Skenet kan bedra

Skenet kan bedra

Senaste uppdateringen: 29 maj, 2017

Oftast tenderar vi att döma personer baserat på deras utseende, och vi väntar inte på att lära känna dem. Med det sagt är den ytliga bedömning vi gör av folk inte alltid korrekt. Utseendet handlar om hur andra ser och uppfattar oss: sättet vi klär oss, sättet vi talar, hur vi agerar. Men vi kan inte reflektera allt vi verkligen vill uttrycka med hjälp av detta, vilket gör att skenet kan bedra.

“Guld är inte allt, som sagt, som glimmar grant, ta dig i akt. Så mången man har med förakt för liv och lem sökt guldets makt. Men mask finns under guldets prakt.”

– William Shakespeare, Köpmannen i Venedig –

När vi verkligen lär känna en person så delar vi tankar med denne och upptäcker verkligen personens personlighet. När vi ser en person för första gången kan vi bara observera dennes utseende. Vi ser dennes kläder, dennes ansikte och dennes accessoarer. Baserat på dessa saker kommer vi till en slutsats om personens personlighet.

Faktum är att vi tenderar att döma personer vi ännu inte lärt känna.

Varje person ansvarar för botemedlet, för om vi startar en vänskap med en person, bör vi känna till sanningen om denne.

En film som bjuder in oss att reflektera över detta ämne är “Skönheten och odjuret”. Denna film lär oss att inte döma odjuret efter hans utseende, utan att vi bör vänta och lära känna honom först.

Ibland inser vi inte hur härlig en person är förrän vi lärt känna denne. För alltför ofta tenderar vi att endast observera det yttre. Men skenet kan bedra, och så är det bara.