Biografier

Ett sätt att fördjupa sig i det psykologiska fältet är genom de teoretiska och praktiska bidragen från författare. Tänkare, inflytelserika forskare och referenser inom psykologifältet bjuder in dig att förstå vetenskapen avsevärt bättre.

Eleanor Roosevelt: en anmärkningsvärd första dam

Idag vill vi tala om Eleanor Roosevelt, en första dam och tillika anmärkningsvärd människa. Hon var inte bara diplomat, utan även en människorättsförespråkare. Eleanor var definitivt en av de mest inflytelserika personerna på 1900-talet. Hon var systerdotter till Theodore Roosevelt Jr.…