Richard Dawkins: Religion är en illusorisk hägring

Richard Dawkins är en stor vetenskapsspridare. Han har också skrivit flera böcker som har sålts över hela världen. Tankemässigt går han verkligen inte som katten kring het gröt. Han framför ofta kontroversiella ståndpunkter.
Richard Dawkins: Religion är en illusorisk hägring
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 26 juni, 2023

Richard Dawkins är en av de mest populära tänkarna i världen idag. Han kännetecknas av sin radikala skepticism och aktivism i opposition till religion. Faktum är att Vatikanen har definierat honom som en av de mest inflytelserika ateisterna på planeten. Det finns god grund för det.

Denna brittiska forskare är faktiskt en evolutionsbiolog, etolog och zoolog. Han är också en av vår tids mest prestigefyllda vetenskapliga kommunikatörer. Boken som gjorde honom känd var The Selfish Gene, publicerad 1976. Denna följdes av andra bästsäljare, The Extended Phenotype och The Blind Watchmaker.

Den bok som fick störst genomslag var dock The God Delusion, utgiven 2006. I den beskriver han religion som en kollektiv villfarelse. Det beror på att det är byggt på föreställningar som motsäger kända bevis och stödjer stora paradoxer.

“Tro är den stora undanflykten, den stora ursäkten för att undvika behovet av att tänka och utvärdera skillnaderna. Tro är att tro trots (eller kanske till och med på grund av) brist på bevis.”

-Richard Dawkins-

Richard Dawkins och hans syn på Gud

Richard Dawkins har en speciell ståndpunkt när det gäller religion och använder flera olika strategier för att övertyga alla om giltigheten i hans poäng. Faktum är att han anser att religion är skadligt. Han hävdar att det främjar magiskt tänkande som saknar verifierbara bevis. Dessutom menar han att religion i många fall ger näring till intolerans och krig.

Denna vetenskapsman hävdar att Guds gestalt är som en stor diktator som villkorar alla handlingar. Ironiskt nog påpekar han att denna figur är en “gudomlig diktator, som en Kim Jong-un i himlen”. Med det sagt hävdar han att han inte är en agnostiker eftersom han ser agnosticism som en deklaration om att inte veta. Han är en ateist, en person som hävdar att det inte finns någon gud.

Dawkins är övertygad om att religiösa övertygelser är skadliga eftersom de hindrar rationellt tänkande och uppmuntrar intolerans. Han anser att det inte går att föra en sansad debatt mot religiösa övertygelser eftersom de är baserade på dogmer och mysterier som ingen får ifrågasätta eller dechiffrera. I själva verket är de stängda ämnen.

The Selfish Gene av Richard Dawkins
The Selfish Gene var boken som gjorde Richard Dawkins känd 1976.

Utbildning och magi

En av de aspekter som Dawkins har kritiserat mest är den utbildning vi ger barn. För det första anser han att minderåriga inte bör ingjutas med en religion a priori. De bör växa upp först, lära känna de olika tanketrenderna och religionerna och sedan bestämma sig för om de vill förbinda sig till någon av dem.

Dawkins är också emot att barns utbildning invaderas av sagor och magiska karaktärer. Han tror faktiskt att den fysiska, biologiska, kemiska verkligheten etc, är mycket mer fascinerande och stimulerar fantasin lika mycket eller mer än någon form av fiktiv karaktär.

När det gäller magiska figurer menar dessutom Dawkins att barn bör uppmuntras att anta att vissa parallella verkligheter existerar, som det inte finns några förklaringar till. Han menar till exempel att barn ska få lära sig om jultomten och även uppmuntras att ifrågasätta hans existens. Vi borde uppmana dem att ta fundera på hur lång tid det skulle ta för honom att leverera klappar över hela världen. Att fråga sig själva om det skulle det vara fysiskt möjligt för honom att göra allt detta på bara en natt.

Öppen bok som lyser upp universum
Istället för att lära barn baserat på fantasi, föreslår Dawkins att utbilda dem från den vetenskapliga verkligheten.

Förnuftet är fascinerande

Dawkins uppger att hans syn på världen förändrades när han upptäckte Charles Darwins verk. Det var denna naturforskare som demolerade världens kreationistiska teorier och ersatte dem med sin fantastiska evolutionsteori. Även om hans teori inte var verifierad vid den tiden, är den nu allmänt erkänd.

Dawkins har också uttryckt många invändningar mot begreppet identitet. För att förklara sina invändningar ger han ett exempel på två tvillingar. De är biologiskt identiska och kan ha flera gemensamma drag, men deras individuella erfarenheter gör skillnad. Enligt Dawkins utgörs således en individ inte av sin identitet utan av sina minnen. Minnen av sina upplevelser.

Richard Dawkins är också en kontroversiell karaktär på sociala medier. Han lyfter fram ovanliga idéer genom att öppna parallella debatter. Faktum är att denna filosof inte bara ifrågasätter religion utan alla “ogrundade” pseudovetenskaper och övertygelser. Hans tanke är att argumentation måste råda i alla synsätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.