Skenet kan bedra - låter du dig luras?

Skenet kan bedra - låter du dig luras?

Senaste uppdateringen: 27 februari, 2022

Många gånger tenderar vi att döma personer vi just har mött baserat på deras utseende. Vi väntar alltså inte med att göra detta tills vi har lärt känna dem. Med det sagt är den ytliga bedömning vi gör av andra inte alltid korrekt. Utseendet handlar om hur andra ser och uppfattar oss. Det handlar med andra ord om sättet vi klär oss, sättet vi talar och hur vi agerar. Men vi kan inte reflektera allt vi verkligen vill uttrycka med hjälp av detta, vilket gör att skenet kan bedra.

“Guld är inte allt, som sagt, som glimmar grant, ta dig i akt. Så mången man har med förakt för liv och lem sökt guldets makt. Men mask finns under guldets prakt.”

– William Shakespeare, Köpmannen i Venedig –

Hur skenet kan bedra tills vi verkligen lär känna en annan person

När vi verkligen lär känna en person så delar vi tankar med denne och upptäcker personens sanna personlighet. När vi ser en person för första gången kan vi bara observera dennes utseende. Vi ser med andra ord först och främst dennes kläder, dennes ansikte och dennes accessoarer. Baserat på dessa saker kommer vi till en slutsats om personens personlighet.

Faktum är att vi tenderar att döma personer vi ännu inte lärt känna.

Varje person ansvarar för botemedlet, för om vi startar en vänskap med en person, bör vi känna till sanningen om denne.

En film som bjuder in oss att reflektera över detta ämne är “Skönheten och odjuret”. Denna film lär oss att inte döma odjuret efter hans utseende, utan att vi bör vänta och lära känna honom först.

Ibland inser vi inte hur härlig en person är förrän vi lärt känna denne. För alltför ofta tenderar vi nämligen att endast observera det yttre. Men skenet kan bedra, och så är det bara.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.