Att förhandla med ens tonåring är svårt men viktigt

Att förhandla med ens tonåring är svårt men viktigt
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Tonåren är ofta ett upproriskt skede i livet. Barnen går igenom en serie hormonella förändringar och försöker samtidigt hitta sin egen identitet. Allt detta får dem att vilja bli mer självständiga. De börjar tro att deras föräldrar inte förstår dem och att de kan kontrollera sina egna liv. I detta svåra stadie i livet så behöver du därför lära dig att förhandla med din tonåring.

Att förhandla med din tonåring kommer inte bara ge dig mindre huvudvärk, utan det kommer även få ditt barn att känna att du behandlar honom som en vuxen. Detta göra honom mer benägen att hålla med och följa de beslut som du tar. Det kommer också hjälpa er att prata igenom de svåra situationer som kan uppstå. Det kommer framförallt hjälpa barnet att känna sig älskat.

Ibland tenderar tonåringarna att bete sig frånvarande, och då man inte vet hur man ska närma sig dem så kan det sluta med att de känner sig väldigt ensamma. De känner att deras föräldrar inte förstår dem och att de inte kan lita på dem. Att förhandla med din tonåring kan förbättra dessa omständigheter.

Genom att förhandla med din tonåring ger du honom bättre värderingar

Alla föräldrar vet hur viktigt det är att ge tonåringen värderingar från en tidig ålder. Hälsosamma värderingar gör att unga personer kan ta bättre slut för sig själva. Man vet dock inte alltid hur man gör detta på rätt sätt. Att förhandla med din tonåring är ett sådant sätt. Men vad lär man ut genom detta?

  • Det förbättrar den känslomässiga hanteringen – genom att förhandla med din tonåring så kommer din tonåring också att lära sig att förhandla. Han kommer lära sig att det är väldigt svårt att komma överens om en av personerna känner sig arg, frustrerad eller ledsen.
  • Det ger personen självförtroende och personen blir mer konsekvent – om man inte är konsekvens inom familjerelationer så kan det orsaka emotionella utbrott hos en tonåring. Genom att förhandla kommer ni kunna lita på varandra bättre och bli mer konsekventa med vad ni säger, tänker och gör.
  • Hjälper till att uttrycka känslor – om du ska kunna förhandla med din tonåring så måste ni prata ärligt. Ni bör uttrycka hur varje medlem känner och ge möjliga lösningar på konflikten. Detta kommer hjälpa din tonåring att uttrycka sina känslor och säga vad han tänker utan att anta att man inte förstår honom.

“Tonåringar kan verka svåra att uppfostra, men om du lyckas så kommer dessa lärdomar att vara en livstid.”

Tips för att förhandla med ens tonåring.

Att sätta gränser

Alla vet att det måste förekomma överenskommelser, gränser och vissa regler som gör det enklare att leva tillsammans och hjälpa till att undvika konflikter. Man har regler med sin partner, som att inte trampa på mattorna med smutsiga skor, och samma sak måste gälla med barnen.

Tillsammans måste man komma fram till en tid som barnen måste vara hemma om de går ut med sina vänner. Man måste också prata igenom vissa förbjudna aktiviteter innanför och utanför hemmet (rökning, att dricka alkohol, vänner som sover över etc.).

För varje familjemedlem så kommer överenskommelserna att variera. Det bästa är att förhandla, höra de olika familjemedlemmarnas synsätt och sätta upp vissa regler som alla anser vara rättvisa.

Fel som man gör då man förhandlar med tonåringar

Att förhandla med din tonåring är inte lika enkelt som det verkar. Men denna svårighet kommer ibland inte från barnet utan från dig som förälder. Tron att det du säger gäller, att utöva en nästan diktatorisk auktoritet och att inte tänka på din tonårings åsikter – allt detta kan sabotera en förhandling innan den ens börjat.

Därför bör du behandla ditt tonårsbarn som en person som håller på att mogna, växa och lära sig. Han är inte längre ett litet barn, utan en person som kan reda ut många av de misstag som han gör och även de misstag som du gör.

Det bör aldrig vara en symmetrisk relation, men denna asymmetri kommer minska under årens lopp. Genom att lyssna på dina barn kommer du lära dig mycket om dig själv.

Mamma och son.

Då du förhandlar med din tonåring så måste du göra dig av med vissa “misstolkningar”. En av dessa är “Jag är din far så du gör vad jag säger”. Detta är ett mycket dåligt sätt att närma sig en diskussion på eftersom det förhindrar varje typ av dialog.

Då föräldrarna missbrukar denna princip så är det ganska vanligt att barnen slutar uttrycka vad de tänker. De kommer antingen göra saker i hemlighet och hoppas på att föräldrarna inte får reda på det eller så kommer de visa klart och tydligt att de inte lyder.

Men en sak är säker, de kommer inte bry sig om att diskutera igenom saker eftersom de vet att det inte finns någon chans för en lösning.

Att förhandla med ens tonåring utan manipulation

Du bör även undvika manipulationsförsök och att inte vara konsekvent. Om ni redan har kommit överens om något så bör du aldrig bryta denna överenskommelse.

Många föräldrar gör detta och försöker berättiga det med uttalanden som “Jag kommer inte förändra det som jag har gjort hela mitt liv” eller “Jag kan göra vad jag vill men det kan inte du”. Dessa situationer kommer bara orsaka ilska.

“Tonåren är livets mest förvirrande period. Vi behandlas som barn, men förväntas bete oss som vuxna.”

Konsekvenserna av att begå vissa fel då du förhandlar med din tonåring är att relationen kan förvärras. Det kommer inte finnas någon harmoni eller möjlighet att utvecklas. Man bör komma ihåg att man kan lära sig från alla. Som förälder är man också en guide.

Detta innebär dock inte att man bör vara auktoritär och bara förvänta sig att barnen lyder. Varför inte prata om det och förhandla? Detta innebär inte att du kommer förlora barnens respekt och det kommer inte heller att göra relationen symmetrisk.

Man måste vara medveten om att barnen är personer med känslor och under tonåren så börjar de bygga upp sin egen identitet och definiera sina värderingar. De kan tänka för sig själva, ha vissa åsikter rörande olika ämnen och vi bör respektera dem mer då de växer. Om vi lär oss att förhandla bra med dem så kommer relationen att förbättras.

Mamma med dotter.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.