problem olösta, som vi nämnde tidigare. Men om det redan är ett konsoliderat beteendemönster måste du, för att eliminera det, stärka kommunikationen mellan er. Ni måste båda erkänna ert eget ansvar i oenigheten mellan er och undvika den dåliga vanan att tillskriva varandra ansvar. Dessutom måste du gå med på att ingen av er ska ignorera den andra.

Man bör komma till vissa överenskommelser. Till exempel kan du säga till din partner: “Om du är så arg att du inte vill prata med mig kan du berätta det för mig och jag lovar att ge dig utrymme att lugna ner dig.” Tanken är att inte låta känslor som ilska prägla hur ni kommunicerar med varandra.

3. När tyst behandling blir en form av manipulation

Detta är ett problem i större skala. Det händer när din partner avsiktligt ignorerar dig som ett sätt att manipulera dig. Det är inte längre en känslomässig reaktion, utan en planerad och frivillig handling. Det kan hända för att personen har lärt sig, i ert nuvarande förhållande eller ett tidigare, att han eller hon kan uppnå något genom att vara tyst. Till exempel genom att få din uppmärksamhet.

Det är viktigt att notera när detta händer eftersom du kommer att upptäcka att din partner kommer att ta till det när han eller hon finner det lämpligt och kommer att använda det för att manipulera dig så att du känner dig skyldig och obekväm. Detta är verkligen farligt eftersom det är en lömsk strategi som kan verka på ett dolt sätt. I själva verket inser du inte att du blir manipulerad, och det slutar med att du ger efter för din partners önskemål. Det kan till och med påverka dina eventuella framtida förhållanden.

Framgångsrik kommunikation kan hjälpa din partner att inse att denne använder tyst behandling för att få vad denne vill ha och att avstå från att använda det. Du bör dock komma ihåg att eftersom det är en strategi som personen använder frivilligt, kanske denne inte vill sluta med den. Alternativt kan han eller hon till och med låtsas förändras som en del av sin manipulation. Om så är fallet kan det hälsosammaste vara att kliva åt sidan.

Vad du ska göra när din partner ger dig tyst behandling

Nu när har vi gått igenom de möjliga beteendemönster där tyst behandling kan förekomma, ska vi ge dig några tips om hur du ska hantera det. Vanligtvis, när det händer, förändras känslor. Det är därför det är viktigt att internalisera dessa riktlinjer och veta hur man använder dem vid rätt tidpunkt.

  • Håll dig lugn. Din partners kyla kan orsaka frustration och ilska. Det är dock viktigt att du inte rycks med av dessa känslor. Reglera din andning och undvik stötande språk. Om du har svårt att lugna dig, distansera dig tills den känslomässiga spänningen har försvunnit.
  • Känn igen tecknen från din partner. Det kommer att finnas vissa gester, attityder och handlingar som avslöjar när han eller hon börjar tina. Det är då du kan återupprätta kommunikationskanalerna. Om personen inte är villig att prata, bör du vänta lite till.
  • Använd ett försonande språk. Undvik aggressiva ord och ta din del av ansvaret som medlem i förhållandet. Erkänn din partners känslor. Låt personen veta att du bryr dig om hans eller hennes välmående och att du vill dra ditt strå till stacken för att allt ska förbättras.
  • Belöna inte tyst behandling. Undvik faktiskt, till varje pris, att belöna detta beteende. Att fortsätta argumentera även om personen inte svarar, visa överdriven skuld och ge efter för dennes önskemål så att denne uppmärksammar dig igen, är alla sätt att belöna tyst behandling. Vänta istället tills personen är redo att prata och närma dig problemet på ett självsäkert sätt.

Du kommer att se framsteg om du använder dessa tips. Med det sagt, om saker och ting inte förbättras kan ni alltid söka hjälp av en terapeut som ett par. Denne hjälper er att bygga nya och bättre sätt att kommunicera, och bra kommunikation är alltid nyckeln till framgång för alla relationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bustos Solorio, S. D. M., Téllez Girón Sicars, G., Obregon Velasco, N., & Pádros Blázquez, F. (2016). Estilos de comunicación y niveles de satisfacción en la pareja. Revista Electrónica de Psicología Iztacala19(4).
  • Hurtarte, C. A., & Díaz-Loving, R. (2008). Comunicación y satisfacción: analizando la interacción de pareja. Psicología Iberoamericana16(1), 23-27.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.