Empati: idag vill jag lära mig att förstå dig

Empati: idag vill jag lära mig att förstå dig

Senaste uppdateringen: 21 oktober, 2021

Empati är något som många personer har haft hela tiden, men något som andra kan behöva lära sig. Empati innebär att man förstår varför en annan person beter sig på ett visst sätt, och att man kan förstå denna person emotionellt.

Detta innebär inte att man nödvändigtvis håller med personen som man har framför sig, utan att man helt enkelt förstår varför personen beter sig på ett visst sätt.

“Förmågan att sätta sig i en annan persons sits är en av de viktigaste formerna av intelligens, och detta visar på en persons mognad.”

-A. Cury-

Empati kommer inte bara att hjälpa oss inom våra relationer med andra, utan det kommer även att hjälpa oss att förstå oss själva. Börja med detta redan idag.

Förbättra din empati!

Kvinna som visar empati

Om du redan är en empatisk person så bör du lära dig att förbättra din empatiska förmåga så att du kan dra nytta av den till max. Om det är svårt för dig att empatisera med andra personer kan det vara bra att träna dig på att sätta dig i en annan persons sits.

Detta är inte något enkelt, men ej heller något omöjligt. För att börja visa empati för andra behöver man bara börja med att observera. Man lämnar sig själv bakom sig och börjar se världen genom en annan persons ögon.

För vissa personer kommer detta väldigt naturligt medan det för andra kan vara väldigt svårt. Med tid och träning kommer du att klara det. Vill du ha några tips på hur du kan förbättra din empati?

  • Att kunna observera är väldigt viktigt när det kommer till empati, och speciellt när det kommer till att kunna observera icke-verbalt beteende. Folk kan säga en sak, men deras icke-verbala språk kanske säger något annat. Analysera gester och rörelser och reflektera över de känslor som kommer med detta.
  • Det är även viktigt att man lär sig att lyssna. Det är betydligt viktigare att lyssna på den andra personen än att prata själv. Tack vare detta kommer man att bättre kunna förstå personen som man har framför sig.
  • Förståelse är det slutliga steget när det kommer till att förbättra empatin. Om man inte förstår en persons attityd så är det lätt att döma, och därför måste man öppna sitt sinne och visa respekt.

Empati är att kunna sätta sig in i en annan persons känslomässiga värld utan att kvävas i den.

Förståelse förbättrar empati

Hjärta

Man kommer aldrig lyckas sätta sig i en annan persons sits om man inte förstår dennes reaktioner och attityder. Du bör aldrig döma, för nästa gång kan det vara din tur.

Öppna ditt sinne och försök att lära dig mer om personliga relationer och hur andra upplever detta.

Hur kan du lyckas med detta?

För att kunna göra detta bör du tänka på följande:

  • Titta på den som du har framför dig med intresse.
  • Kontrollera dina egna känslor.
  • Försök att sända ut ett meddelande att du förstår den andra personen.
  • Visa att du är beredd att hjälpa.

Allt detta kommer att främja din förståelse för den andra personen liksom din förmåga få denne att känna sig bra. Detta är något som du sedan får igen då du vill att andra ska vara empatiska med dig.

“Hårda personer är inte flexibla, och de är arroganta och negativa.
De har ofta svårt med att vara empatiska, för att förstå sin omgivning.
De har förlorat sin förmåga att observera och förstå.”

-Mª Jesús Álava Reyes-

Ibland kan det vara väldigt svårt att sätta sig i en annan persons sits. Detta händer då man känner sig besviken. Dessa negativa känslor är mycket starkare än känsligheten, och därför förlorar man perspektivet.

Man bör träna på detta genom att aktivt lyssna och försöka förstå. Vill du lära dig att förstå andra? Vill du lära dig varför andra gör som de gör? Detta kommer att berika även ditt liv och dina personliga relationer.

Kvinna som blundar och visar sin empati

Bilder av Mina Smoke och Christian Schloe.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.