Hur du förbättrar dig själv efter ett uppbrott

Hur du förbättrar dig själv efter ett uppbrott
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 09 januari, 2023

Att göra slut är en av de mest stressiga situationer som en person kan uppleva. Det innebär att man anpassar sig till en ny livsstil utan en partner. Det är därför viktigt att man tänker på sin självkänsla efter ett uppbrott. Man bör inte låta faktumet att man har gjort slut påverka självkänslan. Lyckas vi med det så kommer vi inte att beskriva oss själva på ett negativt sätt eller jämföra oss med andra för att övertyga oss om hur olyckliga vi är för att vi är ensamma.

Ett uppbrott innebär att man inser att det livsprojekt man hade slutar existera och att man måste bemöta en ny verklighet. I denna verklighet måste vi bege oss ut på en ny färd utan att falla. Vår styrka blir till en fundamental grundsten som kommer hjälpa oss att fortsätta framåt.

Vi vill därför rekommendera följande tips för att hjälpa dig att förbättra din självkänsla efter ett uppbrott. På detta sätt kommer återhämtningsprocessen bli mer uthärdlig och positiv.

Efter ett uppbrott är det viktigt att vända blad

Efter ett uppbrott är det vanligt att man fortsätter tänka på den andra personen, speciellt om man levt med personen under många år. Även om situationen blev mer positiv efter uppbrottet så är det ändå en sorgeprocess som man måste gå igenom. När man har kommit över den kan man dock börja tänka på de positiva aspekterna med den före detta partnern och stunderna man delade.

Dyster kvinna tittar ut genom ett fönster.

När de första veckorna har gått är det väldigt vanligt att vårt sinne lurar oss. Vi börjar komma ihåg de positiva sakerna med relationen. Vi kommer börja tvivla på huruvida vi har tagit det bästa beslutet eller inte. Vid det laget är det viktigt att vi kan klara av att vända blad. Vi måste kunna titta framåt och släppa kopplingen med det förgångna för att förbättra vår självkänsla.

Genom att få ett avslut kommer du kunna förbättra din självkänsla efter ett uppbrott eftersom du då kommer kunna tänka på framtiden, dina personliga projekt och de saker som du vill förbättra med dig själv. Det kommer framförallt att hjälpa dig att uppskatta din egen personlighet.

Om du lämnar relationen bakom dig istället för att spendera din tid och dina känslor på att tänka på vad som gick fel, kommer du att kunna fokusera på vad du har i ditt liv nu och framöver. Det är en känsla som kommer vara väldigt viktig för din självkänsla.

Att återigen finna sig själv

Ett annat steg som kommer hjälpa dig att förbättra din självkänsla efter ett uppbrott är att lyssna på dig själv. Var uppmärksam, lyssna och ta hand om dina personliga behov. För att göra detta måste du först utföra en övning inom självkunskap för att kunna identifiera hur du definierar och ser dig själv.

Att vända blad kommer hjälpa dig att förbättra din självkänsla efter ett uppbrott eftersom du då kommer kunna tänka på framtiden, dina personliga projekt och de saker som du vill förbättra med dig själv.

Du kan skriva ner de adjektiv som du börjar tänka på när du funderar över dig själv. Om du har problem med att hitta ord som definierar dig så kan du använda en lista med adjektiv och välja fem positiva och fem negativa drag som visar vem du är.

Som du kan se handlar det inte bara om att se de positiva aspekterna av din personlighet. Ej heller att lura dig själv genom att tänka att du inte har några fel. Det handlar om att acceptera de negativa aspekterna och att fråga dig själv om vad du vill förändra.

Ett annat tips för att förbättra din självkänsla är att tänka på tre saker som du gör bättre än andra. Något som står ut, oavsett hur litet det är. Skriv ned det och tänk på det varje gång du går upp på morgonen. Du kommer då börja associera uppvaknandet på morgonen med dina styrkor och förmågor, och allt detta kommer i slutändan att bli till en vana.

Tänk på din hälsa, ditt utseende och din rutin

En annan fundamental aspekt för att förbättra din självkänsla efter ett uppbrott är att tänka på att ta hand om dig själv både fysiskt och psykologiskt. Det första steget är att se över hälsan. Om du inte har kunnat gå på en läkarundersökning efter ett uppbrott eller på grund av stress som är relaterad till en viss situation så är det dags att du gör detta nu.

Det är viktigt att du tar hand om din hälsa. Glöm inte bort att när man älskar “något” väldigt mycket så oroar man sig för att det där “något” har allt som det behöver. Detta är vad du måste göra med dig själv, ta hand om dig själv!

Person som håller i ett hjärta.

Det är också viktigt att du tänker på ditt utseende. För att förbättra din självkänsla efter ett uppbrott så måste du se den person som du vill bli i spegeln. En titt i spegeln bör resultera i en positiv förstärkning av din självkänsla. Det är därför viktigt att du ägnar en viss tid varje dag åt att ta hand om ditt utseende. Tänk på att självkänslan också avgörs av hur vi ser oss själva.

Det är å andra sidan väldigt viktigt att skapa nya rutiner och få ordning på ditt liv. Din självkänsla kan skadas efter ett uppbrott på grund av kaoset när man anpassar sig till en ny situation. Genom att leva ett ordentligt liv kommer du lära känna dig själv bättre. Dessutom kommer du att känna dig som en kompetent och självständig person.

För att förbättra din självkänsla efter ett uppbrott måste du upptäcka den person som du vill bli.

Du är en prioritet, i synnerhet efter ett uppbrott

Du måste även tro att du kan få tillbaka din självkänsla och förbättra dina personliga egenskaper. Kom ihåg att du är en av dina viktigaste prioriteter.

Många gånger för uppbrott med sig extra problem, som vårdnad av barnen, att behöva flytta ut samt förändringar när det kommer till scheman och rutiner. Människor tenderar att sätta alla dessa saker först för sina familjers välmående.

Detta är inte nödvändigtvis dåligt, men du bör inte missunna dig själv under denna process. Om du ägnar 100% av din tid åt personerna du har omkring dig så kommer du inte ägna tid åt dig själv. Du kommer förr eller senare att bli trött, och du kommer inte längre kunna vara där för andra när de behöver dig.

Men om du känner att du inte kan bygga upp dig själv igen så bör du be en psykolog om hjälp. Be om hjälp om du känner att det är nödvändigt, och tänk på att allt är möjligt om man verkligen anstränger sig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.