Att medla handlar om att lyssna, inte prata

Att medla handlar om att lyssna, inte prata
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Medlare är de som arbetar för att främja förståelse mellan människor. Detta kan vara mellan syskon som kämpar över deras del av ett arv, mellan makar i domstol om vårdnaden över sina barn eller mellan grannar som hatar varandra. Medlarna kan lyckas få människor som inte kunnat vara i samma rum tillsammans att skaka hand. Presidenten för Madrid Mediators Association, Ana Criado Inchauspe, säger att nyckeln till att medla framgånsgrikt är att lyssna, inte prata.

Specialister på att medla säger att det bästa avtalet är ett där båda parter tror att den andra har gett med sig. En annan nyckelfaktor för att nå ett bra avtal är att det är långvarigt. Medlaren agerar som birollen i en film. De inblandade parterna är huvudpersonerna. Arbetet med att medla består av att ställa rätt frågor. En bra uppsättning med frågor hjälper båda parter att lyssna på varandra och uppmuntrar att deras verkliga behov artikulera sig.

Att medla förefaller även vara nyckelfaktorn på den politiska scenen. Politiskt medlande använder medlandets grundläggande egenskaper. Som ett resultat visas medlarens roll som en resurs vilken möjliggör förhandlande. Medlaren är där endast för att underlätta förlikning. Som sådan måste denna avstå från att ingripa med olika förslag eller personliga åsikter angående den aktuella konflikten.

    Ingen kan göra allt, men vi kan alla göra något.

Trämarionetter förhandlar

Att medla – förståelse uppnås genom en identifiering behoven

Att medla består till stor del av insikten i att hela bilden är mycket större än dess enskilda delar så som de uppfattats i början av förhandlingarna. Varje part tar vanligtvis sina egna, ”perfekt konstruerade”, argument med sig till bordet. De har noga granskat dem med sina allierade, allt är kristallklart och det råder inga tvivel. Ändå bygger dessa argument vanligtvis på känslor, inte på vad som faktiskt har skett.

Om målet är att båda parter ska respektera avtalet måste de båda kunna acceptera det. Medlaren är där för att följa dem på vägen tills de når målet. Det finns specifika frågor som kan vara mycket effektiva. Fråga till exempel om framtiden. ”Hur skulle ni vilja att ert förhållande ser ut om fem år? Vad måste ske för att detta ska kunna förverkligas? ”

Då båda parter förstår varandras behov ser vi förståelsens magi manifestera sig. Plötsligt förvandlas de, öppnar ögonen och börjar be om ursäkt. Det kan fungera på detta sätt även i de svåraste situationerna. Denna strategi kan också fungera i fall som involverar våld. Att medla handlar inte om att prata. Det handlar om att lyssna på den andra personens behov.

De reglerande principerna som styr medling är: sekretess, frivilligt deltagande, öppen kommunikation mellan båda parter och opartiskhet hos den inblandade medlaren.

Att medla med ett fast handslag löser problem

Motstridande positioner har mycket att göra med känslor

Känslor är vad som orsakar cirka 90 % av alla konflikter. Till exempel rädslan för att om du ger efter en gång betyder det att du måste ge efter varje gång. Eller rädslan för sårbarhet på grund av att du har uttryckt dina verkliga behov. Brist på kommunikation orsakar de resterande 10 % av konflikterna. Detta gäller i alla slags konfrontationer och förhandlingar. Oavsett om det är en skilsmässa eller en affärskonflikt. Dessutom sker de svåraste konflikterna vanligtvis med de människor du älskar mest. Familj, vänner, äkta makar och människor vi litar på. Det beror på att de inblandade känslorna tenderar att bli starkare och att konflikten pågår under en längre tid.

Konflikt är en naturlig mänsklig tendens. Vi är ständigt inblandade i olika konflikter. Inte bara med andra människor, utan också med oss ​​själva. Vi är sociala varelser och vi relaterar ständigt till andra. Som ett resultat av denna ständiga interaktion finner vi att vi har motsatta intressen och konflikter uppstår. Det handlar egentligen inte så mycket om att intressena faktiskt står i konflikt, det är mer att de inblandade parterna har den uppfattningen. I själva verket är de avtal som människor uppnår genom att medla ofta ett enkelt samarbete till ömsesidig fördel.

Om kommunikationen är problemet

Som vi nämnde tidigare är en av orsakerna till konflikt dålig kommunikation. Kommunikation är grundläggande mellan två eller flera personer. Den kan utlösa konflikter eller lösa dem, beroende på strategierna hos de inblandade. I den meningen är medlarens roll också att övervaka kommunikationskanalerna. De måste se till att hålla dem öppna och att de har positiva syften. Det ultimata syftet är att nå ett avtal som gör att båda parter till en stor grad är nöjda.

Motsatta positioner uppstår när vi konstruerar dem baserat på vad vi känner, inte på vad som faktiskt har hänt


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.