Att besegra motstånd på framgångens väg

Att besegra motstånd på framgångens väg

Senaste uppdateringen: 23 april, 2024

Motstånd är en typ av barriär eller hinder, medvetet eller undermedvetet, som hindrar oss från att gå framåt. Motstånd kan inkludera tankar och till och med känslor. Många människor upplever motstånd för förändring på grund av rädsla, ångest eller den smärta som förändring kan orsaka. Vi måste lära oss att övervinna motstånd om vi vill gå framåt och förändras.

“Ju mer vi gör, desto mer kan vi göra.”

– William Hazlitt –

Vilka är faktorerna som bidrar till motstånd?

Rädsla för det okända

Att komma ut ur “komfortzonen” och in i en enorm öken som vi aldrig sett förr kan orsaka rädsla och till och med panik.

Kvinna i träd som känner motstånd

Brist på information

Detta är när vi inte vet vad vi kommer stöta på. En av de största rädslorna hos människan är osäkerhet.

När osäkerhet råder känner vi oss osäkra, som om vi inte har kontroll över saker och att vi måste gå framåt i blindo. Men oavsett detta måste vi gå framåt och övervinna osäkerheten som ofrånkomligt kommer finnas där.

Rädsla för misslyckande

Detta är ytterligare en av de största rädslorna vi har. Vad händer om något går dåligt? Tänk om jag misslyckas? Och tänk på smärtan jag kommer känna när jag misslyckas. Vad kommer andra säga om jag gör något fel? Kommer de skratta åt mig? Det är en av de mest paralyserande rädslor som finns. Men det är en rädsla som endast existerar i vårt sinne.

Rädsla för att göra andra besvikna

De flesta av oss har en stark tendens att vilja vara andra till lags och att alltid lägga stor vikt vid andras ord. Detta leder oss till rädslan för att göra andra besvikna. Vi är rädda för att de kommer sluta älska oss om något går fel. Att vi ska svika någon eller att personen kommer ta avstånd från oss om vi säger vad vi faktiskt tycker. Eller om vi är våra sanna jag. Det är en rädsla vi bör vara medvetna om för att kunna övervinna den.

Rädsla för vad andra ska säga bidrar starkt till motstånd

I vår kultur verkar det som sägs av andra alltid finnas i våra tankar. När vi gör något annorlunda än andra pekas anklagande fingrar ofta mot oss. Men samtidigt är det ett hycklande samhälle som uppmuntrar oss att vara annorlunda och att säga vad vi tycker. Denna motsägelse skapar förvirring, rädsla och osäkerhet inom oss.

Rädsla för att inte kunna lära oss något

Denna rädsla manifesteras genom negativa tankar som vi påtvingar oss själva, såsom “för att jag inte kan”, “för att jag är dum” och “för att inget någonsin funkar för mig”.

Man

Lathet

Allt som kräver ansträngning tröttar ut oss. Förändring kräver ansträngning, och bara tanken på det gör oss trötta. Vad är ens syftet med förändring om saker och ting inte är så illa?

“Bättre en känd ondska än en okänd godhet”

Detta klassiska uttryck refererar till “komfortzonen”. Varför skulle du lämna din komfortzon om du gillar den? Trots att förändring kan vara positiv och förbättra ditt liv vill du inte riskera att förändringen blir negativ.

Det står klart att rädsla är den huvudsakliga faktorn som aktiverar vårt motstånd mot att göra något, och mycket av detta motstånd är mentala barriärer som vi själva sätter upp. Vidare får ibland det okända och “latheten” oss att motsätta oss att ta steget mot förändring.

Strukturellt motstånd

Denna typ av motstånd är vad som kallas externa förändringar eller miljömässiga förändringar. Till exempel att byta huvudinriktning på högskolan, avsluta en vänskap, flytta till en annan stad etc.

Detta motstånd skrämmer oss, gör oss osäkra och ger oss negativa känslor som vi känner att samhället tvingar på oss.

Personligt motstånd

Personligt motstånd refererar till de tre grundläggande pelarna för förändring: att vilja, att kunna och att veta. Vi kan säga “nej” till förändringen, och det är vi i vår fulla rätt att göra. Men vi måste vara medvetna om den och se till att det är vårt eget beslut.

Vad vi däremot inte kan göra är att vilja något, vara i stånd att göra det, veta hur vi ska göra det och sedan finna det omöjligt att uppnå. Om det finns ett hinder måste vi bekämpa det.

Som människor tvingar vi vanligtvis på oss själva mentala barriärer, som ofta förhindrar att vi uppnår något vi längtar efter och som vi vet kommer göra oss lyckliga. Det finns en enkel lösning för att ta sig förbi dessa barriärer.

Utöver att lägga all viljestyrka på att övervinna dem bör vi ha följande steg i åtanke:

  • Vi bör definiera vårt mål och önskade resultat.
  • Vi ska slå fast alla möjliga alternativ så att vi endast kan välja ett.
  • Vi ska skriva en lista över saker som måste göras.
  • Vi ska bestämma vilka steg vi ska ta.
  • Vi måste även ha i åtanke hur vi ska utvärdera våra framsteg.
  • Ihärdighet; detta är väldigt viktigt. Om vi vill ha något kan vi inte låta oss bli besegrade i första taget.
  • Förbereda oss på vad som skulle kunna hända. Vi bör ha en “plan B” om något går fel.

Om det finns något du inte känner till ska du utbilda dig, lära, läsa och ställa frågor innan du tar klivet ut i det okända. Det kommer vara mycket enklare på det sättet. Och kom ihåg; om du älskar dig själv, tror på dina bedrifter och är driven, kommer du enkelt besegra allt motstånd!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.