Filosofen Konfucius: Biografi om en extraordinär tänkare

Konfucius är fortfarande en av de viktigaste filosoferna i världshistorien och också en av dem som har påverkat västerländskt tänkande allra mest. Han skrev aldrig, men hans idéer samlades upp av hans lärjungar och överfördes genom olika verk.
Filosofen Konfucius: Biografi om en extraordinär tänkare
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Filosofen Konfucius föddes år 551 f.Kr., långt före vår tid. Men än idag, mer än två årtusenden senare, är han fortfarande en stor källa till visdom. Hans tankar var universella och hade en tidlös kvalitet. Faktum är att han utvecklade och predikade en rad värderingar som var önskvärda och nödvändiga för att samhället skulle fungera smärtfritt.

För att förstå omfattningen av denna filosofs storhet räcker det att säga att han var en av få österländska tänkare som på ett avgörande sätt penetrerade västerländsk filosofi. Flera av hans idéer fångades till exempel upp i berömda I Ching – en extremt populär bok i västvärlden.

“Du frågar mig varför jag köper ris och blommor? Jag köper ris för att leva och blommor för att ha något att leva för.”

-Konfucius-

Det råder ingen tvekan om att konfucianismen utövade ett stort inflytande på den kristna läran. Faktum är att många av de värderingar som förkunnas i kristendomen härrör från Konfucius filosofi.

Av denna anledning kan han anses vara en av de största filosoferna genom tiderna, till den grad att vi än idag har mycket att lära av honom.

Konfucius och hans lärjungar

Filosofen Konfucius

Konfucius föddes i en liten kinesisk by i staten Lu som är belägen i nuvarande provinsen Shandong.

Han var ett barn av sin fars andra äktenskap. Fadern var redan över 60 år när han kom till världen och hans fru var väldigt ung och extremt fattig. Konfucius ursprungliga namn var K’ung Fu-tzu, men när det latiniserades blev det ‘Confucius’, vilket i sin tur blev ‘Konfucius’ på svenska.

Konfucius far hade redan nio döttrar från sitt första äktenskap, men han ville inte dö utan att ha en son. Därför gjorde han överenskommelser med en fattig änkeman, som gav honom sin yngsta dotter som bara var 13 år gammal. Hon blev mor till Konfucius, som var endast tre år när hans far dog.

På sin fars sida kom K’ung Fu-tzu från en ädel härkomst. Hans förfäder inkluderade en styvbror till den siste kejsaren av Shangdynastin och en släkting som var hertig av Shung.

Trots detta lämnade Konfucius far hans mor med stora ekonomiska svårigheter när han dog. Men hon lyckades ge honom en utmärkt utbildning, kompletterad med det faktum att pojken visade självlärande tendenser från en mycket ung ålder.

Funktionär och tänkare

Filosofen Konfucius var ett stort fan av böcker redan från unga år. Det sägs också att han inte var speciellt snygg eftersom han hade ett ganska stort huvud. Å andra sidan gav hans lysande intelligens och lätthet med ord honom en annan typ av charm.

När han var 19 år gifte han sig med en ung kvinna som historikerna inte vet mycket om. De fick en son som hette Po Yu och kort därefter lämnade kvinnan filosofen, möjligen för att återvända till sina föräldrars hus.

Inte mycket är känt om Konfucius son heller. Dennes son, sonson till filosofen, var däremot en av konfucianismens stora namn. Hans namn var: Kong Ji.

Den första positionen som Konfucius innehade var som stallchef, ett yrke där han skaffade sig ett rykte som en vis och ärlig man. Hans mor dog och han sörjde i tre år.

Efter denna period ägnade han sig helhjärtat åt filosofin. Vid den här tiden skaffade han också sina första lärjungar, bland vilka fanns två ministrar vid det kejserliga hovet.

Konfucius staty

En evig lära

Filosofens lärjungar växte i antal, men hertigen av hans hemstad störtades och Konfucius tvingades i exil. De följande 15 åren ägnade han åt att resa tills han kunde återvända till sitt land, som var härjat av konflikter och korruption.

Konfucius fick en position som idag skulle vara motsvarigheten till justitieminister. Han utövade sitt ämbete på ett så dygdigt sätt att han vann sina samtidas beundran och hyllningar.

Välstånd rådde. Men avundsjuka på hans makt började överheten konspirera mot honom. Besviken gav sig Konfucius iväg igen med sina lärjungar. De befann sig på resande fot under de kommande 13 åren. Konfucius förkunnade att han ville hitta en härskare som skulle vara villig att bli vägledd av hans principer, men hittade aldrig någon.

Till slut bestämde han sig för att återvända till sitt land. Det sägs att några jägare en dag fångade ett extremt märkligt djur och filosofen tolkade detta som ett tecken på att han skulle dö. Detta var verkligen fallet, och Konfucius begravdes på stranden av Sifloden. Hans lärjungar sörjde i tre år.

Kulten av konfucianism startade mycket tidigt i Kina. Dessutom upprätthöll man Konfucius status som den högsta andliga ledaren för denna nation fram till 1900-talet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Chengley, L. (2006). La historia de Confucio. LD Books.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.