Upptäck 8 typer av intelligens

Upptäck 8 typer av intelligens

Senaste uppdateringen: 20 maj, 2022

När vi tänker på en smart person tänker vi generellt på en matematiker som löser problem de flesta aldrig skulle förstå. Någon som är kapabel att göra kalkyleringar snabbare än vi ens kan skriva ner dem. Detta följer en traditionell idé om intelligens som en unik färdighet som har att göra med abstrakt tanke. År 1988 lade psykologen Howard Gardner fram en teori som förändrade denna reduktionistiska idé: Teorin om flera typer av intelligens.

Enligt teorin om flera intelligenser finns det inte bara en, utan flera typer av intelligens som utvecklas på olika sätt hos varje individ.

“Varje människa har en unik kombination av intelligens. Detta är en fundamental, utbildningsmässig utmaning.”

-Howard Gardner-

Pusselbit

Detta skulle till exempel förklara varför vissa personer som är väldigt intelligenta på det matematiska området kanske inte är lika bra när det kommer till att etablera förhållanden. Eller att en fantastisk musiker kanske inte är lika begåvad när det kommer till att uttrycka sig genom ord.

Upptäck 8 typer av intelligens och hur man främjar dem

1. Språklig-verbal intelligens

Personer som är mest begåvade inom denna specifika typ är bra på ord. De lär sig att läsa, prata och skriva tidigt i livet. De finner det enkelt att förstå komplex text och tenderar att uttrycka sig väldigt väl.

Om de måste följa instruktioner för att sätta ihop en möbel kommer de anse det enklare om instruktionerna är skriftliga snarare än bildliga.

För att främja denna typ kan du skriva och läsa (det kan vara allt möjligt: en dagbok, en blogg, Twitter eller till och med skönlitteratur), spela ordspel som Alfapet eller lösa korsord.

2. Logisk-matematisk intelligens

Personer med främst logisk-matematisk intelligens tenderar att lösa abstrakta problem, göra kalkyleringar och etablera kvantitativa relationer med enkelhet.

Du vet hur det ibland när man måste dela upp en nota i en grupp av personer finns en person som kalkylerar summorna exakt? Det är väldigt troligt att deras logisk-matematiska intelligens är mer utvecklad.

För att främja denna typ kan du ägna dig åt sudoku eller andra matematikrelaterade spel samt genomföra dagliga matteproblem i huvudet utan att använda miniräknare.

3. Spatial intelligens

Personer med starkt utvecklad spatial intelligens har väldigt bra orientering och tenderar att förstå ritningar och instruktioner med diagram.

De uppfattar ofta visuella detaljer i sina omgivningar som andra inte märker; speciellt när det kommer till strukturen hos byggnader och deras upplägg.

För att främja denna typ av intelligens ska du göra rutter och försöka hitta till okända platser med kartor, lägga pussel eller sätta ihop modeller.

4. Musikaliska typer av intelligens

Här finner vi personerna som tenderar att konstant ha en melodi spelandes i huvudet (och de tenderar ofta att trumma med i melodin med fingrarna). Det är väldigt lätt för dem att lära sig sånger och upprepa dem.

Detta visar sig främst i förmågan och viljan att spela ett instrument.

För att främja denna typ kan du lyssna på musik – ju mer och varierad, desto bättre – eller lära dig att spela ett instrument.

Kvinna med flera typer av intelligens

5. Kroppslig kinestetisk intelligens

Man kan säga att denna form av intelligens är motsatsen till klumpighet. Personer med hög kroppslig kinestetisk intelligens har väldigt precis, inre medvetenhet av sina kroppar. Därför har de väldigt bra koordination och väldigt flytande rörelser.

Du kan till exempel observera detta hos dansare och personer som ägnar sig åt vissa sporter, såsom rytmisk gymnastik.

För att främja denna typ kan du dansa – framförallt om du lär dig en typ av dans som hjälper dig att utöva koordination och röra dina olika kroppsdelar oberoende av varandra. Du kan även utöva yoga.

6. Intrapersonell intelligens

Detta är typen hos personer som är väldigt nära kopplade till sitt inre jag. De är väldigt medvetna om sina känslor, tankar, motivationer, brister och dygder, och detta låter dem förstå sig själva och arbeta med sina känslomässiga liv, såsom att ta beslut eller sätta mål i enlighet med deras personlighet.

För att främja denna typ kan du reflektera genom att skriva dagbok, utöva meditationstekniker eller läsa om psykologi och det mänskliga sinnet.

Färgglatt hår

7. Interpersonell intelligens

Dessa personer är väldigt bra på att förstå andra: deras känslor, behov, syften etc.

Dessa personer tenderar att enkelt få andras uppmärksamhet och är bra på att relatera till andra och till och med tjäna som ledare.

För att främja denna form av intelligens kan du delta i gruppaktiviteter, speciellt om koordination uppmuntras, såsom i sporter eller volontärarbete. Att utöva aktivt lyssnande är ett annat sätt att utveckla denna intelligens.

8. Naturalistiska typer av intelligens

Detta är den typ av intelligens som karaktäriserar personer som har förmågan att förstå sina naturliga omgivningar: skilja på växter och djur samt känna igen mönster och kunna kategorisera arter.

Detta ses vanligtvis hos biologer och hos personer som gillar att arbeta med fruktodlingar eller trädgårdsarbete.

För att främja denna typ kan du sköta din trädgård (det kan vara en stadsträdgård) eller gå utomhus med en bok om flora och fauna.

Promenad i naturen

I slutänden finns inga smarta personer, utan snarare personer med mer utvecklade typer av intelligens.

Det är bra att veta vad som kan främja vissa typer av intelligens så att vi kan utveckla dem som verktyg, men det är även viktigt att inse den grundläggande skönheten hos den fantastiska gåva som är det mänskliga sinnet.

Vi kommer alla in i världen med en större disposition mot en eller annan typ av intelligens, men sanningen är att de alla är användbara och kan utvecklas.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.