Att få en relation att funka: vad är hemligheten?

Tror du att tur är en faktor för ett långt, lyckligt och tillfredsställande förhållande? Det finns andra variabler eller faktorer som du kan ha kontroll över. I denna artikel ska vi upptäcka vilka de är.
Att få en relation att funka: vad är hemligheten?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När många personer ser ett förhållande fungera så tror de att partnerna ifråga haft tur. Men så är inte fallet. Att få en relation att funka kräver arbete.

Kortsiktig kärlek är inte svår; den kräver inte mycket kärlek eller hängivelse. Men det inledande, passionerade skedet varar inte länge och det krävs arbete för att ett förhållande ska fungera.

Par som har varit i långsiktiga förhållanden verkar dela vissa egenskaper, vanor och mönster som gör förhållandet mycket mer tillfredsställande.

Bland annat åtnjuter personer i långsiktiga relationer bättre hälsa. Många studier har bevisat att personer som är i lyckliga relationer lever längre, löper lägre risk för hjärtsjukdom och har större chans att överleva cancer.

Detta faktum verkar vara associerat med ömsesidigt omhändertagande hos fungerande par. Dessa är par som fortfarande håller kärleken vid liv efter att ha tagit hand om varandra under så lång tid.

Hur gör de? Är det lättare att få en relation att funka än vi tror? Låt oss fördjupa oss i några av karaktärsdragen som hälsosamma relationer tenderar att ha.

God kommunikation

Dålig kommunikation inom relationer är orsaken till många av problemen som leder till uppbrott. Bestämd kommunikation är därför väldigt viktigt. Detta är inte monologer, kritik eller att upprepa vad man vill.

Bestämd kommunikation är bara möjlig när den går åt båda hållen.

En stor andel av alla skilsmässor orsakas av brist på kommunikationAtt få relationer att funka kräver respekt och förståelse när det kommer till kommunikation.

Ur denna hänseende ska du lära dig att uttrycka dig bestämt, ha en bra attityd när du lyssnar på din partner och göra ditt bästa för att förstå dem är bara några av kännetecknen på bra kommunikation.

Kramande par

Partners i hälsosamma relationer har inte bara gemensamma intressen

Att vara beroende av varandra är dödligt för de flesta relationer. Utan tvekan är det inte en del av en hälsosam relation. Att få en relation att funka handlar om att ha separata passioner, intressen och hobbyer.

Det handlar om att vara ett lag men samtidigt ha tid att underhålla sin individuella essens.

Att ha ett eget utrymme samtidigt som man respekterar sin partners är viktigt. Om en partner inte har ett separat liv så kommer denne inte ha mycket att tillföra i relationen.

Att vara i en relation handlar om att älska varandra och dela kvalitetstid, men utan att vara besatt eller kvävande.

Hitta saker ni kan göra tillsammans, men glöm inte vad ni njuter av att göra på egen hand. Fokusera på dig själv; ditt arbetsliv, din kreativa sida och dina personliga ingressen är av stor vikt.

Varje partner måste lära sig att erkänna och uppskatta den andra personens prestationer och respektera varandras utrymme.

Vikten av ett bra sexliv

Förra året utfördes en studie om kopplingen mellan sex i en relation och olika nivåer av lycka. Fler än 30,000 personer deltog och resultaten visade par som har sex regelbundet även uppvisar högre tillfredsställelse.

Den avslöjade även att uttryck av tillgivenhet utöver sex var en avgörande faktor för att få relationen att funka. Gester som får en att känna sig värderad och älskad, som att hålla hand och pussas, är viktiga.

Sex är viktigt för relationer

Rättvis uppdelning av ansvar

Det verkar alldagligt och tråkigt, vi vet. Men par som inte vet hur man balanserar förpliktelserna och rättigheterna tenderar att gå i stöpet.

När detta sker är det ofta för att en partner känner ett större ansvar för den andra, vilket får denne att känna sig mer som en föräldrafigur än en partner.

Att ta hand om varandra betyder just det: att etablera ansvar och rättigheter för båda parter och respektera dem. Kom ihåg att balans är en viktig ingrediens för att få en relation att funka.

Förhållandet måste vara rättvist för båda, vilket är anledningen till att man måste kompromissa och mötas halvvägs.

Att få en relation att funka består av att lära sig att inte vara överens

Det är normalt att inte hålla med sin partner då och då. Samexistens är inte alltid perfekt. Att vara dig själv är väldigt viktigt när du är i en relation. För att bibehålla din essens är det ibland okej att inte vara överens.

Hemligheten till framgång är inte att jämt tänka samma sak som din partner. Alla är vi annorlunda, så det bästa vi kan göra är att lära oss att inte vara överens.

Man måste lyssna på varandra uppmärksamt och sätta sig i den andras skor, men man måste inte alltid vara på samma sida.

Ta ansvar för dina känslomässiga tillstånd och lär dig att hantera dem. Utöver att respektera din partners åsikt kommer du även visa att du har kontroll över dig själv och besitter emotionell intelligens.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carr, D., Freedman, V. A., Cornman, J. C., & Schwarz, N. (2014). Happy Marriage, Happy Life? Marital Quality and Subjective Well-Being in Later Life. Journal of marriage and the family, 76(5), 930–948. doi:10.1111/jomf.12133
  • Lavner, J. A., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2016). Does Couples’ Communication Predict Marital Satisfaction, or Does Marital Satisfaction Predict Communication?. Journal of marriage and the family, 78(3), 680–694. doi:10.1111/jomf.12301
  • Grover, Sean (2019) How to Make Love Last. Why do some couples remain madly in love, while others see love fade fast from their relationship? Recuperado de http://www.seangrover.com/how-to-make-love-last/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.