Vad är kinestetisk intelligens?

Vad är kinestetisk intelligens?

Senaste uppdateringen: 15 augusti, 2023

I vår kultur finns det en separation mellan kropp och sinne. Kinestetisk intelligens är förmågan att använda kroppen med stor precision, vilket hjälper till att möjliggöra implementeringen av våra personliga mål. De med kinestetisk intelligens har förmågan att använda kroppen för att gå från tanke till handling.

Kropp och sinne går hand i hand

Det är vitalt för vårt välmående att komma ihåg vikten av enighet, balans och harmoni i båda koncepten – logisk och kinestetisk intelligens – genom att komma ihåg att kropp och sinne går hand i hand genom vår utveckling. Den “reflekterande” eller cerebrala delen är lika nödvändig som den “aktiva” eller fysiska delen av oss.

“Lär dig som om du skulle leva för evigt och lev som om du skulle dö imorgon.”

–Charles Chaplin–

Dessvärre är vår förståelse för dessa intelligenser väldigt begränsad, vilket hindrar oss från att brett utveckla våra medfödda förmågor.

I följande video förklarar psykologen och forskaren Howard Gardner de olika typerna av intelligens och tillhandahåller information om kinestetisk intelligens.

Kinestetisk intelligens

Denna typ av intelligens involverar koordination, balans, färdighet, hastighet, styrka och uthållighet. Kort sagt förlitar den sig på taktila mekanismer och människans rörelser för att få information.

Vi kan hitta höga nivåer av kinestetisk energi hos atleter, dansare, kirurger, konstnärer och hantverkare, där exakthet i de kroppsliga rörelserna är en huvudsaklig komponent av aktiviteten.

Dans

Det är också viktigt att notera att vi måste undvika skadliga vanor för att hålla vår kinestetiska intelligens på hälsosam och optimal nivå. Nyttig mat och träning är nyckeln.

Det är även viktigt att inse att vi ofta förmedlar våra tankar ofrivilligt genom våra kroppsrörelser. På grund av detta måste vi vara medvetna om signalerna som vår kropp avger och se till att vi har en nivå av kontroll över dem.

All träning som har med användning av kroppen eller mental kreativitet att göra är en effektiv bundsförvant i utvecklingen av denna typ av intelligens och skapandet av ett band mellan kropp och sinne. På så sätt kommer du uppnå den fulla balans och medvetenhet vi alla förtjänar!

“Medvetenhet är själens röst; passioner är kroppens röst.”

–William Shakespeare–


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.