Jag har beslutat att glömma dig

Jag har beslutat att glömma dig

Senaste uppdateringen: 17 juli, 2022

Jag har beslutat att glömma dig eftersom jag älskar mig själv, för att jag är trött på att vara en satellit som kretsar kring dig, förlorad och utan syfte. Trött på att vara en måne utan inre glans; en som förlorat sin magi och sitt ljus.

Varför når vi ibland de extremer i vilka vi förlorar vår balans och självkänsla för andra personer? Vi vet inte hur, men något drar oss mot detta tills vi slits itu, tills vår själ lämnas sönderslagen och hopplös.

Det är viktigt att du kommer ihåg att varje tillgiven känsla baseras på att du lever ditt liv vid din partners sida. Gör aldrig misstaget att leva ditt liv för honom eller henne och lägga nycklarna till din lycka i hans eller hennes fickor.

Vi vet givetvis att det inte är lätt att glömma. Ingen har faktiskt ett magiskt piller som kan radera varje stund i ett dåligt förhållande. Att glömma är faktiskt inte lösningen på all smärta i vår själ och vårt hjärta.

Det handlar om att skruva ned volymen på dessa minnen. Att avaktivera deras vikt så att oljudet inte hindrar oss från att hitta balans och värdighet igen. För ingen som får oss att glömma vilka vi är har rätt att finnas kvar under en betydlig tid i vårt minne.

Att glömma dig är ett svårt steg

Att glömma dig är svårt

Att glömma involverar att ta ett svårt första steg. Det antyder en stor del mod och känslomässig mognad när vi uppfattar behovet att lämna någon som åsamkar oss smärta.

Oavsett hur många dagar som passerar eller hur många årstider du ser passera förbi ditt fönster, kommer tiden inte få dig att glömma. Men den kommer hjälpa dig att sätta saker på plats, och framförallt att mogna. För det som verkligen är svårt är att glömma någon som fick dig att glömma allt.

Om du har upplevt ett sådant förhållande, där du insåg att du lämnade dig själv bakom, kommer du veta att vägen till återhämtning, inre läkande och att finna dig själv igen är en svår sådan. Men vad får oss att nå dessa extremer? Varför låta oss själva bli bortförda så blint av denna person?

Medberoende förhållande

Vad vi kan göra i dessa förhållanden är att “späda ut” oss själva med personen vi älskar tills vi förlorar vår individualitet. Problemet ligger i att vi många gånger gör det av egen vilja eftersom vi är helt förälskade.

Långsamt når vi en punkt där vi värderar behoven hos den andra personen högre än våra egna. Du kommer dessutom överraskas av det faktum att det inte krävs ett påbud från den andra personen för att detta ska ske.

Inom populärpsykologi refererar de till detta som Wendys syndrom, som baseras på karaktären Wendy Darling i novellen Peter Pan. De är generellt kvinnor som förstår kärlek som “överlämnandet av hela sitt väsen till den andra personen”. Att ta hand om och vårda sin partner medan de lämnar sig själva i bakgrunden.

Förhållanden där “makten” ligger hos en person

Om det finns en medlem i förhållandet som ansvarar för att ta beslut och prioritera sig själv framför den andra så genereras en obalans i förhållandet, och det är då dömt att lida. Den andra personen kommer därmed känna sin självkänsla och integritet hotas och kommer vara som en satellit, kretsande kring den andra personen.

Ansikte med fjärilar

Att minnas är lätt för minnet, att glömma dig är svårt för hjärtat

Eftersom du har ett hjärta kommer glömskan vara som att dra upp ett ankare som inte vill att du ska vara fri från gårdagens minnen. Ibland är det vi söker efter inte att glömma själva förhållandet. Det är att få personen vi var förut att försvinna eftersom denne höll så lite av vår essens.

Vissa förhållanden gör oss till personer vi inte är. De gör oss ömtåliga, gör våra värderingar sårbara och mixtrar med våra känslor. När du ser dig själv i spegeln och inte känner igen dig själv på grund av din sorgsna blick, reagera!

Om någon gör dig till något du inte är så älskar personen inte den du verkligen är. Personen älskar nämligen bara bilden denne har skapat eller bilden av dig i sitt huvud.

  • Din partner bör respektera din essens, ditt ljus, den du är i alla dina nyanser.
  • Ögonblicket när du vill förändra en av dessa saker och du tillåter såväl som rättfärdigar vad du gör för kärleken, kommer du sätta kurs mot avgrunden.
  • Det kommer alltid en tid när du måste lägga det du känner och det du förtjänar på en våg. Om det finns mer ånger än lycka och om du är medveten om att du förtjänar en balans samt framförallt lycka så kommer du vara tillräckligt modig för att ta nästa steg.
  • Kom ihåg att det i verkligheten inte handlar om att glömma varje dag du upplevt i förhållandet. Det handlar om att minnas det utan att du känner smärta. Och det är något du kommer kunna göra med tiden.
Jag har beslutat att glömma dig

Det kommer alltid vara svårare att glömma någon som gav dig goda minnen. Om personen endast tillhandahöll dig med tårar och besvikelser, låt denne då lämna ditt sinne och ditt hjärta. Som en sticka som äntligen kommer ut och låter dig andas.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.