Den mörka triaden: narcissism, machiavellism, psykopati

Det finns människor som bär på dystra, mörka och kalla personlighetsdrag. Hur agerar de när de står inför beslut där moral spelar en central roll?
Den mörka triaden: narcissism, machiavellism, psykopati
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 04 maj, 2024

Personer som saknar förmågan att knyta an till andra eller har förmågan att avsiktligt koppla bort sina känslor faller under något vi kallar “den mörka triaden”. Dessa set av personlighetsdrag utgör narcissism, machiavellism och psykopati.

I extrema fall blir människor som har dessa mörka karaktärsdrag kriminella eller förlorar sig själva i mental sjukdom. Men det finns även människor ibland oss som kanske inte har fått en diagnos, men som fortfarande har dessa karaktärsdrag.

Personer med dessa kännetecken och beteenden sägs ha en mörk personlighet. Varför? På grund av deras okänsliga, själviska och illvilliga tendenser i sina relationer. Delroy L. Paulhus och Kevin M. Williams – psykologer vid University of British Columbia – döpte dessa mörka karaktärsdrag till den mörka triaden eftersom de är de mest negativa aspekterna i mänskliga relationer. Låt oss att en titt på vad de innebär.

Den mörka triaden inkluderar narcissism

“Jag kan göra vad jag vill” eller “Andra människor existerar för att älska mig” är exempel på narcissistiska tankar. Narcissister är själviska människor med en egocentrisk känsla av rätt och fel och en positiv självbild som är orealistisk när den jämförs med hur de runtomkring dem ser dem.

Narcissister är “ormtjusare”. Först verkar människor älska dem, de verkar nöjsamma och attraktiva. Men när tiden går kan de bli väldigt farliga. Människor omkring dem kan vara oförmögna att se deras sanna intentioner: att bli beundrade och få makt.

Rutiner har en tendens att tråka ut dem, så de letar efter utmaningar. Det är därför som de flesta narcissister är ledare eller arbetar inom yrken som skapar en hög stressnivå. Enligt psykoanalytikern Michael Maccoby är narcissism en allt vanligare störning i de övre lagren inom affärsvärlden. Det är direkt kopplat till tävling, lön och glamour.

Den negativa aspekten av narcissism

En av deras styrkor är deras förmåga att övertyga andra. De använder den för att omge sig själva med ett stort antal följare. De övertalar lätt andra att göra vad de vill att de ska göra. Kort sagt: de får som de vill. Dessutom är det inte svårt för dem eftersom de inte har någon empati. De använder alla slags medel och strategier för att nå sina mål.

Narcissistiska människor har noll intresse för och bekymrar sig inte över andra, även om det kanske verkar så. De upplever inte ånger och de är okänsliga för människors känslor och behov.

Men deras självbild är deras akilleshäl. Narcissister har ofta väldigt dålig självkänsla och är ibland på sätt och vis sårbara och osäkra. Det är därför de försöker omge sig med människor som de anser underlägsna, så att de kan dominera och känna sig kraftfulla.

Man i spegel - självbild

Machiavellism

För “machiavellister” helgar målet medlen, oavsett konsekvenserna. De är vanligtvis mycket beräknande och kalla människor och har inga äkta känslomässiga anknytningar till andra. Även om de tenderar att ha drag som är gemensamma med narcissister, såsom själviskhet och utnyttjande av andra, finns det något som särskiljer dem: de ser sig själva och sina relationer realistiskt.

Machiavellisterna försöker inte imponera på någon. I stället visar de sig som de är och föredrar att se saker klart eftersom de kan manipulera andra effektivare på det sättet. Faktum är att de fokuserar på känslorna hos de människor som de vill manipulera för att få det de vill ha. Om de förutser dina känslor, kommer de att kunna välja rätt strategi för att manipulera dig.

Enligt psykologen Daniel Goleman har människor med machiavellistiska drag mindre empati. Deras känslokyla verkar komma från en oförmåga att bearbeta sina egna och andras känslor.

Faktum är att känslor gör dem så illa till mods att de, när de känner ångest, vanligtvis inte vet hur de ska skilja det från ledsamhet eller trötthet. De tenderar dock att vara mycket bra på att förstå vad andra tänker. Men som Goleman säger, även om deras huvud vet vad de ska göra, har deras hjärta fortfarande ingen aning.

Man som representerar den mörka triaden

Psykopati – det mest kända tillståndet i den mörka triaden

Psykopater betraktar andra som föremål som de kan använda och kasta bort efter eget godtycke. I motsats till de andra personligheterna i den mörka triaden upplever de nästan aldrig ångest. Det är som om de inte har någon aning om hur det är att vara rädd.

Utan rädsla kan de behålla lugnet även i känslomässigt intensiva, farliga och skrämmande situationer. De bryr sig inte särskilt mycket om konsekvenserna av sina handlingar. Psykopater hamnar oftare i fängelse jämfört med personer med de andra två personlighetstyperna.

Psykopater har neurala kretsar desensibiliserade till den yttre periferin av det emotionella spektrum som associeras med lidande. Därför verkar deras grymhet okänslig eftersom de är oförmögna att upptäcka den. De upplever inte heller ånger eller skam.

Psykopater kan dock lätt komma nära inpå andra och trycka på deras knappar om det leder till att de får vad de vill ha. De är mycket bra på att övertala andra. Men även om de presterar högt i sociala sammanhang förstår de bara relationer och andras beteende ur ett logiskt eller intellektuellt perspektiv.

Kvinna som representerar den mörka triaden

Hur man undviker att gå i fällan

Om den mörka triaden är närvarande i ditt förhållande, kommer det sannolikt att förekomma fysiskt och psykologiskt våld. Dessa människor är giftiga och använder makt och manipulation för att snärja sina offer. Nyckeln till att inte gå i deras fälla är ett hälsosamt känslomässigt oberoende.

Lär dig att sätta tydliga gränser i dina relationer och låt ingen överträda dem. Din personliga säkerhet måste komma i första hand.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.