Ibland kommer de bästa människorna utan att du letar

Ibland kommer de bästa människorna utan att du letar
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Ibland dyker de bästa människorna upp som från ingenstans och utan att vi letar. De kommer för att plantera blommor i våra sorgliga dagars trädgård, vara ekot i vårt skratt, magneten för vårt anförtroende, vår tillgivenhet och vår passion. De är fyrtornet som aldrig slocknar, utan motsägelser, press och baktankar…

Neuropsykologer påminner oss ofta om att hjärnan är programmerad att bete sig på ett sätt som gagnar det sociala. Handlingar såsom altruism, att hjälpa medmänniskor eller tillhandahålla stöd är verkligheter vi anser vara genetiskt betydande och viktiga eftersom de i slutänden garanterar artens överlevnad.

“Ett stort hjärta, ingen otacksamhet kan stänga det, ingen likgiltighet kan trötta ut det.”

Lev Tolstoj

Men, och här kommer den största dissonansen eller ironin hos mänskligheten, ibland agerar vi som rovdjur mot våra medmänniskor. Vi refererar inte bara till de extrema beteenden som når förstasidorna i tidningarna, utan om vanliga handlingar vi alla upplevt vid något tillfälle.

Vi talar om de handlingar som producerar det klassiska: “jag vill att du ska vara lycklig, men inte lyckligare än mig.” Ibland har altruism baktankar, det är vi väl medvetna om. Andra gånger sviker folk oss; vi vet även det.

Kanske är det för att tiderna förändras eller för att våra masker sakta faller av och blottar det faktum att det som fascinerade oss tidigare bara är fullt av tomhet, begränsningar och bottenlös egoism.

Trots allt detta finns det personer i vår rika och komplexa sociala fauna som inte bara är värda besväret, utan värda lyckan. Att hitta dem är en konst som alltid baseras på chans, men det inkluderar även några aspekter som är värda att ta hänsyn till…

De bästa människorna finns där, du måste bara känna igen dem

Vilka är dragen hos de män och kvinnor som kan förbättra våra liv – de bästa människorna? Hur är goda människor egentligen? Vi vet att det är vanligt i vardagen att säga saker som “min arbetskamrat är en dålig person” eller “min syster är en väldigt bra person”.

Dessa typer av extremt förenklade definitioner är inte alltid tillräckliga. Mänskligheten är nämligen mycket mer komplex än dessa absoluta termer antyder. Majoriteten av oss är i ett spektrum där vi ibland kan agera på ett mer eller mindre korrekt sätt. Ibland kan vi snabbt bli dömda som “dåliga personer” bara för att vi inte agerar som folk vill eller förväntar sig.

Men kom ihåg att det finns en serie nyckelfaktorer eller dimensioner som kan definiera dessa noblaste av profiler. Dessa representerar i slutänden ett ideal av godhet som vi alla har i åtanke.

Att vara god är framförallt att sakna egocentrism. Det är att identifiera oss med våra medmänniskor, känna medmänsklighet, agera oegennyttigt och att ha den typ av empati som erbjuder skydd, stöd och sann närhet. Så den goda personen kan även titta bortom ytan, bortom enkla utseenden.

Personer som höjer upp dig

Vi måste vara mottagliga för de bästa människorna

Å andra sidan, men ej mindre viktigt, finns det en faktor vi inte får försumma: de bästa människorna kommer endast in i våra liv om vi är mottagliga. De kommer göra det om vi kan känna igen dem och uppskatta deras inflytelse, deras konst, deras naturliga färdighet för sammankoppling.

Experter inom socialt uppförande har avslöjat för oss att vi har kommit till en punkt där vi är mer uppmärksamma på de negativa egenskaperna än de bra. Denna negativa lutning orsakas ibland av vårt eget obehag, vår egen frustration eller till och med minnet av våra misslyckade förhållanden.

Vi blir misstänksamma, och när misstänksamheten grumlar vår syn och gör sig hemma i hjärtat kommer det vara väldigt svårt att urskilja det varma ljuset hos individerna som verkligen är värda att inkludera i våra liv.

Vänner gör inte bara livet mer glädjande och färgglatt; de spelar även en avgörande roll för din hälsa och ditt välmående.

Promenerande vänner

Trick för att identifiera personer som är värda ansträngningen (och lyckan)

Alla läser vi snabbt av människor i omgivningen under vår vardag. Rick Hanson – välkänd neuropsykolog och veteranforskare inom “lyckans vetenskap” – förklarar hur man sammankopplar djupare med medmänniskor.

För att göra det och uppfatta den medfödda ädelheten som många människor gömmer, måste vi stanna upp. Vi måste sakta ned vår rytm och läsa de positiva avsikter och den sanna empati som de bästa människorna har.

“Ju bättre och ädlare personen är, desto mer ansträngning krävs från dem för att se det dåliga i andra.”

-Cicero-

Nedan ska vi ge dig några enkla nycklar som kommer hjälpa dig med denna läsning av människor:

  • Icke-verbalt språk: ofta ser vi empati i ansiktet och i ögonen som inte bara tittar, utan även observerar, är uppmärksamma och vet hur man sammankopplar genom att göra oss bekväma, säkra och värderade.
  • Den andra aspekten är definitivt vår egen intuition. Vår inre röst är alltid det som bör vägleda oss längsmed vägen av upptäckt. Det är den som innehåller essensen av vår personlighet, kunskapen från våra tidigare upplevelser och det sjätte sinne som bjuder in oss att sammankoppla med vissa personer och undvika andra. Var inte rädd för att lyssna på din inre röst.
  • Emotionell strategi. Denna dimension är lika konstig som den är intensiv. Samtidigt är det dock nödvändigt att identifiera den inom oss och analysera den. Det finns personer som producerar en speciell typ av känslomässig börda inom oss genom sitt tonläge, sin blick, sitt leende, i sättet de kommunicerar med oss…

Introverta bär ofta på en skatt

Denna känsla av emotionell energi som vissa personer producerar inom oss är något vi bör vara uppmärksamma på och tyda (får de mig att känna mig bekväm? Erbjuder de mig frid och harmoni? Kan jag verkligen lita på dem…?)

Ibland är denna koppling omedelbar; ibland har den en annan rytm, långsammare och mer beslutsam, men lika intensiv. Det är som en intressant skatt vi upptäcker varje dag och som vi generellt tenderar att finna i introverta personligheter.

De bästa människorna, som gör våra liv vackrare, mer intressanta och speciella, är gåvor vi alla förtjänar. Och framförallt sådana vi är förpliktigade att ta hand om.

Så låt oss göra det. Låt oss alltid ge den bästa versionen av oss själva till de speciella personer som lyser upp våra dagliga liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.