Ben Franklin-effekten och kognitiv dissonans

4 juni, 2018

Benjamin Franklin sa en gång att ”en pappa är en skatt, en bror är en tröst, en vän är båda”. Så det är förståeligt att vi vill gå till extra längder för att få våra vänner att tycka om oss. Men varför jobbar vi så ofta hårt med att få människor vi inte tycker om att gilla oss? Och varför kallas detta främmande fenomen för Ben Franklin-effekten?

Svaret kommer från en mycket udda berättelse som vi nu vill dela med oss av. Denna berättelse är baserad på något vi gör varje dag men vanligtvis helt omedvetet. Det är något som våra hjärnor gör för att lösa den oro vi känner när det finns någon slags disharmoni eller då vi känner oss frånkopplade från vad vi tänker och gör. Låt oss ta en titt!

Vad är ursprunget till Ben Franklin-effekten?

Ursprunget till Ben Franklin-effekten är ett märkligt sådant. Alla vet att Ben Franklin, uppfinnaren av åskledaren, var en av USA:s grundare. Men han hade en ganska stark motståndare i lagstiftningen. Hans fiende hade inga problem alls med att uttrycka sina invändningar mot forskarens politiska dagordning, både offentligt och privat.

Denna speciella fientlighet gick inte obemärkt förbi av Franklin, och den oroade honom faktiskt mycket. Men hur han löste detta var väldigt ovanligt. Franklins första tanke var genialisk: att be honom att göra honom en tjänst. Eftersom han visste att han hade att göra med en väldigt bildad individ så bad han honom om en mycket sällsynt bok från sitt privata bibliotek. Men Franklin hade faktiskt inget intresse för boken.

benjamin franklin

Fienden kände sig ganska hedrad och smickrad av förfrågan, så han tvekade inte en sekund att ge den till honom. Det var så Franklin slog sin fiende och tog ett första steg mot en intimitet som blev till en livslång vänskap.

”Var långsam i att välja en vän och ännu långsammare i förändring.”

-Benjamin Franklin-

Vad ligger bakom Ben Franklin-effekten?

Oavsett om historien är sann eller inte så har Ben Franklin-effekten en djup psykologisk grund. Detta mycket mänskliga behov att behaga är faktiskt baserat på kognitiv dissonans. För att uttrycka det på ett annat sätt så kommer det från vår önskan att undvika just denna dissonans helt och hållet.

Det är vad Franklin åstadkommer med sin begäran att skapa en motsättning för sin fiende. Å ena sedan är de intensiva politiska rivaler, men å andra sidan ber han honom om en tjänst. Situationen är inte motsägelsefull i sig själv. Men det är troligt att Franklins fiende såg en viss motsägelse i den. Denna motsägelse var en känsla av politisk illvilja satt bredvid en vänlig handling.

Att uppleva en motsättning som denna tenderar att skapa lite obehag och driva en person till att justera sin tankegång. Det här är precis vad Franklins fiende gjorde. Det är förmodligen också för att hans beteende (att låna ut boken) var mer socialt och personligt önskvärt än rent politiskt fientligt.

Så på något sätt var Franklins fiende tvungen att ända hur han såg på honom om han ville rättfärdiga sin egen generositet. Det här nya perspektivet bidrog också säkert till att starta en vänskap som bara skulle bli starkare och starkare.

Försöker vår hjärna rättfärdiga det oförsvarbara?

Det verkar som att vår hjärna försöker rättfärdiga våra handlingar genom att försöka att inte skada bilden vi har av oss själva. Det är därför kognitiv dissonans uppstår och vi försöker bli av med det.

Låt oss till exempel säga att det finns en militär konflikt som vi vet är oförsvarbar. Om vi deltar i den (även om vi inte säger något) så kommer vårt sinne att leta efter skäl för att motivera vår ståndpunkt. Dessa skäl kan sträcka sig från något om frihet till patriotism eller till och med religion.

kognitiv dissonans

Som du kan se så är kognitiv dissonans en vanlig del av våra liv. På den privata och professionella nivån känner vi ofta behovet av att motivera handlingar som vi faktiskt inte håller med om.

I själva verket har du förmodligen funnit dig själv i att arbeta med personer du inte tycker om eller fastnat för att hjälpa människor du tycker är obehagliga. Oavsett hur din situation ser ut så kommer ditt sinne att starta igång mekanismer för att förklara och motivera dina handlingar. Så troligen, efter att någon har gjort någon en tjänst, så får du en bättre åsikt om personen.

”Låna ut pengar till en fiende så kommer du vinna honom, låna ut till en vän så kommer du förlora honom.”

-Benjamin Franklin-

Det sätt som vår sinne fungerar på är väldigt konstigt. Det försöker skydda vår självbild och sambandet mellan våra tankar och handlingar genom att ändra våra åsikter. Och fenomenet slutar inte där. Då motiveringen eller den nya uppfattningen uppstår kommer vi att vara mer känsliga för alla små delar som stödjer den. Vi kommer också att vara mer skeptiska till all information som motsätter sig den.