Att ljuga: hjälper det ibland?

Att ljuga: hjälper det ibland?

Senaste uppdateringen: 23 november, 2022

Om vi frågar oss själva så säger nog de flesta att de hatar ljugande och inte tolererar bedrägeri. Generellt adresserar vi denna fråga på ett moraliskt sett och fördömer därför alla beteenden som associeras med falskhet. Det roliga är att de flesta av oss har för vana att ljuga då och då. Det handlar om “vita lögner” som vi säger för att dämpa den stötande naturen hos det vi ska säga.

Tänk om ingen i världen någonsin ljög. Du skulle till exempel träffa någon och säga “Du är så ful!”; eller så välkomnar din chef dig genom att säga “Jag tycker du är en idiot och jag söker efter ursäkter att sparka dig”; eller så bjuder du in någon på middag i ditt hem, och vid tillställningens slut säger denne “Du är dålig på att laga mat. Vilken smaklös mat!” istället för “Tack”.

“Utan lögner skulle mänskligheten dö av förtvivlan och tristess.”

-Anatole France-

Denna typ av brutal ärlighet skulle uppfattas som ohövlig. Så även om vi säger att vi inte gillar lögner så måste vi medge att vi heller inte gillar vissa sanningar. Och det finns fall där man genom att ljuga inte bedrar ur ett moraliskt perspektiv, utan gör det för att undvika onödiga konflikter.

Är det giltigt att ljuga?

Som med alla mänskliga beteenden är det viktigaste inte själva beteendet, utan syftet bakom handlingen. Det finns personer som skryter om att vara totalt ärliga och “delar ut sanningar” till höger och vänster utan hänsyn. Vi bör verkligen tänka på huruvida deras syfte är att berätta sanningen eller att såra med hjälp av denna moraliska förevändning.

Person framför labyrint

På samma sätt finns det personer som ljuger med berömliga syften. För en tid sedan sade en journalist att hans mamma blivit sjuk och att läkaren drog honom åt sidan för att ge honom diagnosen. “Cancer i bukspottkörteln“, sade han. Mannen insisterade på att inte berätta det för sin mor eftersom hon var en extremt lättpåverkad person och att nyheten skulle påverka henne för mycket.

Läkaren hänvisade till sin etik och berättade för kvinnan vad diagnosen var. Hon var på gränsen till ett nervöst sammanbrott och avled en vecka senare av en hypertensiv kris. Sanningen åsamkade henne så mycket rädsla och lidande att den var värre jämfört med undanhållande. Ibland hjälper det att ljuga, åtminstone tills vi får ett bra tillfälle att berätta sanningen.

en lögn kan endast utvärderas när man tar motiv och dess effekter i åtanke. Om syftet är att undvika en större ondska är det resonabelt att åsidosätta sina moraliska problem och fokusera på lögnens praktiska effekter. Att ljuga är inte alltid avskyvärt.

Att ljuga för att utnyttja

Om syftet med att ljuga är att tillfredsställa en självisk önskan eller få personligt gagn på något sätt är situationen väldigt annorlunda. I det fallet anses lögnen vara ett verktyg för manipulation. Sanningen undanhålls eller förvrängs i syfte att försätta en annan person i ett sårbart tillstånd.

Trådar runt flicka

Att ljuga på detta sätt hjälper bara personen som gör det. Istället för att undvika onödigt lidande eller konflikter stimulerar man dem istället. Samma sker när du ljuger på grund av rädsla för att se sanningen eller ta ansvar. Istället för att vara en formel för att underlätta situationen är det som ett gift som förorenar allt omkring sig.

Andra former av lögner

Det finns även en annan typ av lögn som används i vissa former av terapi. Det handlar om fraser en person konstant upprepar för sig själv genom självsuggestion. Vi talar om fall där någon säger “jag mår bra och kommer bli bättre”, även om omständigheterna säger annorlunda. I detta fall liknar det en reklammekanism där “en lögn som yttras tusen gånger kan bli en sanning”.

Ibland lurar vi oss själva för att övervinna en svår period eller för att vi helt enkelt inte är redo att möta sanningen. Problemet är att denna process inte alltid är medveten, vilket gör att vi ibland slår oss till ro och fastnar i dessa lögner.

Så även om det i vissa fall hjälper oss att ljuga så hjälper sanningen oss i aspekter som verkligen är relevanta. Hur som helst ska du inte glömma att lögnen har sitt pris. Om du berättar för en dålig kock att du gillar dennes mat kommer du behöva fortsätta äta den. Om du yttrar en viktigare lögn kan priset vara högre, och den kan markera slutet på ditt förhållande.

Kvinna i svartvitt som vet att det är fel att ljuga

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.