Parterapi förbättrar 75% av alla relationer

Parterapi förbättrar 75% av alla relationer
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns många olika anledningar till att par kan vilja gå i terapi. I de flesta fall rör det sig om gräl , svårigheter att bo tillsammans, brist på sex, rutin eller otrohet. Men parterapi förbättrar faktiskt majoriteten av alla relationer.

Man måste dock komma ihåg att inget blir bättre om bara en partner vill fixa relationen. Problemet är att par i snitt väntar 5-6 år innan de löser sina konflikter. Vid det laget har relationen dessvärre redan slitits ut.

Det är bäst att börja i terapi när ni börjar känna att ni inte kommer överens; när du försöker förklara något för din partner men känner att vederbörande inte förstår vad du försöker säga.

Terapi är mycket mer effektiv om ni börjar innan konflikterna har hunnit gräva sig alltför djupt. Parterapi förbättrar faktiskt 75% av alla relationer, och ju tidigare man börjar desto högre är chansen.

Det bästa är att börja gå högst två år innan problemen uppstår.

Par besöker terapeut

Nycklar till effektiv parterapi

American Association of Marriage and Family Therapy säger att tre av fyra par som går i terapi rapporterar förbättringar i sin relation.

Personer som går i parterapi får förbättrad psykisk hälsa och 2 av 3 får även bättre fysisk hälsa och prestationsförmåga på jobbet.

José Bustamante, generalsekreterare för den Spanska föreningen för sexologispecialister, säger att det första man gör i denna terapi är att ta reda på det verkliga problemet.

De flesta par går i terapi för att de grälar mycket, men bakom allt oväsen finns olösta konflikterMan måste därför först ta reda på den sanna anledningen till att relationen inte fungerar.

Man måste jobba på dialogen istället för monologen. Med andra ord måste man ha empati för den andra personen, lyssna på denne, höra vad som försiggår och försöka förstå det.

Terapin lär dig alltså att lyssna, sätta dig i den andres skor och att kommunicera vad du känner eller vad som stör dig utan att såra den andra personen.

Par stå ri soluppgång

Hur parterapi förbättrar relationer

När ett par har problem så är båda personerna en del av problemet och en del av lösningen. Det specifika paret och anledningen till att de börjat i terapi kommer slå fast vilka verktyg som används, men målet är detsamma.

Paret måste lära sig att lösa sina konflikter. Det gäller både problemen de redan har och sådana de kan få senare.

Parterapi kan ha två funktioner: å ena sidan kan den hjälpa er att acceptera det faktum att relationen är överMan behöver inte se det som ett misslyckande, för ibland är ett uppbrott det bästa alternativet.

Å andra sidan kan den även hjälpa er att lära känna er själva bättre. Främst kan den lära er att bli bättre partners i ert nuvarande eller framtida relationer.

Parterapi förbättrar relationer på många sätt

Varför går par i terapi?

Parterapi är ett verktyg som kan hjälpa er att identifiera problem. Den ger båda halvorna i relationen mer självkännedom såväl som förståelse för relationen. Den kan hjälpa er att återupptäcka den andra personens värde.

En parterapeut kommer ge er resurserna som hjälper er att lösa konflikter, förebygga misstag i relationen, lära er nya sätt att kommunicera och till slut finna er själva och bereda väg för en lyckligare relation.

I slutänden handlar parterapi om att försöka komma tillbaka till en plats i relationen där ni var tillfredsställda. Målet är att komma tillbaka dit, men med en starkare och mognare grund.

Det är värt att ge relationen en chans och det är värt att ge dig själv en chans.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.