Machiavellistiska människor: när ändamålen helgar medlen

Niccolò Machiavelli använde konceptet "Ändamålet helgar medlen" i sina avhandlingar om politik.
Machiavellistiska människor: när ändamålen helgar medlen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 04 maj, 2024

För machiavellistiska människor är det bästa sättet att hantera andra personer att smickra dem och säga vad de vill höra. Den här typen av personlighet uppvisar djup emotionell likgiltighet i kombination med en cynisk attityd och karisma, vilket gör dem till mästare av manipulation och bedrägeri. Kort sagt är de en högriskfaktor som emotionella partners.

Den som har läst Fursten av Niccolò Machiavelli kommer att känna igen detta och flera andra karaktärsdrag i texten. Den klassiska 1700-talsfilosofen och politikern gav liv åt dem. Machiavelli själv konstaterade att det i en maktposition är okej att använda sig av till exempel oärlighet så länge som lögnen eller bedrägeriet får dig att nå ditt mål.

Jämfört med sociopater har machiavellistiska människor absolut och perfekt kontroll över vad de gör vid alla tillfällen.

Folk behöver inte nödvändigtvis ha läst Machiavelli för att känna (enligt honom) att ändamålen helgar medlen. Faktum är att de inte behöver vara politiker för att använda den här taktiken.

Machiavellism är et hyfsat vanligt personlighetsdrag och utgör en del av vad den kliniska psykologin kallar den mörka triaden. Här ingår psykopati, narcissism och machiavellism som farliga och oroväckande personlighetstyper.

Det är hursomhelst vanligast att se dessa karaktärsdrag separat i våra dagliga liv, och machiavellismen är det vanligast förekommande. Vi kommer att beskriva det mer detaljerat nedan.

Kvinna med läppstift

Machiavellistiska människor: föds de eller skapas de?

Alla har bedragit eller manipulerat någon för att nå ett mål någon gång i sitt liv. Normalt sett är det dock en engångsföreteelse eller till och med av goda intentioner. Eller så kan det röra sig om ett försvar eller en överlevnadsmekanism. Till exempel “Jag kommer att göra detta så att personen tror något annat om mig, och således lämnar mig ifred eller förstår att jag inte är intresserad av honom/henne”.

Machiavellistiska människor anser dock att utnyttjandet av andra för egen vinning är ett fullt normalt beteende. De menar ofta att personer som inte gör så är mindre intelligenta. Psykologerna Richard Christie och Florence Geis som skapat MACH-IV-testet förklarar att dessa personers åsikt är att “en idiot föds varje minut och du måste dra fördel av dem”.

Medan det inte saknas personer inom politiken som tränar sig själva att använda smarta, kalkylerade strategier för att få och behålla makten, möter vi inte så många människor i vårt dagliga liv som använder dessa strategier, som ser andra människor som instrument för egen vinning. Betyder det att det är en genetisk faktor? Är machiavellistiska människor födda sådana?

Machiavellistisk pojke

Experterna säger att i få och isolerade fall finns det ett genetiskt anlag för psykopati. Normalt sett är dock machiavellism i hög grad ett resultat av en dålig uppväxt. Barnet imiterar sina föräldrar.

Vilka är karaktärsdragen hos machiavellistiska människor?

Vem har inte haft en chef som är van vid att få sin vilja igenom och utnyttjat andra för sin egen vinning? Kanske har du också sett det här beteendet i kärleksförhållanden eller till och med barn som utpressar, hotar eller misshandlar sina klasskamrater.

Den machiavellistiska mentaliteten lämnar ärr. Därför är det viktigt att känna igen de främsta karaktärsdragen hos personer som uppvisar den:

  • De är väldigt bra på att upptäcka andra människors svagheter.
  • De är goda planerare och kan rita upp sofistikerade strategier för att manipulera folk. Dessutom är de bra på att säga rätt sak vid rätt tillfälle för att få folks förtroende.
  • De är ambitiösa och kan kontrollera sina impulser för att få ut maximal vinst. Om målet är värt det föredrar de en större långsiktig vinst, och de kan vara väldigt tålmodiga.
  • De är väldigt karismatiska och verkar ofta charmiga och ödmjuka.
  • De är användbara på resultatinriktade arbetsplatser där överläggningar och förhandlingar är viktiga inslag. Normalt sett har de dock inte stadiga eller långvariga relationer på det personliga planet.

Hur kan man behandla detta tillstånd?

Det svåraste är vanligtvis att machiavellistiska människor inte ser något problem i sitt sätt att vara. De ser sig själva som väl fungerande med en hög prestationskapacitet. Det är allt som räknas för dem. Deras inställning till livet baseras på utilitarism och materialism. Därför värderar de inte känslor och är oftast inte medvetna om hur de påverkar andra.

Så i de få fall när de träffar en psykolog är det på grund av krav från familjen eller, oftare, genom en domstolsorder. Den här personlighetstypen är vanlig bland kriminella eftersom de har en tendens att bedra människor.

Så är machiavellistiska människor

Generellt sett är den rekommenderade strategin kognitiv beteendeterapi. På den vägen kan dessa personer (ibland) bli medvetna om sitt beteende. Det kan hjälpa dem att identifiera störda tankar och förändra dem. Slutligen kan de också utveckla försonande tankar och respektfullt beteende.

Som avslutning måste vi poängtera att enbart högkvalificerade specialister bör behandla machiavellistiska människor. Bara de kommer att ha förmågan att upptäcka och desarmera deras skickliga trick, såsom bedrägeri och manipulation.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.