Fritz Perls historia: en intressant figur inom psykologin

1900-talsläkare, neuropsykiater och psykoanalytiker. En man som sticker ut i historien, tillsammans med Laura Posner, för skapandet av gestaltterapi.
Fritz Perls historia: en intressant figur inom psykologin
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 12 december, 2023

Friedrich Salomon Perls, mer känd som Fritz Perls, var en tysk läkare, psykiater och psykoanalytiker. Han var gestaltterapins grundare och fader. Han var en motsägelsefull och fascinerande man som tillbringade hela sitt liv i intellektuella kretsar, teoretiska debatter och resandes runtom i världen. Läs denna artikel för att lära dig mer om Fritz Perls historia.

Fritz Perls historia började i Berlin, där han föddes den 8 juli 1893 i ett judiskt getto. Han hade två äldre systrar, Elsa och Grete. Hans far, Nathan, var en vinförsäljare som ofta var borta från hemmet under barnens uppväxt. Hans mor Amalia kom från en lägre medelklassfamilj. Från henne ärvde Perls ett stort intresse för konst, som han hade kvar i hela sitt liv.

“Målet med terapi är att se till att patienterna får reda på när de upplever sig själva, när de ser sin värld och när de använder sitt intellekt.”

-Fritz Perls-

Under en intervju beskrev Grete sin brors barndom som lite “vild”. Han var ett svårt barn, men en bra elev. Han avslutade sin gymnasieutbildning på Mommsen-Gymnasium i Berlin. Det var en extremt strikt skola där det fanns utbredd antisemitism. Perls blev relegerad från skolan när han var 13 år gammal. Som ett straff tvingade hans far honom att arbeta som lärling i en godisaffär.

Perls relation till sin far var alltid väldigt komplicerad. I hans dagböcker definierade han sin far som en hycklande man med dubbelmoral som norm. Han var övertygad om att hans far hatade hans mamma och var otrogen mot henne med andra kvinnor. Avståndstagandet Perls kände mot sin far var så starkt att han inte ens närvarade vid hans begravning.

Fritz Perls historia: ett möte mellan filosofi och psykoanalys

Fritz Perls fattade ett personligt beslut att återuppta sina studier på Askaniches Gymnasium – en humanistiskt orienterad skola. Det var då han träffade Max Reinhardt, som var en teaterdirektör som fick hans kärlek till konsten att blomma ut. Denna kärlek för konst skulle därefter komma att vara en stor del av Perls liv.

Sedermera började han att studera medicin. Inte långt därefter hade första världskriget brutit ut, och Perls anmälde sig som volontär till Röda Korset. Detta berörde honom djupt, men han talade bara om det åratal senare i sin biografi, “Plågan av livet i skyttegravarna: Livets skräck och dödsskräcken”.

Fritz Perls med vänner

1920 mottog Fritz Perls sin licens som läkare från Frederick Wilhelm University i Berlin. Sedermera specialiserade han sig på neuropsykiatri. Då träffade han filosofen Friedlander, vars inflytande var avgörande för Perls arbete.

År 1923 bestämde han sig för att resa till New York. Men han kom tillbaka frustrerad efter att de inte velat godkänna hans licens eftersom han inte talade engelska. Denna dåliga period ledde till att han började utöva psykoanalys med Karen Horney. Detta förändrade hans liv.

Byte av karriär

Perls fascinerades av psykoanalysen. Han bestämde sig för att han ville bli psykoanalytiker. Men han var tvungen att flytta till Frankfurt för att anta en position som assistent åt en psykiater vid namn Kurt Goldstein, som arbetade på teorin om gestaltpsykologi. Det var där han träffade Laura Possner – en student som skulle komma att bli hans fru två år senare. Detta trots att hans familj och att hans psykoanalytiker, Clara Happel, var emot förhållandet. Perls var 36 år och Laura var bara 24 år.

Ett år senare började han arbeta som psykoanalytiker i Wien. År 1928 blev han en heltidsterapeut i Berlin. Mellan 1928 och 1930 utförde Perls psykoanalys tillsammans med Eugen Harnick och därefter Wilheim Reich. Den sistnämnda var en av Freuds lärjungar. Men han hade rört sig bort från Freuds teorier. Många av de teorier som Perls utvecklade senare inspirerades av Reich.

Fritz Perls historia: gestaltterapins födelse

Efter att Hitler kommit till makten flydde Fritz Perls till Holland, men kunde inte få arbetstillstånd. Efter att ha gått igenom en väldigt svår tid med sin fru och nyfödda dotter hjälpte Ernst Jones honom att få ett jobb med att undervisa psykoanalys i Johannesburg i Sydafrika.

Tillsammans med sin fru Laura grundade han den sydafrikanska psykoanalytiska föreningen. År 1936 blev han inbjuden till en konferens i Prag, och de idéer han talade om orsakade uppståndelse. Han var i en dålig sits igen och rörde sig bort från traditionell psykoanalys.

Mänskliga gestalter i cirkel

Med hjälp av sin fru började Perls att utforma sina idéer. År 1942 flyttade han till New York och publicerade sin första bok: “Ego, Hunger, and Aggression: A Revision of Freud’s Theory and Method”. Fyra år senare startade han “Group of 7” med andra akademiker. År 1951 publicerade han vad vissa människor ser som Bibeln för detta nya tillvägagångssätt: “Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality”.

Boken kom till tack vare poeten Paul Goodman, som satte en litterär prägel på den. Det är en komplex bok som använder idéer från gestaltpsykologi, psykoanalys, fenomenologi, existentialism och amerikansk pragmatism. Senare, efter en resa till Japan, lade Perls till buddhistiska begrepp.

Ödet för teorin som låg bakom gestaltterapin var komplicerat. År 1956 skilde sig Perls och Laura, och de båda tog teorin i olika riktningar. Medan Laura och Paul Goodman var helt trogna mot de ursprungliga principerna, rörde sig Perls bort från den synvinkeln. Han hämtade in principer fån zen, och även en del element från israeliska kibbutzer. Mot slutet av sitt liv agerade han mer som en guru än en terapeut. Han dog av en hjärtattack efter en lång resa.

Fritz Perls historia: gestaltterapins metod

Vi kan säga att gestaltterapi är en riktning som fokuserar mer på sättet patienter upplever sin verklighet än sakerna de upplever. Det handlar alltså inte om vad som händer med en person. Det handlar om hur personen ser dessa saker. Man betonar processerna och inte innehållet. Detta fokus är en del av humanistisk psykologi och framhäver tre grundläggande principer.

Fjäril flyger från en hand

De tre principerna för gestaltterapi

  • En betoning på här och nu. Enligt gestaltterapin uppfattar människor inte det förflutna, nuet och framtiden som separata verkligheter. Dessa tre tidsperioder är en del av en enhet som bara existerar i nuet. Både det förflutna och framtiden är endast projektioner av detta nu. Så det man försöker arbeta med är detta “här och nu”. Och det är så gestaltterapin försöker hjälpa människor att hitta ett sätt att lösa problem och uppnå ett mer självaktualiserat liv.
  • Medvetenhet. För att uppnå en högre nivå av välbefinnande måste du titta riktigt noga på dig själv. Detta är nämligen grunden för att skapa nya sätt att forma din upplevelse i detta “här och nu”. Det är en metod som placerar dig i en position att kunna skapa ett nytt fokus på sättet du ser på de saker som inte egentligen händer. Och den visar dig att du behöver hitta ett nytt sätt att se på dina personliga erfarenheter.
  • Att ta ansvar. Processen att bli medveten bör ta dig till en plats där du kan ta ansvar för konsekvenserna av dina handlingar. Om du accepterar dina misstag och bildar idéer om de risker som följer med en specifik handling, uppnår du självständighet. Så kan du ge din existens en riktning. En med mer frihet och mening.

Fritz Perls gestaltterapi föreslår en process för att ingripa för att hjälpa en människa att omforma sina representationer av verkligheten. Den bör också hjälpa denne att omorientera sig mot ett mer självständigt liv. Personen ska alltså kunna fokusera på sin egen potential. Människor har tillämpat gestaltterapin på många olika områden: i det kliniska, i det sociala och till och med i arbetsmiljön.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.