Att ge och ta är lika viktigt

Att ge och ta är lika viktigt

Senaste uppdateringen: 16 mars, 2024

Lycka handlar om mer än bara den altruistiska handlingen att ge utan att få något tillbaks. Alla har även rätten att ta emot. Detta uppmuntrar hjärtat och lägger en grund för ömsesidighet. Mahatma Gandhi sade att “det bästa sättet att hitta dig själv är att tjäna andra”. Detta är ett nobelt mål, men vi bör inte förväxla detta med emotionella relationer där “att ge och ta” är en del av samma cirkel.

Att ge mycket och få lite tillbaka är uttröttande. Även om kunskapens gåva i utbyte mot inget alls är något vackert, bör du även kunna få ta emot utan behöva be om det.

Adam Grant, psykolog och författare till boken Ge och ta: En annorlunda framgångssaga, berättar för oss att vi alla är någonstans på spektrumet mellan att ge och ta. Harmonin finns i mitten där du kan vara glad för att både ge och ta. Tyvärr så ser man det dock inte alltid på detta sätt.

Detta gäller speciellt när det kommer till kärleksrelationer.

Kvinna och hund i regnet

Hjärtat vill också ha bekräftelse

Vi vill inte ha gåvor; vi föredrar detaljer. Vi vill inte att andra ska belöna oss för all den möda som vi har lagt ner på att göra dem lyckliga.

Vad hjärtat vill är att ta emot respekt, erkännande och ömsesidighet. Inget av detta är något fysiskt, men det är något som rör vid själen och får oss att känna oss älskade. Detta är anledningen till att vi känner oss hjälplösa då vi inte har något av detta.

Problemet med de flesta kärleksrelationer kommer från dissonans: man ger mycket för väldigt lite i utbyte. Henry Miller, vars verk är kända för att vara fulla av liv och sensualitet, kommenterade i en av sina böcker att i dessa asymmetriska relationer är både parterna sjuka: en är beroende av att ta emot, den andra av att ge.

Lastbil med hjärtan

Att ge och ta i relationer

I alla våra relationer, oavsett om de är kärleksrelaterade, familjära eller vänskapliga, ligger vi alla någon gång på en punkt mellan att ge och att ta. Det hade varit idealiskt om vi alla hade haft en balanserad roll med en respektfull harmoni mellan vad vi ger och vad vi får, beroende på interaktionen.

Låt oss titta mer i detalj på den dynamik som uppstår och teorierna om att ge och att ta.

  • De som ger: Detta är en profil som psykologerna kallar “Wendys syndrom“. Dessa känner glädje av att ge andra utan att få något tillbaka.
  • De som tar: De som är vana vid att bara ta.
  • Matchare: Som vi tidigare nämnt. De söker harmoni och ömsesidigt utbyte.
  • Falska givare: Du har säkert stött på detta beteende tidigare. Dessa personer gömmer sig bakom masker och är väldigt luriga. De verkar vara väldigt generösa, men deras strategi är självisk. De kommer att göra något för dig och sedan begära att du gör något stort för dem.
Puss på kinden

Du måste veta vad du förtjänar

Det är klart att världen är komplex, full av lycka och lidande. Där goda respektive dåliga intentioner helt enkelt är en del av dagen. Men du kan inte göra något för att förändra din partner eller en familjemedlem som förväntar sig mer än vad denne är beredd att erbjuda.

Om du vill bibehålla hälsosamma relationer bör du vara medveten om att man bara kommer att uppnå mer lidande om man försöker beskylla andra. Vissa relationer är ohållbara även om där finns kärlek. Det beror ofta på att personerna inte älskar varandra på det sätt som de vill eller förväntar sig. Det finns ingen anledning att skylla på någon.

Du måste tänka på att man först och främst måste etablera en bra relation med sig själv och ta hand om sin egen självkänsla. Kom ihåg att kärlek inte är ett spel där en person vinner.

Riktig kärlek kommer från själen och uppstår då två personer ger sig fritt åt varandra och investerar i en ömsesidig relation. Kärlek innebär att man vill att den andra personen ska vara lycklig utan att man betalar med sin egen lycka.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.