Den mörka triaden: narcissism, machiavellism, psykopati

Den mörka triaden: narcissism, machiavellism, psykopati
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Folk som saknar förmågan att knyta an till andra eller har förmågan att avsiktligt koppla bort sina känslor faller under något vi kallar “den mörka triaden”. Dessa set av personlighetsdrag utgör narcissism, machiavellism och psykopati. 

I extrema fall blir människor som har dessa mörka karaktärsdrag kriminella eller förlorar sig själva i mental sjukdom. Men det finns även människor ibland oss som kanske inte har fått en diagnos, men som fortfarande har dessa karaktärsdrag.

Folk med dessa kännetecken och beteenden sägs ha en mörk personlighet. Varför? På grund av deras okänsliga, själviska och illvilliga tendenser i sina förhållanden med andra. Delroy L. Paulhus och Kevin M. Williams – psykologer vid British Columbias universitet – döpte dessa mörka karaktärsdrag till den mörka triaden eftersom de är de mest negativa aspekterna i mänskliga förhållanden. Låt oss att en titt på vad de innebär.

Narcissism

“Jag kan göra vad jag vill” eller “Andra människor existerar för att älska mig” är exempel på narcissistiska tankar. De är själviska människor, med en egocentrisk känsla av rätt och fel och en positiv självbild som är orealistisk när den jämförs med hur de runtomkring dem ser dem.

Narcissister är “ormtjusare”. Först verkar människor älska dem, de verkar nöjsamma och attraktiva. Men när tiden går kan de bli väldigt farliga. Folk omkring dem kan vara oförmögna att se deras sanna intentioner: att bli beundrade och få makt.

Rutiner har en tendens att tråka ut dem, så de letar efter utmaningar. Det är därför som de flesta narcissister är ledare eller arbetar inom yrken som skapar en hög stressnivå. Enligt psykoanalytikern Michael Maccoby är narcissism en ökande störning i de övre lagren inom affärsvärlden. Det är direkt kopplat till konkurrens, lön och glamour.

Den negativa aspekten av narcissism

En av deras styrkor är deras förmåga att övertyga andra. De använder det för att omge sig själva med ett stort antal följare. De övertalar lätt andra att göra vad de vill att de ska göra. Kort sagt: de får som de vill. Dessutom är det inte svårt för dem eftersom de inte har någon empati. De är inte petiga alls när det gäller de medel och strategier de använder för att nå sina mål.

Narcissistiska människor har noll intresse för och bekymrar sig inte över andra, även om det kanske verkar så. De upplever inte ånger och de är okänsliga för människor i sin omgivnings känslor och behov.

Men deras självbild är deras Akilleshäl. Narcissister har ofta väldigt dålig självkänsla och är ibland på sätt och vis sårbara och osäkra. Det är därför de försöker omge sig med människor som de anser underlägsna, så att de kan dominera och känna sig kraftfulla.

man i spegel - självbild

Machiavellism

För “machiavellister” helgar målet medlen, oavsett konsekvenserna. De är vanligtvis mycket beräknande och kalla människor och har inga äkta känslomässiga anknytningar till andra. Även om de tenderar att ha drag som är gemensamma med narcissister, såsom själviskhet och att använda andra, finns det något som särskiljer dem: de ser sig själva och sina förhållanden realistiskt.

Machiavellisterna försöker inte imponera på någon. I stället visar de sig som de är och föredrar att se saker klart eftersom de kan manipulera andra bättre på det sättet. Faktum är att de fokuserar på känslorna hos de människor som de vill manipulera för att få det de vill ha. Om de förutse dina känslor, kommer de att kunna välja rätt strategi för att manipulera dig.

Enligt psykologen Daniel Goleman har människor med machiavellistiska egenskaper mindre empati. Deras känslokyla verkar komma från en oförmåga att behandla sina egna och andras känslor.

Faktum är att känslor gör dem så obehagliga till mods att de, när de känner ångest, vanligtvis inte vet hur de ska skilja det från ledsamhet eller trötthet. De har dock en tendens att vara mycket bra på att förstå vad andra tänker. Men som Goleman säger, även om deras huvud vet vad de ska göra, har deras hjärta fortfarande ingen aning.

man som representerar den mörka triaden

Psykopati

Psykopater betraktar andra som föremål som de kan använda och kasta bort efter eget godtycke. I motsats till de andra personligheterna i den mörka triaden upplever de nästan aldrig ångest. Det är som om de inte har någon aning om hur det är att vara rädd.

Utan rädsla kan de bevara lugna även i känslomässigt intensiva, farliga och skrämmande situationer. De bryr sig inte för mycket om konsekvenserna av deras handlingar. De är dem mest sannolika av de tre typerna att hamna i fängelse.

Psykopater har neurala kretsar desensibiliserade till den yttre periferin av det emotionella spektrum som associeras med lidande. Därför verkar deras grymhet okänslig eftersom de är oförmögna att upptäcka den. De upplever inte heller ånger eller skam.

Psykopater kan dock lätt komma andra nära inpå och trycka på deras knappar om det leder till att de får vad dem vill ha. De är utmärkta övertalare. Men även om de presterar högt i sociala sammanhang förstår de enbart förhållanden och andras beteende ur ett logiskt eller intellektuellt perspektiv.

kvinna som representerar den mörka triaden

Hur man undviker att falla i fällan

Om den mörka triaden är närvarande i ditt förhållande, kommer det sannolikt att finnas missbruk och psykologiskt våld. Dessa människor är giftiga och använder kraft och manipulation för att snärja sina offer. Nyckeln till att inte falla i deras fälla är ett hälsosamt känslomässigt oberoende. Lär dig att sätta tydliga gränser i dina förhållanden och låt ingen överträda dem. Din personliga säkerhet måste komma i första hand.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.