FOBU: Rädslan för att göra slut med sin partner

FOBU: Rädslan för att göra slut med sin partner
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 19 maj, 2019

Då en relation för med sig mer lidande än välmående, eller då kärleken helt enkelt tar slut så är det mest logiskt att avsluta den och vända blad. Detta är dock inte alltid enkelt. Bara tanken på att göra slut kan få vissa att verkligen bli rädda. Dessa personer lider av något som kallas FOBU – rädslan för att göra slut.

FOBU är en förkortning för “Fear of breaking up”. Det är ett beteendemönster som finns hos personer i alla åldrar. Det finns dock generationer som är mer känsliga för detta fenomen, som generation X och generation Y.

Appar som Tinder, Whatsapp och Instagram är exempel på nya plattformar som används för att flörta dessa dagar. Faktum är att det finns tusentals par som aldrig har träffat varandra.

Denna brist på fysisk kommunikation har två olika aspekter. Å ena sidan blir det lättare; å andra sidan gör det unga personer mer sårbara. Det tar längre tid för dem att bemöta vissa vitala trauman än det tog för deras föräldrar och farföräldrar. Sådana trauman är nödvändiga för att man ska uppnå rätt mental och emotionell utveckling. Det är anledningen till varför folk från dessa generationer till större grad lider av FOBU.

“Framgång är inte slutgiltig, misslyckande är inte ödesdigert. Det är modet att fortsätta framåt som räknas.”
-Winston Churchill-

Varför drabbas man av rädslan för att göra slut?

FOBU uppstår främst som ett resultat av en låg självkänsla, känslan av att vara ensam och att behöva börja om igen. Då man befinner sig i en giftig relation och känner sig fångad så kommer det krävas mycket för att man ska kunna bli självständig igen, även då man lider. Om man har befunnit sig i den där situationen under en lång tid så kommer det innebär en drastisk förändring att avsluta den.

De rutiner som vissa av oss är vana vid håller oss kvar i en komfortzon. Tanken på att göra sluta då man har en nära relation med partners vänner och familj kan kännas hjärtskärande. Vissa av våra rädslor har att göra med hur dessa personer kommer känna och hur de kommer titta på oss då de ser oss på gatan. Det har också att göra med att man är rädd för att tappa kontakten med alla de personer som man har blivit så van vid.

Man och kvinna som står på brygga.

Då relationen tar slut så kommer den person som har gjort slut oftast känna sig skyldig för all den smärta som detta har orsakat. Då man inte vill såra någon så kommer man att känna sig som en bödel. Man kommer att må dåligt under flera veckor. Man vet att man själv också kommer att lida, och det gör en ännu mer rädd. Våra liv blir en spiral av tvivel och bördor eftersom man inte vet hur man ska bemöta problemet.

En annan orsak till denna rädsla är att vissa personer inte vet hur man är för sig själv. Vissa av oss behöver andras godkännande och närvaro i sina liv. Detta gör det omöjligt att ens överväga att göra slut. Personen föredrar att vara olycklig och må dåligt istället för att bemöta det som han eller hon redan vet: att personen inte längre vill vara med sin partner.

Hur kan man komma över FOBU?

Det enda sättet som du kan komma över FOBU är genom att bemöta situationen. Att vara modig kan vara väldigt svårt, men ibland är det enda sättet som du kan uppnå din egen lycka. Det finns ingen mening med att befinna sig i ett tillstånd där ens lidande är större än ens välmående.

Om relationen har varit hälsosam och autentisk men kärlekens flamma har försvunnit så är det viktigt att man är ärlig med den andra personen. Du kanske inte är kär längre, men du var det förr. Den andra personen förtjänar därför största möjliga respekt. Det hade varit både själviskt och fegt att lura den andre personen och få vederbörande att tro att det fortfarande finns kärlek mellan er.

Om du har befunnit dig i en giftig och beroende relation så är det en prioritet för din mentala hälsa att göra slut. Du förtjänar respekt, att bli uppskattad och älskad av en person som känner samma sak för dig. Att gå under för lidandet och smärtan kommer bara underminera din självkänsla och leda dig till en återvändsgränd.

Ett ungt par.

Tänk på att dina tvivel och din ånger kommer cirkla runt omkring dig. Ditt liv kommer förändras och du kommer säkerligen att sakna många saker, även om du befann dig i en giftig relation. Det kommer också finnas dagar då du känner dig ensam och överväger att gå tillbaka till ditt ex. Det kommer dock inte vara ditt hjärta som talar i detta fall, utan bara dina rutiner.

Prata med en specialist om rädslan för att göra slut

Du bör prata med en specialist om din rädsla för att göra slut påverkar dig alltför mycket. Du kanske har utvecklat någon form av patologi som har orsakats av någon traumatiska händelse. Det kan exempelvis röra sig om tidigare uppbrott eller så behöver du arbeta med din självkänsla.

I dessa fall är det viktigt att du respekterar dig själv och arbetar med din självkänsla. Du behöver älska dig själv tillräckligt mycket för att veta hur du ska få slut på något som inte längre är bra för dig. Vad andra tycker bör inte vara relevant.

Bestäm dig och skrid till verket

Vänta inte längre om du känner av rädslan för att göra slut. Denna känsla kommer begränsa dig allt mer och förhindra att du tar ett beslut.

Då du sedan till slut har tagit beslutet att avsluta relationen så bör du tänka på att den andra personen kanske inte reagerar så bra på detta. Antingen för att du har krossat personens hjärta eller för att personen vill stanna hos dig till varje pris. Det viktigaste är att du skyddar dig själv, speciellt under denna stund.

Efter att du har berättat om ditt beslut, så måste du hålla dig borta från den andra personen ett tag. Detta är nödvändigt, även om det kan tyckas vara ett okänsligt beslut. Du måste vara mogen och acceptera konsekvenserna av dina handlingar. Men kom också ihåg att det inte är slutet på världen. Detta beslut kan vara det bästa som någonsin har hänt dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.