Tystnaden är vital för att regenerera hjärnan

Tystnaden är vital för att regenerera hjärnan

Senaste uppdateringen: 28 december, 2022

Tystnaden är vital för reflektioner och har varit så under historiens gång. Vi har samtidigt fyllt våra hem med så mycket oljud att det är svårt att finna tystnad. Detta har skapat en ökning av personer som känner ett stort tomrum inom sig själva när de inte hör några ljud.

Vi har öron är bokstavligt talat överstimulerade. Det värsta är att denna externa ljudstimuli är ganska alarmerande. Rusande fordon, hög musik, visslingar och mycket annat som inte har något att göra med lugn och ro.

“Sanden i öknen är för en utmattad resande det som en överdriven konversation är för
den som älskar tystnad.”

-Persiskt ordspråk-

Att experimentera med tystnaden

Utöver den påverkan som dessa stimuli har på vårt emotionella tillstånd, har vetenskapen också bevisat att de påverkar vår hjärna. Enligt en studie som gjordes i Tyskland av Research Center for Regenerative Therapies Dresden finns det cerebrala processer som bara kan utföras i tystnad.

Fram tills nyligen trodde man att det var omöjligt för neuroner att regenereras, men med neurogenesens utveckling har detta visat sig vara fel. Det är fortfarande inte klart vad som främjar neural och cerebral regenerering, men det finns värdefulla ledtrådar rörande detta och en av dem är tystnaden.

Tänka i tystnad

Tyska forskare utförde sina första experiment på råttor. Studien bestod av att lämna dem i total tystnad under två timmar varje dag. De observerade därefter deras hjärnor för att se om det förekom någon förändring.

Resultaten var väldigt intressanta. Efter att de hade blivit utsatta för denna rutin under en tid visade det sig att alla råttorna i studien hade ett ökat antal celler i hippocampus. Denna delen av hjärnan reglerar känslor, minne och inlärning.

Experterna kom även fram till att de nya cellerna progressivt integrerades in i det centrala nervsystemet och att de därefter specialiserade sig på olika funktioner. Med andra ord har tystnaden producerat en positiv förändring i djurens hjärnor.

Tystnaden är vital och hjälper oss att hantera information

Hjärnan vilar aldrig, inte ens när vi vilar eller sover. Detta fantastiska organ fortsätter att fungera men på ett annorlunda sätt. När kroppen vilar finns det andra processer som börjar utvecklas och kompletterar de som utförs när vi är aktiva.

Tystnaden är vital för hjärnan

Det som sker är en form av rensning. Hjärnan utvärderar den information och de upplevelser som vi har utsatts för under dagen. Därefter organiserar den dem och integrerar relevant information och gör sig av med det som inte är viktigt.

Denna process görs helt omedvetet, men den orsakar medvetna effekter. Det är därför som vi ibland kommer att hitta svaren när vi sover, eller när vi börjar se saker från ett nytt synsätt efter att vi har vilat några timmar.

Det mest intressanta med allt detta är att en liknande process också produceras när vi är omgivna av tystnaden. Frånvaron av ljud har nästan samma effekt som vila. Tystnaden är vital och får oss att tänka på oss själva och detta renar känslorna och bekräftar vår identitet.

Vikten av tystnadens effekter

Tystnaden gör oss inte bara mer intelligenta, kreativa och säkra. Den har även positiva effekter när man känner ångest. Människor är väldigt känsliga för ljud, så många gånger vaknar vi förskräckta när ett föremål faller i golvet eller när vi hör ett konstigt ljud.

Tystnad vid båt

En studie som utfördes vid Cornell University fann att barn som bodde nära flygplatser kände av en högre nivå av stress. De hade även högre blodtryck och högre nivåer av stresshormonet kortisol.

Det motsatta kan också hända och det visade sig vid en studie vid University of Pavia, vilket visade att endast två minuter av komplett tystnad var mer berikande än avslappnande musik. Det visade sig att blodtrycket sjönk och att folk kände sig mer alerta och lugna efter denna korta period av tystnad.

Tystnaden producerar stora fördelar, både intellektuellt och emotionellt. Vi kan bekräfta att tystnaden är vital, i alla fall under några korta perioder under dagen, och en avgörande faktor för en bra cerebral hälsa. Ett avgörande element för att förbättra vårt emotionella tillstånd, vår hälsa och vår livskvalitet.

Bilder av Magdalena Berny.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.