Freud och andra ateister som förändrade världen

Freud och andra ateister som förändrade världen

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2024

Relationen mellan människa och Gud eller den totala avsaknaden av Gud är ett ämne som har producerat många vackra historier och vilda kontroverser under historien. När personer frågas om Gud tenderar de att kalla sig själva antingen ateister, agnostiker eller troende.

Idén med Gud har blivit antagen av miljontals människor och ett stort antal organisationer. I andra fall har skepticism fått personer att förneka inte bara idén med Gud utan även andra intuitiva eller energetiska koncept som karma och attraktionslagen.

Ateister är varken bättre eller sämre personer

Oavsett om de fick en religiös uppfostran eller inte så är vissa troende och vissa inte det. Din tro gör dig inte till en bättre eller sämre människa.

Ett intressant experiment designades av Jean Decety, en neuroforskare och psykolog vid University of Chigago. Det utfördes med barn mellan åldrarna 5 och 12 i sex kulturellt annorlunda länder (Kanada, USA, Jordanien, Turkiet, Sydafrika och Kina). Man fann att de studenter som inte var uppväxta med religiösa värderingar i sina familjer var mer generösa när det kommer till att dela med sig av sina saker till barn som de inte känner. Detta är intressant.

Genom historien är det många människor som har definierat sig själva som ateister även om de har riskerat straff för detta. De uttryckte helt enkelt sina uppfattningar och sitt sätt att uppfatta mänskliga sociala relationer fritt och från ett radikalt annorlunda perspektiv.

Låt oss ta en titt på några av de mest berömda och kontroversiella ateisterna:

Ayn Rand

Marxistiska tankar är ofta sedda som ett antagonistiskt sätt att förstå samhället när det kommer till religion. Skaparen av “objektivismen” var dock motståndare till både denna ideologi och religion. Hon ansåg att för varje person som ville vara annorlunda så är idéer som religion och kommunism förödande.

Ayn Rand

Ayn Rand hade en agnostisk neoliberal filosofi som har blivit väl accepterad av vissa intellektuella och artistiska cirklar. De ville att denna individualistiska ideologi skulle bli förklarad på ett djupare sätt. Även om hon motsade sig själv under sitt liv angående vissa sociala och politiska frågor så var hon klar i sin ateism under hela livet.

Albert Einstein – en av historiens mest kända ateister

Om det finns en person som har frågats huruvida han stöder idén med Gud så är det Albert Einstein. Einstein var ateist, även om han offentligt sade att han var agnostisk för att undvika akademiska hot.

Han var inte intresserad av religion överhuvudtaget och konceptet med Gud var inte centralt i hans teorier eller i hans liv. I en av hans deklarationer, som svar på det stora intresset av att veta hans åsikt, förklarade han att om Gud existerade så vore det väldigt likt det som Spinoza beskrivit: en allomfattande Gud av icke-dualistisk natur som helt motsäger den konventionella idén som är accepterad av de flesta människor som följer en monoteistisk religion.

Hypatia av Alexandria

Hypatia var antagligen den viktigaste antika filosofen, tillsammans med Aspasia och Hipparchia.

Hypatia

Hon följde inte de religiösa händelserna i hennes stad. Detta ledde till att hon mördades av en religiös hierarki, en hierarki som såg en fiende som de fruktade i hennes matematiska, astronomiska och filosofiska koncept. Efter hennes död följde en religiös kontroll som existerade under medeltiden.

Karl Marx

Karl Marx var en intellektuell tysk av judisk börd. Tillsammans med Friedrich Engels grundade han vetenskaplig socialism, modern kommunism, marxism och historisk materialism. Denna filosofs arbete är omöjligt att syntetisera, men det står klart att han förkastade idén med Gud och existensen av sociala klasser.

Karl Marx

Även om det kan verka som att dessa idéer inte är relaterade så är de efter en stunds tänkande helt logiska. För att vara fritt måste samhället vara så egalitärt och rättvist som möjligt, vilket uppnås genom handling och socialt förnuft. Om du överger detta förnuft och anammar ideal som Gud eller pengar som ett sätt att lösa problem så kommer samhället och dess organisation att kollapsa.

Sigmund Freud

Inom psykologins värld är Sigmund Freud både uppskattad och hatad. En del har en mer blandad attityd mot denna kontroversiella psykolog. De anser att det arbete han gjorde på sin tid var bra men att hans påverkan på den moderna psykologin idag är helt oproportionerligt. Att det bara är en liten del av hans teorier som har vetenskaplig uppbackning.

Freud älskade att studera människans natur. Han var någon som konstant letade efter anledningar bakom detta komplexa vuxna beteende. Han insisterade på att ge universella och vackra förklaringar för våra mest intima och subjektiva världar.

För Freud hade idén med Gud ingen plats när det kom till att förklara komplexa mänskliga relationer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.