Benjamin Rush - grundaren av amerikansk psykiatri

Även om de var kontroversiella fungerade Benjamin Rushs medicinska metoder. Han använde geniala mekanismer för att lugna sina upprörda patienter.
Benjamin Rush - grundaren av amerikansk psykiatri
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 24 april, 2023

Benjamin Rush är grundaren av amerikansk psykiatri. Han var en extremt intressant karaktär. Han var läkare till yrket och fördjupade sig inom olika hälsoområden, inklusive psykiska störningar. Ett av hans första verk om ämnet var An Inquiry Into the Influence of Physical Causes Upon the Moral Faculty, år 1786.

Men hans mest kända bok var Medical Enquiries and Observations, Upon Diseases of the Mind. Han skrev den 1812. Det antas vara den första boken som skrevs om psykiatri på den nya kontinenten. Faktum är att hans intressanta anteckningar utvecklade denna gren av medicin i Amerika.

Såvida vi inte inkluderar medicinsk frihet i konstitutionen, kommer den tid då medicinen kommer att organisera sig i en dold diktatur. Att begränsa läkekonsten till en klass och förneka andra lika privilegier kommer att utgöra läkarvetenskapens Bastiljen…”

 -Benjamin Rush-

Men Benjamin Rush var inte bara en lysande läkare. Han var också en stor aktivist och kämpade för sitt lands självständighet. Faktum är att han undertecknade självständighetsförklaringen. Han var en passionerad libertarian.

Benjamin Rush

Benjamin Rush – tidiga år

Benjamin Rush föddes i Philadelphia den 4 januari 1746. Han kom från en familj av brittiska immigranter. De anlände till landet mindre än ett sekel tidigare. Hans far dog när han var bara sex år gammal. Ändå såg hans mor till att han fick en utmärkt liberal utbildning.

Rush fick sin grundutbildning vid akademin i Nottingham i Maryland, som drevs av hans farbror. Senare studerade han vid College of New Jersey (nu Princeton College), där han utbildade sig till läkare. Han övertalades att ta doktorsexamen i medicin vid University of Edinburgh. Vid den tiden var detta ett av de mest prestigefyllda universiteten.

Han tog sin medicinska examen där. Under denna period träffade han några av den tidens främsta intellektuella, inklusive Benjamin Franklin. När han avslutat sina studier återvände han till Philadelphia och inledde sin praktik där. Han blev också professor vid Perelman School of Medicine från University of Pennsylvania.

En passionerad läkare

Rush var övertygad om fördelarna med åderlåtning. Detta var en ganska vanlig medicinsk praxis på 1700-talet. Han utvecklade också sin egen terapi för behandling av gula febern under epidemin 1793. Detta var ett starkt laxermedel som han tillverkade genom att blanda kvicksilver och jalap, ett gammalt aztekiskt läkemedel.

Sedan skulle han tillämpa åderlåtning. Detta innebar att man skar patienten och tappade denne på blod. Han utförde denna procedur på upp till 100 patienter per dag. Men Rush erbjöd inga teoretiska argument för att motivera denna process. Många kritiserade honom för detta. Faktum är att många av hans samtida ansåg att processen var farlig. Ändå blev många av hans patienter botade.

Även om han hade sina kritiker hindrade detta honom inte från att bli professor i kemi vid den medicinska avdelningen vid University of Pennsylvania. Faktum är att han var den första personen som innehade den positionen i USA.

Pennsylvanias Hippokrates

Han slutade inte med åderlåtning och användning av aztekiska läkemedel. Faktum är att han snart vågade sig in på området psykiatri. Till en början fokuserade han på bättre behandlingsmetoder för psykiskt sjuka patienter på sjukhus. Detta berodde på att de blev utsatta för misshandel och förödmjukelser. Rush motsatte sig helt dessa metoder.

Senare använde han sin åderlåtning på psykiatriska patienter. Han använde också kalla duschar. Dessa terapier var allmänt accepterade vid den tiden och ansågs giltiga. Målet var att minska patientens mentala agitation. Rush uppfann också “den lugnande stolen” (tranquilizer chair).

Detta var en stol där den upprörda patienten var fastspänd vid bröstet, buken, fotlederna och knäna. Sedan placerades en trälåda på dennes huvud. På detta sätt isolerades personen från visuella och audiella upplevelser och dennes agitation upphörde. Denna metod minskade också blodflödet till hjärnan. Faktum är att den ofta var framgångsrik när det kom till att lugna patienter.

Vi minns Benjamin Rush som en stor läkare och humanist. Han var emot slaveri och ansåg att respekten för individens rättigheter var grunden för ett framgångsrikt samhälle. Våren 1813 fick han feber och dog fem dagar senare. Folk kallade honom Pennsylvanias Hippokrates.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Martínez Maza, C. (2010). Democracia ateniense vs. revolución americana: el rechazo al paradigma clásico.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.