Livet är fantastiskt om du inte är rädd för det

Livet är fantastiskt om du inte är rädd för det

Senaste uppdateringen: 31 maj, 2022

Irrationell rädsla visar sig vid många tillfällen i våra liv. Den hindrar oss från att njuta av varje stund. Irrationell rädsla komplicerar våra förhållanden med andra och får vår fysiska och mentala hälsa att försämras. Om du däremot inte är rädd öppnar sig fantastiska möjligheter.

Men varifrån kommer dessa rädslor? Utan tvivel från oss själva. Vi har förmågan att våndas över problem som inte existerar och att lida på grund av problem som saknar lösning.

Rädsla är nödvändigt i livet eftersom det är ett naturligt svar när vi ställs inför svåra och potentiellt farliga situationer. Vi ger dock ofta detta svar mer uppmärksamhet än det förtjänar.

“En man som känner rädsla när faran är frånvarande hittar på faror för att rättfärdiga sin rädsla.”

-Alain-

Att vara rädd kan ta över ditt liv

När vi låter oss överväldigas av rädsla hamnar vi i dess våld och går genom livet likt dockor som styrs av omständigheterna som omger oss.

Att vara dominerad av rädslor betyder att vi förlorar oss själva. Vi slutar röra oss framåt på vägen mot våra hopp och drömmar. Det är en energi som paralyserar vår viljestyrka.

Hur kan du bekämpa rädslan och inte vara rädd? Det är viktigt att inte undvika eller nära rädslan genom att fly från den. När vi konfronterar våra rädslor tar vi ett steg mot att bekämpa och ta ifrån dem all deras makt.

När vi låter alla våra rädslor ta upp sin egen plats kommer det sluta med att vi kollapsar. Vi vågar inte ta ett enda steg, till och med när det handlar om så viktiga saker som kärlek, ärlighet eller vårt eget välmående.

Det kommer en tid när vi låter våra rädslor ta kontroll över våra beslut och vår viljestyrka, och vi glömmer att livet handlar om att leva och uppleva.

Kärlek fördriver rädsla och rädsla fördriver i gengäld kärlek. Och inte bara kärlek, för rädsla fördriver även intelligens, vänlighet, alla tankar på skönhet och sanning, och det enda som finns kvar är stum desperation. I slutänden kan rädslan fördriva själva mänskligheten från en person.”

-Aldous Huxley-

Målat ansikte

Att kontrollera våra rädslor

Du vet att vissa rädslor är irrationella och inte är förankrade i verkligheten. Du tror dock att du inte kan fly från dem, och det slutar med att du kapitulerar och accepterar de kort du blivit tilldelad.

Vi skapar denna form av rädsla själva. Vi måste veta hur man erkänner och förstår denna typ av sinnessjuka rädsla så att vi kan inse hur den påverkar våra liv och vilka typer av viktiga saker vi missar eftersom vi inte konfronterar den.

Konsekvenserna av irrationella rädslor är att vi…

  • Blir paralyserade utan att veta hur vi ska reagera när vi ställs inför en viktig situation.
  • Är på överdriven vakt eftersom vi är rädda för vad som kan hända, baserat på vår fantasi.
  • Skjuter många saker åt sidan som betyder mycket och som vi njuter av eftersom vi tror att vi inte kan konfrontera situationen vi är rädda för.
  • Tappar perspektivet på saker som verkligen är viktiga för oss på grund av att vi inte konfronterar vad vi är rädda för.

När vi analyserar dessa irrationella rädslor – försöker ta reda på vad de skyddar oss från, vad de är baserade på och hur de kan vara mer användbara för oss – har vi verkligen tagit ett viktigt steg. Det är då vi slutar vara rädda.

En ny värld av möjligheter

När vi har anammat en attityd av att möta våra rädslor, ifrågasätta dem och försöka förstå dem, tar vi steget in i en ny värld av möjligheter.

Siluett i solnedgång

Allt kan vara fantastiskt när du inte är rädd för att leva. Upplevelser börja flöda in i våra liv och vi börjar njuta av allt inom vårt räckhåll.

Vi kan inte kontrollera vad som händer runt oss, men vi kan kontrollera hur vi reagerar när vi ställs inför olika situationer.

När vi är kapabla att förstå detta och börjar utöva det i våra liv, kommer vi vara bättre förberedda för kärlek och kan låta våra drömmar frodas fritt. Vi kommer därigenom bli de sanna härskarna över vår lycka och ta över rodret över våra egna liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.