Upptäck wellness: hälsa och balans i kropp och sinne

Upptäck wellness: hälsa och balans i kropp och sinne
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Välmående, eller wellness, är ett intressant koncept om välbefinnande. Välmåendets mål är att förbättra din livskvalitet och förhindra fysisk samt psykisk ohälsa genom att ta hand om, nära och förbättra flera aspekter. Dessa inkluderar din näring, kropp, känslor, förhållanden och miljö bland andra. Det är ett koncept av integrerad hälsa som är på uppgång och värt att känna till.

Det är möjligt att du sett ett wellness-center i din stad, där de erbjuder gym, spa och sofistikerade avslappningsmöjligheter. Det finns inte heller någon tvekan om att många hotell använder den här termen i ekonomiskt syfta för att utöka sitt klientel. Det är dock värt att nämna att den grundläggande tanken med det här konceptet ofta lämnas bakom. Det kan också bero på att det var över 50 år sedan som begreppet myntades.

“Utan välmående, är inte livet ett liv. Det är helt enkelt ett tillstånd av slapphet och lidande.”

-Francois Rabelais-

Uppkomsten av integrerad hälsa

Det här är inte på långa vägar en ny tanke. Inriktningen på integrerad hälsa uppstod några år efter det andra världskrigets slut. Den sociala och ekonomiska modellen förbättrades sakta men säkert, och med den fick andra typer av behov fotfäste. Dessa inkluderade personlig utveckling, frihet och möjligheten att välja samt att utveckla oss själva fysiskt och emotionellt.

Det var ett fascinerande och avgörande ögonblick. I det läget blev psykologin medveten om att dess vetenskapliga modell behövde öppna upp för andra möjligheter. Därför bestämde sig många experter till exempel för att sluta fokusera på behandlingen av mentala sjukdomar, för att istället erbjuda folk metoder, resurser och strategier för att lära sig att bli lyckliga. Det fokuserade på att få folk att investera i sitt välmående, i sitt eget självförverkligande.

Pionjären och skaparen av wellness-rörelsen var Halbert L. Dun – läkare och biolog. Under 1950-talet fick han större popularitet tack vare hans konferenser och böcker. Hans budskap var tydligt och väldigt inspirerande. “Folk måste leva i en värld som är mer medveten och dra nytta av sin fulla potential.”

wellness – integrerad hälsa

7 nycklar till att förstå wellness

Vi har redan nämnt hur hotellkedjor marknadsför sig eller hur hälsocenter erbjuder helgupplevelser som associeras med wellness. Dessa center ger oss ibland en felaktig uppfattning av vad den här rörelsen i grund och botten sökte. Wellness, eller integrerad hälsa, är inte någonting man bör prova under en helg eller semester. Det är en livsstil som man ska integrera i sitt dagliga liv.

Därför bör man kunna förvänta sig att fler och fler terapeuter för adekvat träning på området som söker optimera individens potential. Det är ingen lätt uppgift. Det är en extremt aktiv process som kräver viljestyrka, ihärdighet, full uppmärksamhet och beslutsfattande.

Å andra sidan finns det ytterligare aspekter att vara uppmärksam på. Wellness har även blivit inkluderat i vad som är känt som “komplementär medicin”. Vi insisterar på den “komplementära” biten eftersom den här strategin inte är ett “alternativ” till vanlig medicin. Den strävar ingalunda efter att ersätta vanlig medicin.

Om många av oss går till läkaren varje gång någonting känns fel, vi har ont eller blir sjuka, så har wellness som mål att förhindra att sådana sjukdomar eller smärtor uppstår och blir till ett problem. Den påminner dig till exempel om vikten av att äta rätt, utöva sport och att ta hand om din emotionella värld.

Mediterande kvinna

Vi möter således ett nytt koncept av välbefinnande mellan sinne och kropp som lär individen att skapa hälsosammare och lyckligare livsomständigheter. Därmed kommer individen att vara kapabel till att nå sin maximala potential och erhålla en bättre hälsa.

Låt oss titta närmare på vad wellness eller integrerad hälsa består av.

1. Fysiskt välmående

Hur skulle du definiera fysiskt välmående? Det första vi kommer att tänka på är utan tvekan “frånvaron av sjukdom”. För integrerad hälsa måste vi dock gå längre. Därför att hälsa är inte begränsat till avsaknaden av sjukdomar och krämpor, det handlar om att “må bra”.

  • Tänk till exempel på människor som lider av reumatism, artros eller lupus. Som vi vet är dessa kroniska sjukdomar. Vad integrerad hälsa skulle göra i det här fallet är att öka deras livskvalitet så mycket som möjligt.
  • För att investera i deras fysiska välmående på daglig grund måste man åsidosätta ohälsosamma vanor såsom rökning, göra regelbundna besök hos doktorn och reducera deras stressnivåer. Precis som man måste veta vilken diet som passar bäst för varje individ och att upptäcka vilken form av motion som är bäst för dem.

2. Emotionellt välmående

I det här fallet kommer en terapeut som tränats i integrerad hälsa att erbjuda dig de bästa strategierna och teknikerna för att känna igen dina egna känslor. Den kommer att hjälpa dig att hantera dem och på så sätt investera mer och bättre i ditt eget välmående.

3. Intellektuellt välmående

Förmågan att öppna upp sitt sinne för nya idéer, koncept, perspektiv och upplevelser är nyckeln till självförverkligande och lycka. Att hålla sig aktiv, och framför allt, mottaglig för allt som omger dig är ett fantastiskt sätt att förbättra din livskvalitet.

wellness: integrerad hälsa

4. Socialt välmående

Låt oss nu ställa en fråga. Erbjuder människorna i din sociala krets verkligen vad du behöver? Ibland blir du så van vid viss social dynamik att du upphör att vara medveten om hur den påverkar dig. Du inser inte att stressen de skapar eller olyckan den här påverkan ackumulerar.

Att vara medveten om detta och att vara selektiv när det gäller vem du väljer att hålla vid din sida är en annan grundläggande, definierande mekanism i integrerad hälsa.

5. Miljömässigt välmående

Den här aspekten är inte lika välkänd. Eller snarare hoppas den ofta över. Miljömässigt välmående härrör till din egna förmåga att erkänna ditt ansvar när det gäller balansen i naturen. Det handlar inte om att begränsa dig själv till att aldrig involvera dig i någon förorening eller att leva i mitten av vildmarken istället för i staden.

Vi talar om miljötänkande. Att vara medveten om att dagliga små handlingar kan leda till verkliga resultat.

Integrerad hälsa lär oss även vikten av att alltid välja ekologisk mat, hur du gör ditt hem och din stad mer hållbar, hur man tar hand om planeten, hur man återvinner, hur man minskar påverkan av plast osv.

6. Yrkesmässigt välmående

Är du nöjd med och på ditt jobb? Tillfredsställs du av den aktivitet som kanske upptar mestadels av din dag? Ditt ansvar för ditt jobb upptar en stor del av ditt liv och din tid, det vet du. Faktum är att det är här din källa till stress och ångest är mest koncentrerad. Därför är det viktigt att du reflekterar väl över den här aspekten.

Integrerad hälsa söker även förbättra det här området. Det vill att du ska djupdyka i dina förmågor, livsmål och önskningar för att skapa en autentisk harmoni mellan din personliga och arbetsrelaterade sfär.

7. Spirituellt välmående

Spirituell utveckling är också en viktig aspekt inom den här inriktningen. Det kommer från ett behov att utveckla inre frid där ditt liv står i linje med dina värderingar. Du måste alltid ett grundläggande mål, något som får dig att gå upp varje dag, som får dig att samla styrka, hopp och optimism.

wellness: integrerad hälsa

För att sammanfatta så refererar vi tveklöst till ett set tekniker som integrerar en väldigt konkret typ av filosofi. Densamma som själve Halbert L. Dun tänkte ut på sin tid och som understryker ens personliga ansvar över allt annat. Vi är en helhet som utgörs av känslor, sinne, kropp, förhållande och miljön vi bor i. Dessa aspekter utgör alla en enhet som varje vetenskaplig inriktning borde börja tänka över på ett mer inkluderande sätt. Vetenskapen… men även vi själva.

Låt oss därför investera vår tid och viljestyrka i att ta han om oss själva lite bättre. Ta hand om alla dessa områden som vi ibland försummar, även utan att vi inser det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.