Machiavellistiska människor: när målen helgar medlen

Machiavellistiska människor: när målen helgar medlen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

För machiavellistiska människor är det bästa sättet att hantera människor att smickra dem och säga vad de vill höra. Den här typen av personlighet uppvisar djup emotionell likgiltighet i kombination med en cynisk attityd och karisma, vilket gör dem till mästare av manipulation och bedrägeri. Kort sagt är de en högriskfaktor som emotionella partners.

Den som har läst Fursten av Niccolo Machiavelli kom att känna igen detta och flera andra karaktärsdrag i texten. Den klassiska 1700-talsfilosofen och politikern gav liv åt dem. Machiavelli konstaterade själv att i en maktposition är det okej att använda sig av till exempel oärlighet så länge som lögnen eller bedrägeriet får dig att nå ditt mål.

Jämfört med sociopater har machiavellistiska människor absolut och perfekt kontroll över vad de gör vid alla tillfällen. 

Folk behöver inte nödvändigtvis ha läst Machiavelli för att känna (enligt honom) att målet helgar medlen. Faktum är att de inte behöver vara politiker för att köra med den här taktiken.

Machiavellism är et hyfsat vanligt personlighetsdrag och utgör en del av vad den kliniska psykologin kallar den mörka triaden. Här samlas psykopati, narcissism och Machiavellism som farliga och oroväckande personlighetstyper.

Det är hursomhelst vanligast att se  dessa karaktärsdrag separat i våra dagliga liv, machiavellismen är den mest förekommande. Vi kommer att beskriva den mer detaljerat nedtill. 

Kvinna med läpptstift

Machiavellistiska människor: föds de eller skapas de?

Alla har bedragit eller manipulerat någon för att nå ett mål någon gång i sitt liv. Normalt sett är det dock en engångsföreteelse eller till och med av goda intentioner. Eller så kan det röra sig om ett försvar eller en överlevnadsmekanism. Till exempel “Jag kommer att göra detta så att personen tror något annat om mig, och således lämnar mig ifred eller förstår att jag inte är intresserad av dem.”

Machiavellistiska  människor tror dock att användningen av andra för deras egen vinning är fullt normalt beteende. De tror ofta att folk som inte gör så är mindre intelligenta. Psykologerna Richard Christie och Florence Geis som skapat MACH-IV testet förklarar att dessa personers åsikt är att “en idiot föds varje minut och du måste dra fördel av dem.”

Medan det inte saknas personer i  politiken som tränar sig själv att använda smarta, kalkylerade strategier för att få och behålla makten möter vi inte så många människor i vårt dagliga liv som använder dessa strategier, som ser andra människor som instrument för egenvinning. Betyder det att det är en genetisk faktor? Är Machiavellistiska människor födda sådana? 

machivellianistiska

Experterna säger att i få och isolerade fall finns det en genetisk anlag för psykopati. Normalt sätt är dock Machiavellism är i stort ett resultat av dålig uppväxt, barnet imiterar sina föräldrar.

Vad är karaktärsdragen hos machiavellistiska människor?

Vem har inte haft en chef som är van vid att få sin vilja fram och utnyttjat andra för sin egen vinning? Kanske har du också sett det här beteendet i romantiska relationer eller till och med barn som utpressar, hotar eller misshandlar sina klasskamrater.

Den machiavellistiska mentaliteten överanstränger och lämnar ärr. Därför är det viktigt att känna igen dess huvuddrag:

  • De är väldigt bra på att upptäcka andra människors svagheter.
  • De är goda planerare och kan rita upp sofistikerade strategier för att manipulera folk. Dessutom är de bra på att säga rätt sak vid rätt tillfälle för att få folks förtroende.
  • De är ambitiösa och kan kontrollera sina impulser för att få ut maximal vinst. Om målet är värt det föredrar de en större långtidsvinst, och de kan vara väldigt tålmodiga.
  • De är väldigt karismatiska och verkar ofta charmiga och ödmjuka.
  • De är användbara på resultatinriktade arbetsplatser där debatter och förhandlingar är viktiga inslag. Normalt sett har de dock inte fasta eller långvariga relationer.

Hur kan man behandla machiavellistisk människa?

Det svåraste är vanligtvis att machiavellistiska människor inte ser något problem i deras sätt att vara. De ser sig själva som väl fungerande med en hög prestationskapacitet. Det är allt som räknas för dem. Deras inställning till livet baseras på utilitarism och materialism. Därför värderar de inte känslor och är oftast inte medvetna om hur de påverkar andra.

Så i de få fall när de träffar en psykolog är det på grund av krav från familjen eller oftast, genom en domstolsorder. Den här personlighetstypen är vanlig bland kriminella eftersom de har en tendens att bedra människor.

machivellianistiska

Generellt sätt är den rekommenderade strategin en kognitiv beteendeterapi. På det sättet kan patienten (ibland) bli medveten om sitt beteende. Det kan hjälpa dem att identifiera störda tankar och förändra dem. Slutligen kan de också utveckla försonande tankar och respektfullt beteende.

För att avsluta måste det poängteras att enbart högt kvalificerade professionella bör behandla machiavellistiska människor. Bara de kommer att ha förmågan att upptäcka och desarmera deras skickliga trick, såsom bedrägeri, antydningar och manipulation.

Detta kanske intresserar dig
Självgoda personer kommer sällan till toppen
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Självgoda personer kommer sällan till toppen

När vi säger "komma till toppen" talar vi inte om att leda över andra med ytliga mått mätt. Det betyder inte att du är den mest attraktiva personen...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.