Sigmund Freud: biografi om ett briljant sinne

Sigmund Freud: biografi om ett briljant sinne

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Idag ska vi ta steget in i ett briljant sinnes märkliga värld. Vi ska ta en fascinerande resa genom biografin om Sigmund Freud – en författare som har fångat oss med sina kontroversiella idéer och bidrag om människor, deras instinkter och deras köttsliga lustar.

Sigmund Freud var en av de mest briljanta och framåttänkande männen vid slutet av 1800-talet och början på 1900-talet, som modigt vågade chockera denna tids skenheliga samhälle. Han är en referenspunkt för dagens psykologer och han lämnade efter sig en hyllad studie av sinnet som fokuserade på psykoanalys.

Sigmund Freuds tidiga år

Sigmund Freuds tidiga år var rätt svåra. Han föddes den 6:e maj 1856 i staden Freiburg, som då var en del av det Österrikisk-ungerska imperiet, men som idag tillhör Tjeckien. Hans far, en ullhandlare, genomgick tider av ekonomisk kris. Detta fick den unge psykoanalytikern att lida oerhörda svårigheter i ung ålder.

Men Sigmund Freud hade skarpa instinkter från tidig ålder.

“Det finns två sätt att vara lycklig i detta liv: ett är att spela dum och det andra är att vara det.”

-Sigmund Freud-

Freuds sinne

Freuds familj var judisk och drabbades av nazisternas antisemitism. Men trots att de var trogna sina seder var de inte speciellt religiösa. Fadern var en fritänkare, vilket ledde till att Freud förlorade sin tro i sina ungdomsår.

Freud var en utmärkt elev. När han bara var sjutton år gammal gick han 1873 ut gymnasiet med utmärkta betyg. Hans föräldrar gjorde stora uppoffringar för honom eftersom han hade en briljant karriär och framtid. Han beslutade att fortsätta sin utbildning i medicin istället för juridik.

Men det var inte den unge Freuds syfte att utöva sjukvård, utan istället att studera det mänskliga tillståndet i enlighet med vetenskapens principer. Nyfikenheten hade redan slagit rot i studentens sinne.

Sigmund Freuds professionella start

Efter en tid på universitet tog Freud beslutet att fokusera sin karriär på biologisk forskning. Han blev medarbetare i Ernst von Brückes laboratorium, vilket ledde till hans första möte med den mänskliga hjärnan.

Vid slutet av 1870-talet blev han vän med Josef Breuer, som hjälpte honom båda materialistiskt och känslomässigt med hans forskning och blev en väldigt god medarbetare.

Inte lång tid efter det mötte han Martha Bernays, som snabbt kom att bli hans fru. Denna kvinna var vital i hans liv eftersom hon kom från en intellektuell, judisk familj.

Det var runt denna period, under tidigt 1880-tal, som han beslutade att lämna universitetet för att gifta sig med Martha Bernays. Han övergav även von Brückes laboratorium och påbörjade sin egna professionella karriär som läkare eftersom han redan hade de officiella kvalifikationerna.

Sigmund Freud – läkaren

Trots att han inte siktat på att bli läkare så arbetade Freud som en för att förbättra sin ekonomiska situation. Efter att ha provat på olika sjukhusavdelningar i Wien specialiserade han sig på neuropati och började studera terapeutisk användning av kokain.

Freud utförde experiment på sig själv och gick så långt att han, såväl som hans vän von Felischl, nästan blev drogberoende, vilket resulterade i kritik från den medicinska världen och försämring av hans rykte.

Efter att ha mottagit ett stipendium reste han till Paris, där han fortsatte sina studier under vägledning av Jean Martin Charcot – en av dåtidens stora neurologer. Det var då han började studera hysteri.

Kort efter att han gifte sig med Martha genomled Freud flera sammanbrott på grund av svartsjuka. Han påverkades av alla som visade tillgivenhet mot henne, till och med hans egen mor.

Sigmund Freud och neuropatologi

Under sitt äktenskap, i vilket sex barn föddes, blev Freud en neuropatologisk rådgivare och använde metoder såsom hypnos och elektrochocker.

Tillsammans med Breuer påbörjade han skapelsen av psykoanalys, även om hans första studier och publikationer fokuserade på hysteri. Det var nu som Freud började observera sexualitetens roll i psykologiska åkommor.

Från och med då bröt Freud upp med Breuer och omvandlade hela sin kliniska och terapeutiska metodologi baserat på psykoanalysens koncept, såsom undertryckande, medvetslöshet och överföring. Detta medförde förakt från den medicinska världen.

Han påbörjade 1900-talet med sina mest hyllade publiceringar, som är aktuella än idag. Några exempel som står ut inkluderar Tolkningen av drömmar, Introduktion till psykoanalys och Tre essäer om teorin om sexualitet, varav samtliga trycktes om med nya tillägg från psykoanalytikern.

Sigmund Freuds arv

Idag är Sigmund Freud ännu populärare i den medicinska världen. Fältet psykoanalytisk forskning drog endast till sig specialister och patienter från dåtidens societet.

Freud med vänner

Mellan 1900 och 1910 blev andra specialister intresserade av Freuds arbete. Han bjöds in till den Första Psykoanalytiska Konferensen av självaste Carl Gustav Jung. De två etablerade en bra vänskap som förde dem till USA, där freudiansk tanke hade mötts med stort intresse och entusiasm.

Dessa var de ljusaste dagarna av hans karriär. 1910 hjälpte han till att grunda International Psychoanalytical Association, vilket resulterade i slutet för hans vänskap med Jung några år senare.

1923 blev Freud sjuk i cancer, och hans medicinska problem förvärrades fram tills hans död 1939. Hans professionella aktivitet var dock alltid väldigt energisk.

“Modern vetenskap har ännu inte producerat en lugnande medicin som är lika effektiv som några vänliga ord.”

-Sigmund Freud-

Freudiansk psykoanalys

Som tur är lämnade Freud bakom sig många stora verk, och även om många av hans teorier nu har motbevisats står det klart att hans briljanta sinne planterade fröna för en bättre förståelse för hjärnan och våra mörkaste önskningar.

Detet, jaget och överjaget är ämnen han utforskade i sitt mest briljanta verk – en otrolig och passionerad resa genom det mänskliga sinnet. Hans studier av sexualitet, psykoanalys, neuros, religion, fantasi, hysteri, moral, undertryckning och familj är otroligt briljanta.

Idag fortsätter Sigmund Freud att vara ett av de klaraste och modigaste sinnena i den mänskliga civilisationen. Hans idéer kommer alltid vara en källa för inspiration för framtida generationer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.