Jag vill inte ha lögner som tröstar

Jag vill inte ha lögner som tröstar

Senaste uppdateringen: 14 april, 2022

Jag tycker inte om lögner som tröstar och ej heller halvsanningar. Jag föredrar verkligheten, även om den gör ont. Även om min själ går sönder, för då kommer jag åtminstone vara fri att ta den väg jag vill och läka mina sår med tiden.

Som barn får man ofta lära sig att alltid säga sanningen. Det kommer dock ett tillfälle i livet då man tar lögnens första steg: för att undvika ett straff, för att uppnå ett mål, för att anpassa sig till en situation…

Ibland räcker det med en enda lögn för att sätta alla sanningar på spel. Det är då man förlorar allt och ens integritet försvinner.

Vi har såklart alla använt dessa halvsanningar någon gång. Om det är något som dock är klart så är det att det finns grader av lögner och mycket beror på den situation som man befinner sig i. Det händer inget om någon frågar oss hur vi mår och vi säger “toppen” även om det är en lögn och vi går igenom en svår tid.

Falskheten blir mer negativ om man skadar de som finns runt omkring. Det finns de som använder sig av lögner som tröstar eftersom de är rädda för att sanningen ska orsaka smärta eller oönskade konsekvenser.

Lögner skapar fångar och gör att vi lever tomma, falska liv som har brist på autenticitet. Dessa handlingar gör ont och attityderna säger att man tycker om oss samtidigt som man lägger en sjal för våra ögon och säger att allt är bra…

Vi vill att du reflekterar över detta…

Vita lögner som tröstar kommer aldrig vara acceptabla

Uggla och kvinna

Vita lögner är lögner som tröstar, men detta är något som aldrig kommer att tolereras. Ingen av oss har rätten att bete oss paternalistiskt och bedöma att den andra personen inte har rätt att veta sanningen.

Det som gör ont är inte lögnerna eller falskheterna med ett vackert yttre. Det som gör ont är blodet i vår själ; det är sanningarna som tystnar och orden som det sparas in på.

Om någon har ljugit för dig någon gång så har detta skapat ilska och besvikelse inom dig.

Besvikelsen beror inte alltid på att någon har dolt en verklighet för oss, utan att denna person har ansett att vi inte förtjänar att känna till den.

  • Vita lögner gömmer egentligen en brist på personlig mognad, och brist på empati och sociala förmågor.
  • Att bibehålla en relation, oavsett om det är inom familjen, en vänskap eller parrelation, implicerar att man bibehåller etiska viktiga koder: respekt, förståelse, emotionell integritet med en själv och den andra personen.
  • Lögnen förstör den som praktiserar den och förödmjukar den som får den. Det är något som orsakar lidande och falskhet som alltid kommer att mörklägga sin omgivning.

Det finns de som säger att det är omöjligt att praktisera ärlighet till 100%. Men det handlar egentligen om något enklare: att min sanning gör dig fri, att min ärlighet låter dig växa och ta de beslut som du vill.

Fjädrar

Sanningen gör ont en gång; lögnen kommer man alltid ihåg

Det sägs att sanningen gör ont, men att lögnen och tveksamheten alltid finns kvar. Detta är känslor som vi alla har känt av. Ingen är immun mot detta.

Oroa dig inte om du får mig att gråta med sanningen. Jag föredrar att du förstör mig med sanningen, som om det inte hade hänt något alls, som om allt vore som det ska.

Vi bör etablera ärliga relationer som är baserade på respekt. Det stämmer dock att vi även har rätt till våra personliga utrymmen, våra hemligheter och intimiteter.

Varför ljuger man?

När vi nu har kommit till denna punkt så kanske du frågar dig varför man ljuger. Dessa är de främsta anledningarna:

  • För att undvika ett resultat som man inte vill ha (en negativ reaktion från omgivningen när man säger sanningen)
  • För att anpassa sig till en omgivning som känns hotande eller komplex (exempelvis under tonåren för att passa in i en grupp)
  • Eller för att uppnå ett mål (ljuga i ett cv för att få ett jobb, ljuga för en partner för att verka mer attraktiv…)

Vi har alla upplevt detta någon gång, antingen som första eller andra person. Det viktigaste är dock att man inte bara vet hur man säger sanningen, utan att man även vet hur man tar emot den:

  • Det finns personer som föredrar att leva ovetande. De undviker att veta för att inte lida, att inte se för att inte gråta
  • Det finns de som föredrar att leva i en lögn eftersom de är rädda för verkligheten och inte vet hur man hanterar en svår situation. Detta är att använda en försvarsmekanism istället för att bemöta ett problem.

Tänk på att ärligheten är det viktigaste i livet då du handskas med andra personer. Var därför alltid ärlig för det är det enda sättet att skapa integritet i relationen.

Säg aldrig något annat än vad du tänker, använd inte lögner om du vill vara lycklig, och var aldrig rädd för att säga sanningen: för den kommer bara att frigöra dig och få dig att växa som person.

Uggla

Bilder av Amy Judd.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.