När partners inte längre känner detsamma för varandra

Om din partner har sagt till dig att han eller hon inte längre känner detsamma för dig, kommer här några användbara råd.
När partners inte längre känner detsamma för varandra
Leticia Aguilar Iborra

Skriven och verifierad av psykologen Leticia Aguilar Iborra.

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Allteftersom tiden går förändras känslorna som kändes i början av ett förhållande. Därför kan du mycket väl hamna i en situation där du eller din partner inte längre känner detsamma för varandra.

Att inleda ett kärleksförhållande innebär att du och din partner bestämmer er för att skapa ett band som går långt utöver engagemang och ömsesidighet. Detta band varar vanligtvis över tid, så det är normalt att vissa skillnader uppstår mellan er. Men dessa skillnader kan ofta få ert förhållande att skaka i sina grundvalar.

Samtidigt behöver inte skillnaderna mellan er vara en anledning till ett uppbrott. Detta så länge ni båda accepterar och erkänner orsakerna till deras förekomst. En av er kanske dock upptäcker att dessa skillnader är alltför tärande. Du eller din partner har därmed inte längre något intresse av att fortsätta förhållandet. Vad kan göras när detta händer?

Kärlek i ett förhållande

Regnbåge mellan en molnig himmel och en klar himmel.
I kärleksförhållanden är det normalt att det finns både soliga och regniga dagar.

Ett kärleksförhållande kan jämföras med vädret. Vissa dagar stretar du genom regnet och andra dagar dansar du i solskenet. Vanligtvis är de baserade på kärlek och de känslor som du upplevde när du inledde ditt förhållande. Men kärlek, liksom alla andra känslor, varar ofta inte över tid. På ungefär samma sätt är ingen av oss antingen glad eller ledsen under hela våra liv. Vi upplever förändringar.

Därför bedrar du dig om du förväntar dig att de känslor ni kände när ni träffades första gången ska komma att bestå under hela ert förhållande. Faktum är att trycket att passa in i varandras värld och bli accepterade av varandra brukar plana ut när graden av engagemang mellan er ökar. Därmed inte sagt att kärleken skjuts i sank. Snarare blir den stabilare över tid. Därför blir den grundläggande uppgiften att vårda ditt förhållande.

Skillnader och polariseringsprocessen

I början av förhållandet går skillnaderna mellan er vanligtvis obemärkta förbi. Detta beror till stor del på behovet hos er båda att behaga varandra.

Men när ert förhållande fördjupas kan dessa skillnader bli ett problem. Till exempel när en av er uppvisar en förändring i sina tankar eller beteenden som framkallar obehag hos den andre. Detta gör att ni fastnar i en fälla där ni båda kräver att den andre ska ändra på sig. I de allvarligaste fallen leder det till tvång.

När par inte längre känner detsamma

Dessa skillnader kan också få bränsle av dagens samhälles myter om hur ett förhållande ska vara. Till exempel hur en man eller kvinna ska bete sig i ett förhållande osv.

Som regel får det var och en av er att tro att den andra personen måste förändras för att förhållandet ska fungera. Det beror på att ni båda associerar varandras personlighetsdrag som huvudkällan till obehaget.

När man inte längre känner detsamma för varandra

Det är möjligt att du såg skillnaderna mellan er som charmiga under den första tiden av ert förhållande. Men om ni inte pratar om dessa skillnader med tiden, kan ert förhållande mycket väl sluta i katastrof. Dessutom kanske du (eller din partner) inte ens är medveten om vad som händer i förhållandet. Detta kan också vara en anledning till ett uppbrott.

I vissa fall kan parterapi vara avgörande för att komma till rätta med skillnaderna mellan er. Du måste försöka att inte se skillnaderna mellan er som ett problem som står mellan er, utan som en agent mitt i ert förhållande som måste adresseras av er båda.

Kärlek kontra förälskelse

Ni ska inte tro att det faktum att ni inte längre känner detsamma betyder att ni inte längre älskar varandra. Medan känslan av att vara upp över öronen kär råder i de tidiga stadierna av ett förhållande, är kärlek en kontinuerlig process där respekt för varandra är ett primärt element. Till detta läggs bland annat graden av engagemang mellan er, bortsett från den initiala passion ni båda upplevde.

Återigen spelar myter ofta in här och kan öka dina tvivel om din vilja att fortsätta i förhållandet eller inte. Ofta när du ställs inför den här typen av tvivel, kan du söka råd eller rekommendationer från dina nära och kära (familj, vänner etc). Dessa råd, beroende på erfarenheten hos dem du frågar, kan få konsekvenser när du fattar beslutet om att behålla ditt förhållande eller inte.

Det är därför parterapi är så viktigt. Det kan adressera problemen ni båda står inför utan att döma. Men i den här artikeln kommer vi också att ge några rekommendationer som du kan utföra på egen hand, utan hjälp av en terapeut.

Par pratar och fikar.
Det är viktigt att upprätthålla en bra kommunikation för er bådas bästa i förhållandet, oavsett vilket beslut du tar i slutändan.

Kommunikation i ett förhållande

Ibland kan du ta din partners behov och önskemål för givet. Det betyder att du kan agera som om din partner borde veta vad som händer när ni knappt ens har pratat om problemet tillsammans.

Problemet med detta är att du agerar som om du känner till din partners behov eller att du gissar vad som kan hända. Därför kan du ignorera vissa situationer som har skadat ert förhållande.

Validering kontra invalidering

Invalideringar kan förekomma ofta i förhållandet om skillnaderna mellan er har orsakat en främlingskap. Invalideringar handlar om att omintetgöra varandras åsikter, emotioner eller känslor. Du kan till exempel säga “Du överdriver, det är ingen stor grej” osv.

Tvärtom handlar känslomässig validering om att lyssna på varandras synpunkter, känslor, tankar etc. Det betyder inte att ni båda måste vara helt överens, men det uppmuntrar en diskussion om de djupare frågorna i er relation.

Undvik anklagelser när ni inte längre känner detsamma

Anklagelser gör inget annat än att öka konflikten. Till exempel kan ni anklaga varandra för att vara huvudskälet till grälet istället för att ta upp problemet i fråga som ett där ni båda spelar en roll.

Fraser som: “Du håller dig hemifrån hela dagen, du föredrar att vara med din familj istället för att spendera mer tid med mig osv.”, är typiska fraser man kan kasta på varandra som ett sätt att försöka lösa problemet. Men de är kontraproduktiva. Faktum är att den här typen av anklagelser bara kommer att distansera er ännu mer, och du kommer att se skillnaderna mellan er som ännu större.

Var öppen, i synnerhet om ni inte längre känner detsamma

Att vara öppen i ett förhållande innebär att acceptera små doser av obehag. Vid många tillfällen innebär det att acceptera skillnaderna mellan er. Faktum är att det innebär att erkänna det faktum att ert partnerskap är viktigare än alla problem som kan uppstå längs vägen för att skapa obalans i ert förhållande.

Men de skillnader och problem som uppstår under ert förhållande kan göra er båda förblindade. Du kanske till och med glömmer varför du bestämde dig för att inleda ditt förhållande från början. Till detta kommer förlusten av värdet som ni har i förhållandet och det ansvar som ni har tagit på er från början.

Om det inte fungerar så fungerar det inte

Par som gör slut eftersom de inte längre känner detsamma.

Som tidigare nämnt kan hjälp av en terapeut vara användbart för att lyfta fram värderingarna i ert förhållande, förutom att arbeta med andra områden som acceptans- och toleransstrategier. Samtidigt är det slutliga beslutet upp till er båda. Du har möjlighet att inte fortsätta förhållandet om dina försök att återupprätta det inte går som du förväntade dig.

I det här fallet är det viktigt att ni går skilda vägar på ett hälsosamt sätt. Ni måste båda behålla respekten för varandra. Om ni upprätthåller en dialog mellan er båda och respekterar varandras behov, kommer det att göra processen att sörja över uppbrottet mycket lättare.

Acceptera förlusten när ni inte längre känner detsamma

Om parterapi och andra åtgärder inte är effektiva lösningar, blir nästa steg att acceptera uppbrottet. Det är normalt att det gör ont att göra slut med någon du bryr dig om eller som har spelat en viktig roll i ditt liv, speciellt om du är den som blir lämnad.

Men när din partner slutar känna på samma sätt för dig, finns det inte mycket du kan göra. Att be personen om några smulor av kärlek leder inte till ett lyckligt slut. Du ska verkligen aldrig försöka tvinga någon att stanna hos dig. Om känslorna inte finns där, så finns de helt enkelt inte där. Allt du kan göra är att acceptera det.

Det betyder att du måste acceptera det faktum att personen inte längre känner något för dig. Senare måste du också acceptera hela den känslomässiga processen. Det betyder inte nödvändigtvis att kasta in handduken eller ge upp kampen. Du behöver bara lära dig hur du känner igen tecknen när dina försök är fruktlösa.

Slutligen, kom ihåg att det kommer en ny början efter varje uppbrott. Förändringar ger dig alltid möjlighet att slå in på nya vägar, utforska olika upplevelser och hitta en annan del av dig eller en annan livsstil. Du kan nå längre än någonsin gjort tidigare. Du kan vända din förlust till något positivt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Garza, I. (2010). Neurobiología del amor. El residente5(1), 6-8.
  • McClanahan, K. K., Gold, J. A., Lenney, E., Ryckman, R. M., & Kulberg, G. E. (1990). Infatuation and attraction to a dissimilar other: Why is love blind?. The Journal of Social Psychology130(4), 433-445.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.