Mindfulness inom sport: hur påverkar det utövarna?

Sports mindfulness refererar till en rad tekniker som kan vara till stor nytta för dem som utövar sport.
Mindfulness inom sport: hur påverkar det utövarna?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 13 februari, 2024

Pelé, en av de mest kända fotbollsspelarna i historien, är tydlig på en punkt. För honom “handlar allt om träning”. Det skulle vara logiskt att tro att detta kan appliceras på mindfulness inom sport också. Men fungerar det verkligen så?

Enligt idrottstränaren och psykologen Jonathan García-Allen har ett stort antal professionella atleter valt att utöva mindfulness inom sport. De har gjort det här valet jämte kognitiv beteendeterapi, som är så populärt idag. Vad handlar detta om?

Vad är mindfulness och hur tillämpas det inom sportutövning?

Mindfulness är en teknik baserad på att fokusera all din uppmärksamhet på vad du gör i nuet. Utan att döma och med så få filter som möjligt. Målet är att lära ditt sinne metoder att hantera tankar, känslor, reaktioner och attityder i de olika situationer som kan uppstå. På så sätt är målet med mindfulness att förbättra ditt medvetande. Detta genom positiva attityder, självkännedom och frihet.

Det verkar bevisligen som att den här metoden är idealisk när det kommer till sportutövning. När allt kommer omkring kräver ett träningspass eller en match full koncentration för en optimal prestation.

Mindfulness inom sport

Mindfulness leder till vad som är känt som ett “tillstånd av flow”. Har du någonsin fått känslan att du är så fokuserad på en aktivitet att det verkar som om du flyter medan du gör det? Det är precis det som atleterna är ute efter. Speciellt under de viktigaste ögonblicken i sina prestationer. Och det är precis det som kan uppnås genom den här tekniken.

“Om du inte har förtroende, kommer du alltid finna ett sätt att inte vinna.”

-Carl Lewis-

Hur påverkar mindfulness inom sport människor?

Så långt har vi sett att mindfulness är effektivt för alla sorters profiler. Det är logiskt att tro att atleter inte är undantagna. Fördelarna och nyttan med den här tekniken borde gälla dem också. Hur tror du att mindfulness influerar dem?

  • Mindfulness är en effektiv teknik för att höja atleters motivationsnivåer. Självfallet är detta grundläggande för att uppnå en optimal prestation.
  • Det är också viktigt för varje individs aktivitetsnivå. Ju mer fokuserad och aktiv en atlet är, desto mer effektiv kommer personen att vara när han eller hon utför sin uppgift.
  • Den här tekniken hjälper dig att nå optimala stressnivåer. I den här typen av situation är stress inte någonting negativt. I en tävlingssituation är det någonting nödvändigt. Och här kommer mindfulness in. Det tvingar stressen att nå optimala nivåer, vilket ökar atletens prestationsförmåga.
  • Det bör noteras att den här tekniken har förmågan att öka individens nivå av självkänsla och självförtroende. Logiskt sett är en atlet som till fullo tror på sina förmågor bättre rustad för tävling.
  • Dessutom är mindfulness väldigt effektivt när det gäller att tolka framgångar och misslyckanden. En atlet kanske avslutar sin karriär när framgången avtar. När han eller hon upplever konstant förlust. Men med en resonlig och balanserad syn på saker och ting kan en alternativ, förnuftigare bedömning göras.
  • Detta fungerar också som ett effektivt verktyg till att förena ett lag av atleter. Mindfulness kan skapa en optimal kollektiv miljö. Detta gynnar de mellanmänskliga förhållandena inom en grupp av människor.

Mindfulness inom sport som en förvaltare av känslor

Som du kan se är välriktad mindfulness en väldigt effektiv teknik inom sport. Det kan stärka självförtroendet hos atleter så att de lyckas nå optimala prestationsnivåer. På det här sättet accepterar människor sina känslor och tankar. De kan hantera dem naturligt utan att behöva modifiera eller eliminera dem.

Den här tekniken hjälper dig att uppnå självkännedom och ett tillstånd av emotionell balans. Detta tillåter effektiv hantering istället för eliminering. Detta för oss till “tillståndet av flow”, ögonblicket då allt flyter på och verkar vara i perfekt harmoni. Ett tillstånd där aktiviteterna du utför inte verkar innebära någon som helst ansträngning.

Kvinna som sportar

Därför är nyckeln till detta att nå ett tillstånd av effektiv acceptans av nuet. Följaktligen kan vi se att mindfulness inom sport kan vara en väldigt effektiv teknik för att öka atleters prestation. I ett tillstånd av känslomässig balans, där allt flödar obehindrat kommer utmaningen att ta fram det bästa hos dig. Det kommer inte att upplevas som en tuff uppgift, utan ett tillstånd som du kan njuta av.

“Min styrka är att jag är mer balanserad och lugnare än de flesta andra åkare.”

-Miguel Indurain-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.