Den psykologiska bördan av skuld

Om du har sårat någon betyder det inte att du är en dålig person. Det betyder inte heller att du inte kan hitta en väg ut ur situationen. Vad du inte får göra är att klandra dig själv för det. Men du ska inte heller lura dig själv att tro att du bara kan ignorera det.
Den psykologiska bördan av skuld
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Att bli medveten om att du har sårat någon är ett steg i rätt riktning. Men det betyder också att du bär den psykologiska bördan av skuld. Och du kanske inte tycker att det är lätt att fly från den. Du kan lösa detta, men du kommer inte att göra det genom att försöka undvika eller ursäkta skulden.

Bara personer med allvarliga psykiatriska störningar känner inte skuld. Dessa människor har inget samvete. Så när de orsakar skada, anser de att det är normalt eller till och med nödvändigt. En psykiskt frisk person känner dock skuld. Med andra ord, om du känner skuld så indikerar detta att du är psykiskt frisk.

Det finns dock olika sorters skuld, och alla påverkas inte på samma sätt. Till exempel finns det misstag som kan få dig att känna dig lite obekväm men ändå säker på att du inte har gjort någon egentlig skada. Å andra sidan finns det tillfällen då du gjort något som kan påverka dig betydligt. Och då känner du dig psykiskt belastad.

“Den som ångrar sin synd och erkänner den, får förlåtelse.”

-Wilhelm Grimm-

En man som ser deprimerad ut.

Den psykologiska bördan av skuld

Alla har någon gång sårat någon annan, även om det inte var illa menat. Ingen har så mycket självkontroll att denne aldrig har gjort något fel. Det kan bero på din inställning, dina handlingar eller ditt sätt att behandla andra. Du är inte född emotionellt mogen, och du lär dig vanligtvis att bli det av dina misstag.

Att känna sig skyldig hänger inte så mycket ihop med det du har gjort. Det beror mer på ditt perspektiv på saken. Vissa människor kan känna mycket ånger över en liten överträdelse, medan andra lätt kan hantera stora misstag.

Skuld påverkar också utfallet av situationen, ditt förhållande till personen du har sårat och de nuvarande omständigheterna. Om situationen fick mycket allvarliga konsekvenser som fortsatte över tid så kan den psykologiska bördan vara mycket tung. Dessutom, om personen du sårar är någon du har känslor för, kan du få svårare att hantera skulden. Men du kanske inte alltid kan reparera skadan. Detta kan bero på att konsekvenserna av dina handlingar inte går att vända eller att personen inte längre finns i ditt liv.

Typer av skuld

Att såra någon kan leda till två olika typer av skuld. För det första normal skuld. Detta kännetecknas av att du förstår vilken skada du har gjort, dess effekt och vilka moraliska regler du har brutit genom dina handlingar. Till exempel om du hävde ur dig en sårande kommentar och sedan ångrade dig när du insåg att det inte var rättvist mot den andra personen.

Den andra typen är patologisk skuld, som inte är så tydlig. Ibland känner du inte medvetet till den skada du har gjort. Det tynger dock ditt undermedvetna. Detta kan leda till självsabotage eller skamkänslor. Du kan också känna misstro och rädsla. Som ett resultat manifesterar sig skulden som en känsla av att du kommer att straffas, men du vet inte exakt varför eller hur.

Patologisk skuld kan bli ett svåröverkomligt hinder i ditt liv och hänga över allt du gör. Det paradoxala är att det kan sluta med att du omedvetet längtar efter straff och ändå administrerar det själv utan att inse det.

En kvinna som ser bedrövad ut.

Hur man återhämtar sig från den psykologiska bördan av skuld

Att förlåta sig själv är en grundläggande process för god psykisk hälsa. Detta är dock inte så enkelt som att bara säga “jag förlåter mig själv”. Det är en process som kräver att du erkänner den skada du har gjort och dess konsekvenser.

Du kan inte bara låta det fortgå; du måste undersöka omständigheterna kring hur och varför det inträffade. Varför agerade du inte rätt och riktigt? Vad hindrade dig? Vilka var de omgivande psykologiska omständigheterna? Varför var det omöjligt för dig att agera annorlunda?

Beteendet att såra andra är ofta relaterat till omognad, svagheter eller felaktiga övertygelser. Det kan också kopplas till impulsivt beteende på grund av bristande självkontroll eller dispyter som inte kan hanteras adekvat vid tillfället. Det är alltid viktigt att försöka vara en bra person och komma ihåg att du helt enkelt är människa.

Efter förståelse kommer förlåtelse. Fixa sedan det som går att fixa genom att be om ursäkt, förklara ditt misstag och lova att du inte kommer att göra om det i framtiden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • García Haro, J. (2015). Tres concepciones de la culpa: historia y psicoterapia. CeIR., 9(1).


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.